Leeroverzicht

Leeroverzicht

Op 10 oktober 2022 is de website Leeroverzicht live gegaan. Deze website geeft een onafhankelijk overzicht van de beschikbare opleidingen in Nederland. Carta online zorgt ervoor dat via de koppeling met EDU-DEX alle informatie bij Leeroverzicht terecht komt.

Wat is Leeroverzicht?

Het Leeroverzicht van opleidingen en financiële regelingen is een initiatief van de Rijksoverheid in samenwerking met sociale partners en onderwijskoepels. Op Leeroverzicht kan iedereen in Nederland  informatie vinden over opleidingen èn over manieren om die te betalen.

De website Leeroverzicht biedt een onafhankelijk en zo compleet mogelijk overzicht van de beschikbare opleidingen in Nederland. Je vindt er alle soorten opleidingen: van praktijkleren, trainingen en cursussen tot opleidingen met een wettelijk goedgekeurd diploma. Het gaat om reguliere opleidingen die de overheid betaalt, maar ook om opleidingen van commerciële opleidingsbureaus. Ook vind je er een compleet overzicht van beschikbare financiële regelingen. Tevens is er een overzicht van organisaties met loopbaanadviseurs.

Waar haalt Leeroverzicht informatie vandaan?

EDU-DEX, het Register Instellingen en opleidingen (RIO), het STAP-Scholingsregister en Hoger Onderwijs Voorlichtingsinformatie (HOVI) leveren de gegevens van de opleidingen. In onderstaande info-graphics is weergegeven hoe dat werkt voor OCW-erkende programma’s en voor alle andere programma’s.

Gegevens OCW-erkende programma’s

Leeroverzicht

Gegevens alle andere programma’s

Leeroverzicht

Koppeling Carta Online met EDU-DEX

Carta online zorgt ervoor dat via de koppeling met EDU-DEX alle informatie bij Leeroverzicht terecht komt. EDU-DEX zorgt vervolgens voor een geautomatiseerde koppeling aan Leeroverzicht. Je hebt daar geen omkijken meer naar. Meer weten over EDU-DEX en de koppeling met Carta? lees hier dan verder.

Bij alle opleidingen op Leeroverzicht.nl kun je beknopte informatie over de opleiding terugvinden en via de knop ‘Meer over deze opleiding’ krijg je nog aanvullende informatie over deze opleiding te zien. 

Welke velden je in Carta moeten invullen om alle informatie van de opleiding op Leeroverzicht te krijgen kan je hier lezen.

 • iedere opleiding in EDU-DEX staat automatisch in Leeroverzicht
 • er is geen actie van opleiders voor nodig (info op Rijksoverheid.nl)
 • als een bezoeker van Leeroverzicht zich wil inschrijven voor een opleiding, gaat dat rechtstreeks via de site van de opleider.

Overzicht financiële regelingen

Een van de kenmerken van Leeroverzicht is, dat er een uitputtende inventarisatie is gemaakt van de vele financiële opleidingsregelingen in Nederland. Het gaat om in totaal meer dan 300 landelijke, regionale en sectorale regelingen. Dit overzicht wordt dagelijks geactualiseerd.

Deze regelingen maken het voor cursisten mogelijk om een subsidie of lening te krijgen voor (een deel van) de kosten van een opleiding of training.

Men kan deze financiële regelingen selecteren op basis van verschillende criteria:

 • soort regeling (subsidie, beurs, lening)
 • arbeidssituatie (werkend, werkloos, zzp, student, uitkering, afstand tot arbeidsmarkt)
 • leeftijd
 • opleidingsniveau
 • locatie
 • sector of branche

Werkt u nog niet met Carta Online en wilt u Carta Online ervaren? Meldt u zich dan aan voor een vrijblijvende demo.

Leeroverzicht.nl

NPLO

Update 24-10-2022: NPLO  is Leeroverzicht geworden. Ga hier naar het artikel Leeroverzicht.

Leeroverzicht

NPLO komt eraan!

Uit het onderzoek ‘Ik wil verder leren.nl’ blijkt dat het helpt als alle informatie over opleidingen op 1 plek staat. Op het NPLO (Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen) staan alle soorten trainingen, cursussen en opleidingen met een wettelijk goedgekeurd diploma. Het NPLO is naar verwachting medio 2022 beschikbaar voor het grote publiek.

NPLO = informatiewebsite

Het NPLO is een onafhankelijke informatieve website van de Rijksoverheid met informatie over opleidingen, financiële regelingen en een overzicht van loopbaanadviseurs in de buurt. Voor het inschrijven voor een opleiding en het aanvragen van een subsidie verwijst het NPLO door naar de opleider. Verder geeft het NPLO geen loopbaanadvies en verwijst het alleen door naar organisaties die ondersteuning bij loopbaanontwikkeling bieden.

Hoe krijgt NPLO haar informatie?

Opleiders publiceren hun opleidingsaanbod via RIO en EDU-DEX. Deze hebben een koppeling met het NPLO.

 • Privaat opleidingsaanbod uit EDU-DEX
 • Regulier aanbod MBO uit RIO
 • Hoger Onderwijs uit HOVI en/of RIO
 • STAP aanbod uit RIO
Leeroverzicht.nl
Stroomschema STAP-beduget en Carta Online

Automatisering STAP-budget

De overheid wil scholing voor een brede doelgroep mogelijk maken. Daarom is per 1 maart 2022 het STAP-budget gestart. Via STAP kunnen volwassen werkenden of werkzoekenden jaarlijks maximaal € 1.000 financiële hulp krijgen om scholing te betalen.  Opleiders moeten hiervoor een aantal stappen ondernemen.

U als opleider komt automatisch in het scholingsregister wanneer u een van de erkenningen bezit die hierop recht geven. Nadat u bent toegevoegd aan het scholingsregister ondersteunt Carta u in de processen (stappen) rondom het registreren van de scholingsactiviteiten, het aanmeldingsbewijs, bewijs van deelname  en de financiële aansluiting/ afhandeling.

Stroomschema STAP-beduget en Carta Online

Koppeling Carta Online met EDU-DEX en het STAP-register

Edudex zorgt voor een geautomatiseerde koppeling aan het scholingsregister. Carta online zorgt ervoor dat via de koppeling met EDU-DEX alle informatie zowel in EDU-DEX als bij het STAP-register terecht komt. U heeft daar geen omkijken meer aan.
Alles wat u in Carta Online invoert wordt middels de koppeling aan EDU-DEX en aan het STAP-register toegevoegd. Meer weten over EDU-DEX en de koppeling met Carta, lees hier dan verder.

STAP aanmeldingsbewijs

In het STAP-aanmeldingsbewijs staat dat de student zich heeft aangemeld of ingeschreven voor het volgen van een door STAP-budget erkende opleiding. Zonder dit bewijs kan de student geen aanvraag voor de subsidie STAP-budget indienen. Carta verzorgt een formulier voor vooraanmelding bij het UWV. Waardoor het inschrijven van de student wordt vergemakkelijkt.

Bewijs van deelname

Als uw student een STAP-gesubsidieerde scholing heeft gevolgd, dan moet u UWV informeren over het resultaat daarvan. Het Bewijs van deelname is dus uw terugkoppeling aan UWV over de opleiding en het resultaat ervan. Deze stap is nodig voor de formele vaststelling van de subsidie!​
Dit doet u door:

 • Aanleveren per student ​
  Voor iedere student moet in het portaal van de overheid het resultaat worden ingevoerd.​
 • Aanleveren in bulk​
  Op basis van de geregistreerde resultaten kan vanuit Carta-Online een export bestand worden aangemaakt. Opleider kan dit evt. ook handmatig samenstellen.​

Financiële aansluiting

Tie Kinetix is de partner van het UWV die via het Peppol netwerk, orders vanuit het UWV aflevert bij opleiders. Tevens stuurt en controleert Tie Kinetix de facturen van de opleider aan het UWV.  Carta heeft met Tie Kinetix een samenwerking afgesloten waarmee deze processen binnenkort vanuit Carta worden uitgevoerd. U kunt zowel de orders als facturen via Carta met het UWV uitwisselen.
De facturatie kan dan worden opgesplitst in een deel STAP subsidie en het deel dat de student eventueel zelf moet betalen.

Heeft u  nog vragen over het inrichten van uw Carta cursusadministratie en STAP neem dan contact met ons op.

Klantendag 2021

Carta Online Klantendag 2021

Klantendag 2021

Op 29 september zijn we tijdens de klantendag 2021 het gesprek aangegaan met de gebruikers van Carta Online. Het was leuk om de zeer diverse bedrijven en gebruikers van Carta Online bij elkaar te zien. De gesprekken gingen over de nieuwe functionaliteiten, wensen en aandachtspunten van Carta Online.

Het Carta-team gaat de naar voren gekomen punten bekijken en verder evalueren. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Indien er aanvullingen op de genoemde punten zijn, dan horen wij die graag.

Inleiding Carta21

Na een kleine introductie en voorstelronde geleid door Erik de Leeuw den Bouter gaf Hans Wijntjes een korte inleiding over de vernieuwingen van Carta21. De presentatie kunt u hier downloaden.

Rondetafelgesprekken

Er waren een aantal onderwerpen en twee gesprekrondes waar de klanten zich voor konden inschrijven. De rondetafelgesprekken werden in kleine groepen gehouden.

Evaluatie Rondetafelgesprekken

De Opleidingsmarkt

Het gesprek ging over de verschillende leervormen in de huidige opleidingsmarkt en wat er nodig is om de leerprocessen te kunnen registreren.
Hierbij werd vooral duidelijk dat er bij een aantal klanten de wens leeft om individuele leerroutes beter te ondersteunen. Carta zou daar administratief ook een betere ondersteuning in kunnen geven.

Planborden  en persoonlijke takenlijst

De taken die voor een cursus van belang zijn, kunnen via een planbord gekoppeld worden aan de cursus. Zo’n planbord resulteert in een persoonlijke takenlijst.  Via deze persoonlijke takenlijst kun je je taken direct uitvoeren en afvinken.

Uit de rondgang van de klanten, die bij dit gesprek aanwezig waren, bleek dat een aantal klanten deze functionaliteit intensief gebruikt (en niet meer zonder zou kunnen) en een aantal deze functionaliteit nog niet gebruikt deels door onbekendheid ervan.

De belangrijkste wensen waren:
 • Actiedatum kunnen wijzigen bij cursus-planbord; Via het venster [Cursus][Planbord] willen de gebruikers graag de berekende datum handmatig willen kunnen bijstellen. Nu kan wijzigen van een actiedatum alleen vanuit de persoonlijke takenlijst
 • Afzonderlijke actie toevoegen; De mogelijkheid om vanuit [Cursus][Planbord] als opleidingsmedewerker nog handmatig een extra planborditem toe te voegen. Alleen geldend voor deze ene cursusuitvoering
 • Medewerker vervangen; de nog resterende open taken van de ene medewerker toewijzen aan een andere medewerker
 • Undo afvinkactie; eenvoudig ongedaan maken van een afgevinkt planborditem
 • Kolommen zelf groot/klein maken
 • Volgorde kolommen wijzigen

Communicatie

Hierbij ging het om welke communicatie stuur je naar de deelnemers, docenten, locaties en overige contacten, hoe gebruik je Carta als CRM en welke verbeterpunten zijn er voor Carta op het gebied van communicatie.

Het belangrijkste punt wat hierbij naar voren kwam is de wens om vanuit Carta sms/whatsapp berichten sturen naar een persoon/groep. Bijvoorbeeld ter notificatie dat de cursus binnenkort gaat starten.
Waarbij de sms/whatsapp aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het een onderdeel van het planbord is, zodat het bericht op basis van een sjabloon (korte tekst met samenvoegvelden) verstuurd kan worden
 • Dat het opleidingsinstituut de afzender is
 • De cursisten anoniem van elkaar blijven
 • Er moet kan niet op het bericht gereplyed worden

Portalen
Bij het onderwerp portalen kwamen wensen naar voren om de communicatie met docent en cursist te verbeteren.

De grootste winst is voor Carta te boeken in de synchronisatie. Deze moet sneller en eenvoudiger kunnen worden uitgevoerd.

Overig

Er kwam ook naar voren dat Carta over veel meer functionaliteit beschikt dan dat de klanten weten.  Het idee werd  geopperd om webinars te organiseren, waarin telkens een specifiek onderwerp wordt behandeld.

Voor herhaling vatbaar

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Uit de reacties van de aanwezigen bleek dat zij ook enthousiast waren. Volgend jaar zijn alle gebruikers weer welkom op de klantendag van Carta Online. Heb je tips of ideeën, dan horen we dat graag.

Ontwikkelingen Carta

Carta21

Inmiddels zijn we alweer bijna halverwege het jaar 2021. De ontwikkelingen van Carta hebben niet stil gestaan, ondanks het Coronajaar.

Dit jaar is Carta21 gereleased met tal van nieuwe mogelijkheden.

Hieronder is een aantal Ontwikkelingen in Carta uitgelicht. Een uitgebreide beschrijving van alle release notes kun je terugvinden via Carta, Help, releasenotes of via de link.

Backoffice

User Interface geoptimaliseerd (vanaf Carta Online Start)

De user interface van Carta backoffice is geoptimaliseerd. U kunt nu ook op kleinere beeldschermen Carta Online zonder problemen gebruiken.

 • De vensters in Carta passen zich aan op basis van de beschikbare ruimte op het scherm. Scrollbalken (horizontaal en/of verticaal) komen in beeld om te navigeren.
 • Daarnaast kan de breedte van het navigatiemenu (links) door de gebruiker worden aangepast.  Hierdoor komt er extra ruimte op het scherm. Deze instelling wordt voor de gebruiker onthouden.
 • Bij een cursusinschrijving is het mogelijk om de opmerkingen vergroot te tonen.

Prijscomponenten (vanaf Carta Online Groei)

Het is nu mogelijk in Carta backoffice om bij een cursus prijscomponenten toe te voegen. Met deze prijscomponenten verhoogt u uw inschrijvingen op uw cursussen. Denk hierbij aan een vroegboekkorting bij inschrijven in een bepaalde periode. Of een kortingsacties aan de hand van een specifieke kortingscode. Of bijvoorbeeld een kortingspercentage bij betaling via iDeal. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Het beheer en de registratie is op eenvoudige wijze via Carta backoffice uit te voeren. Vervolgens voegt u de prijscomponent toe op uw inschrijfformulier.

Vroegboekkorting vastgelegd in Carta backoffice bij de cursus.

Gebruik van intakeformulieren (vanaf Carta Online Groei)

Heeft u meer informatie nodig van uw cursist? Dan kunt u nu, naast het gebruikelijke ‘Aanmeldformulier’,  een ‘Intakeformulier’ sturen. Hiermee verkrijgt u de aanvullende informatie van de cursist. Vervolgens wordt deze extra informatie opgeslagen in Carta bij de inschrijving van de cursist.

Voorbeeld Intakeformulier.

Carta Portaal

Dashboard Carta portaal met de vrije dagen en ingeroosterde dagen van de docent.

Vrije dagen docenten (vanaf Carta Online Groei)

Het is nu instelbaar of  u in het rooster en in het portaal van een docent, de vrije dagen, vastgelegde notities en andere rooster items wilt tonen.

Volgorde documenten (vanaf Carta Online Groei)

De bestanden op de pagina met de cursus details kunnen nu in alfabetische volgorde getoond worden. Dit doet u door bovenin de kolom op ‘Naam’ te klikken.

Wilt u alle nieuwe mogelijkheden van Carta Online leren kennen meld u zich dan aan voor een van onze opfriscursussen.

Werkt u nog niet met Carta Online en wilt u Carta Online ervaren? Meldt u zich dan aan voor een vrijblijvende demo.