Wijzigingen in het Carta online portaal

Nieuwe wijzigingen portaal Carta Online

Nieuwe features Carta Portaal

Onlangs zijn er een aantal grote wijzigingen doorgevoerd in het portaal van Carta Online.

Hieronder zijn de grootste wijzigingen uitgelicht. Een uitgebreide beschrijving van alle release notes kun je terugvinden in de pagina releasenotes.

Uploaden van bestanden

In het Carta portaal was het al mogelijk om bestanden te uploaden, maar was er een beperking van één uploadproces. Dit upload proces kon ingezet worden voor óf de cursist, óf de docent óf de administratie.

Carta Online is nu uitgebreid om al deze uploadprocessen in te kunnen richten in het portaal.

 1. docenten kunnen cursistenmateriaal, presentaties, etc. uploaden voor cursisten;
 2. cursisten kunnen hun huiswerk uploaden voor de docent;
 3. de administratie kan in het portaal bestanden uploaden voor de docenten of voor een groep.

Per uploadproces kan aangegeven worden voor wie het geüploade bestand zichtbaar moet zijn.  Bijvoorbeeld huiswerk van cursisten alleen zichtbaar voor docenten of documenten van docenten zichtbaar voor alle cursisten.

Verder kan geüpload huiswerk door de docent beoordeeld worden, kan er feedback op gegeven worden en kan het nagekeken huiswerk door de docent ook weer geüpload worden voor de cursist.

Berichten in het Carta Portaal

In het Carta portaal was het al mogelijk om berichten/mededelingen te plaatsen voor de cursisten en de docenten. Dit was echter niet erg gebruiksvriendelijk en er werd geen notificatiemail verstuurd wanneer er een bericht klaar stond. Daarnaast waren er beperkte mogelijkheden om berichten klaar te zetten voor verschillende groepen.

In de nieuwe versie van Carta Online kan nu zowel vanuit het berichten menu als vanuit de cursuspagina een bericht samengesteld worden.

Bij het klaarzetten van een bericht, kan, afhankelijk van de rechten die je hebt, een groep of een deelnemer/docent/medewerker geselecteerd worden voor wie je het bericht wilt plaatsen.

Op deze berichten kun je als ontvanger ook weer reageren naar de afzender van het bericht.

In het bericht zie je ook terug wie de ontvangers van het bericht zijn (de cursusgroep of de namen van de cursisten/docent).

Voor de administratie is het ook mogelijk om een bericht voor iedereen in het portaal te plaatsen, bijvoorbeeld voor een welkomsbericht.

In het portaal is instelbaar of er een automatische notificatiemail verstuurd moet worden wanneer er een bericht in het portaal geplaatst is. Deze notificatie mailtjes kunnen direct verstuurd worden, ieder uur, dagelijks of wekelijks. Wanneer er meerdere berichten binnen de tijdsperiode geplaatst zijn, worden deze verzameld in één notificatiemail aan de gebruiker. In de notificatiemail zit een link waarmee de gebruiker direct in zijn portaal bij de berichten komt.

In geval van belangrijke berichten kan de afzender de instellingen overrulen en de notificatie direct versturen.

Daarnaast hebben de gebruikers van het Carta portaal de mogelijkheid om bij hun persoonlijke gegevens aan te geven hoe vaak en welke notificaties ze willen ontvangen.

Notificatiemailtjes

Het nu mogelijk dat er na het uploaden van een bestand automatisch een notificatiemail naar de betreffende personen gestuurd wordt. Bij het uploadproces is instelbaar wie hiervan een notificatiemail moet ontvangen (alleen de cursisten of ook de docenten).

In het portaal is instelbaar of er een automatische notificatiemail verstuurd moet worden wanneer er een bericht in het portaal geplaatst is. Deze notificatie mailtjes kunnen direct verstuurd worden, ieder uur, dagelijks of wekelijks. Wanneer er meerdere berichten binnen de tijdsperiode geplaatst zijn, worden deze verzameld in één notificatiemail aan de gebruiker. In de notificatiemail zit een link waarmee de gebruiker direct in zijn portaal bij de berichten komt.
In geval van belangrijke berichten kan de afzender de instellingen overrulen en de notificatie direct versturen.
Daarnaast hebben de gebruikers van het Carta portaal de mogelijkheid om bij hun persoonlijke gegevens aan te geven hoe vaak en welke notificaties ze willen ontvangen.

Wijzigingen in het Carta online portaal
Wilt u alle nieuwe mogelijkheden van Carta Online leren kennen meld u zich dan aan voor een van onze opfriscursussen.

Werkt u nog niet met Carta Online en wilt u Carta Online ervaren? Meldt u zich dan aan voor een vrijblijvende demo.

Klantendag 2022

Klantendag 2022 Carta Online

Klantendag 2022

Op donderdag 3 november vond de jaarlijkse klantendag van Cart Online plaats op de Golfbaan Kromme Rijn te Bunnik. Deze middag wordt georganiseerd om gezamenlijk met onze gebruikers het gesprek aan te gaan over de diverse functionaliteiten, wensen en aandachtpunten van de cursusadministratie software van Carta Online. Deze input is zeer welkom en zal worden gebruikt bij de verbeteringen die we het komende jaar gaan doorvoeren.

Tijdens de rondetafelgesprekken kwamen er  een aantal klantspecifieke-  en een aantal algemene vragen en wensen naar voren. De klantspecifieke vragen zal het Carta-team opnemen met de klant. De andere naar voren gekomen punten zullen wij bekijken en verder evalueren.

Nieuwste ontwikkelingen

Na het voorstelrondje werd er een presentatie gegeven over de nieuwste ontwikkelingen van onze cursusadministratiesoftware. Het afgelopen jaar hebben we onder andere veel aandacht besteed aan het nog stabieler maken van Carta, de integratie met Edudex/STAP, de facturatie en het aanmelden. De presentatie kunt u hier vinden.

Interactie

Tijdens de klantendag werden er verschillende rondetafelgesprekken gehouden met de onderwerpen: STAP, Proces automatisering, Facturatie, Planning/roosteren en Portalen. Deze rondetafelgesprekken werden in kleine groepen gehouden.

Uitkomst rondetafelgesprekken

STAP 

Op welke wijze wordt STAP-subsidie ondersteund in Carta?

De overheid heeft STAP-subsidie geïntroduceerd; een persoonlijk opleidingspotje voor iedere volwassen Nederlander.

Er werden de volgende vragen gesteld

 • Wat moet de opleider regelen?
 • Hoe ziet het proces eruit voor de cursist?
 • Hoe ziet het proces eruit voor de opleider?
 • Hoe verloopt de financiële afwikkeling met cursist en UWV-STAP?
 • Op welke wijze biedt de applicatie Carta ondersteuning?

De hand-out bij deze sessie kunt u hier downloaden.

Wel/geen deelname als geen STAP-subsidie is toegekend

Veel opleiders worstelen met de vraag of cursisten, die zich hebben aangemeld voor een cursus, wel/niet mee zullen doen aan de cursus als blijkt dat hen geen STAP-subsidie is toegekend. Hierbij komt het vraagstuk of er wel/niet vooruit gefactureerd moet worden, omdat dit meer werk met zich meebrengt als blijkt dat de cursist de STAP-subsidie is toegekend.

Proces automatisering 

Verdere automatisering van processen. Hoe ver wil je gaan?

Het is steeds beter mogelijk om de administratie processen rondom een opleiding te automatiseren. Met het planbord word je al geholpen om de verschillende stappen in het opleidingsproces te automatiseren, maar is nog steeds een druk op de knop van de gebruiker nodig om de stappen daadwerkelijk uit te voeren.

Het is mogelijk om de processtappen nog verder automatisch uit te voeren:

 • Hoe ver wil je daarin als opleider gaan?
 • Op welke manier wil je de controle over de automatische processen behouden, zonder dat elke stap afzonderlijk bevestigd moet worden?
 • En wat als er iets fout gaat?
 • Hoe wil je op de hoogte worden gehouden?

Deze  sessies over het nog verder automatiseren (robotiseren) van processen in Carta leverde een scala aan meningen op. Aan de ene kant waren er gebruikers die liefst alles controleerden voordat er een bericht aan een deelnemer of docent gestuurd wordt, aan de andere kant waren er gebruikers die alles het liefst volledig automatisch verstuurd zouden zien worden.

 

Verder kwam aan het licht dat sommige processen binnen Carta op dit moment ‘onnodige’ handelingen vereisen. Als voorbeeld werd genoemd dat een ‘late’ inschrijving via WebFilter ook direct bevestigd zou moeten worden, omdat alle andere inschrijvingen al bevestigd zijn.

Met deze input gaat het Carta-team aan de slag

Facturatie

Hoe factureer je je cursisten/bedrijven?

Het gebruik van de facturatie binnen Carta.

 • Wanneer verstuur je de facturen?
 • Hoe handel je de facturatie van online betaalde inschrijvingen af?
 • Verstuur je de facturen in bulk of per cursus?
 • Maak je creditfacturen/aanvullende facturen in Carta?
 • Maak je gebruik van het planbord bij het versturen van de facturen?
 • Maak je gebruik van termijnfacturatie/automatische termijnincasso?
 • Maak je gebruik van e-facturatie?

Bij deze sessie bleek dat er veel klantspecifieke wensen waren. Verschillende suggesties werden geopperd zoals een aparte factuursjabloon voor verschillende talen, een cc naar de deelnemers bij het versturen van een factuur naar een bedrijf en afmeldingen vanuit STAP.  

Planning / Roosteren

Hoe plan ik mijn docenten, locaties/lokalen en faciliteiten? 

Ook hier hebben de deelnemers informatie uitgewisseld. Hoe bijvoorbeeld ruimten worden afgeblokt als daarin een vergadering plaatsvindt of bij verhuur aan derden.

Diverse klanten geven aan zelf een eigen handboek te hebben geschreven voor het gebruik van Carta en ook het roosteren, volledig afgestemd op de werkwijze zoals zij als organisatie Carta hebben ingericht en gebruiken.

Voor menigeen is het onbekend dat via de <Help> in Carta ook naar de website van Carta kan worden gesprongen met meer informatie (handleidingen en instructievideo’s) over het gebruik van Carta.

Geuite vragen/wensen:

 • Hoe gaat scrollen precies in zijn werk bij het rooster
 • Meer verschillende kleuren gewenst bij roosteren
 • Automatisch toezicht houden dat een docent maar maximaal X keer ingepland mag worden
 • Makkelijker de beschikbaarheid opvragen van meerdere (geselecteerde) docenten ineens

BORREL

Na de rondetafelgesprekken, tijdens de borrel werd er nog veel nagepraat. Het Carta team kijkt terug op een leerzame en gezellige klantendag. Tot volgend jaar!

Klantendag 2021

Carta Online Klantendag 2021

Klantendag 2021

Op 29 september zijn we tijdens de klantendag 2021 het gesprek aangegaan met de gebruikers van Carta Online. Het was leuk om de zeer diverse bedrijven en gebruikers van Carta Online bij elkaar te zien. De gesprekken gingen over de nieuwe functionaliteiten, wensen en aandachtspunten van Carta Online.

Het Carta-team gaat de naar voren gekomen punten bekijken en verder evalueren. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Indien er aanvullingen op de genoemde punten zijn, dan horen wij die graag.

Inleiding Carta21

Na een kleine introductie en voorstelronde geleid door Erik de Leeuw den Bouter gaf Hans Wijntjes een korte inleiding over de vernieuwingen van Carta21. De presentatie kunt u hier downloaden.

Rondetafelgesprekken

Er waren een aantal onderwerpen en twee gesprekrondes waar de klanten zich voor konden inschrijven. De rondetafelgesprekken werden in kleine groepen gehouden.

Evaluatie Rondetafelgesprekken

De Opleidingsmarkt

Het gesprek ging over de verschillende leervormen in de huidige opleidingsmarkt en wat er nodig is om de leerprocessen te kunnen registreren.
Hierbij werd vooral duidelijk dat er bij een aantal klanten de wens leeft om individuele leerroutes beter te ondersteunen. Carta zou daar administratief ook een betere ondersteuning in kunnen geven.

Planborden  en persoonlijke takenlijst

De taken die voor een cursus van belang zijn, kunnen via een planbord gekoppeld worden aan de cursus. Zo’n planbord resulteert in een persoonlijke takenlijst.  Via deze persoonlijke takenlijst kun je je taken direct uitvoeren en afvinken.

Uit de rondgang van de klanten, die bij dit gesprek aanwezig waren, bleek dat een aantal klanten deze functionaliteit intensief gebruikt (en niet meer zonder zou kunnen) en een aantal deze functionaliteit nog niet gebruikt deels door onbekendheid ervan.

De belangrijkste wensen waren:
 • Actiedatum kunnen wijzigen bij cursus-planbord; Via het venster [Cursus][Planbord] willen de gebruikers graag de berekende datum handmatig willen kunnen bijstellen. Nu kan wijzigen van een actiedatum alleen vanuit de persoonlijke takenlijst
 • Afzonderlijke actie toevoegen; De mogelijkheid om vanuit [Cursus][Planbord] als opleidingsmedewerker nog handmatig een extra planborditem toe te voegen. Alleen geldend voor deze ene cursusuitvoering
 • Medewerker vervangen; de nog resterende open taken van de ene medewerker toewijzen aan een andere medewerker
 • Undo afvinkactie; eenvoudig ongedaan maken van een afgevinkt planborditem
 • Kolommen zelf groot/klein maken
 • Volgorde kolommen wijzigen

Communicatie

Hierbij ging het om welke communicatie stuur je naar de deelnemers, docenten, locaties en overige contacten, hoe gebruik je Carta als CRM en welke verbeterpunten zijn er voor Carta op het gebied van communicatie.

Het belangrijkste punt wat hierbij naar voren kwam is de wens om vanuit Carta sms/whatsapp berichten sturen naar een persoon/groep. Bijvoorbeeld ter notificatie dat de cursus binnenkort gaat starten.
Waarbij de sms/whatsapp aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het een onderdeel van het planbord is, zodat het bericht op basis van een sjabloon (korte tekst met samenvoegvelden) verstuurd kan worden
 • Dat het opleidingsinstituut de afzender is
 • De cursisten anoniem van elkaar blijven
 • Er moet kan niet op het bericht gereplyed worden

Portalen
Bij het onderwerp portalen kwamen wensen naar voren om de communicatie met docent en cursist te verbeteren.

De grootste winst is voor Carta te boeken in de synchronisatie. Deze moet sneller en eenvoudiger kunnen worden uitgevoerd.

Overig

Er kwam ook naar voren dat Carta over veel meer functionaliteit beschikt dan dat de klanten weten.  Het idee werd  geopperd om webinars te organiseren, waarin telkens een specifiek onderwerp wordt behandeld.

Voor herhaling vatbaar

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Uit de reacties van de aanwezigen bleek dat zij ook enthousiast waren. Volgend jaar zijn alle gebruikers weer welkom op de klantendag van Carta Online. Heb je tips of ideeën, dan horen we dat graag.

Ontwikkelingen Carta

Carta21

Inmiddels zijn we alweer bijna halverwege het jaar 2021. De ontwikkelingen van Carta hebben niet stil gestaan, ondanks het Coronajaar.

Dit jaar is Carta21 gereleased met tal van nieuwe mogelijkheden.

Hieronder is een aantal Ontwikkelingen in Carta uitgelicht. Een uitgebreide beschrijving van alle release notes kun je terugvinden via Carta, Help, releasenotes of via de link.

Backoffice

User Interface geoptimaliseerd (vanaf Carta Online Start)

De user interface van Carta backoffice is geoptimaliseerd. U kunt nu ook op kleinere beeldschermen Carta Online zonder problemen gebruiken.

 • De vensters in Carta passen zich aan op basis van de beschikbare ruimte op het scherm. Scrollbalken (horizontaal en/of verticaal) komen in beeld om te navigeren.
 • Daarnaast kan de breedte van het navigatiemenu (links) door de gebruiker worden aangepast.  Hierdoor komt er extra ruimte op het scherm. Deze instelling wordt voor de gebruiker onthouden.
 • Bij een cursusinschrijving is het mogelijk om de opmerkingen vergroot te tonen.

Prijscomponenten (vanaf Carta Online Groei)

Het is nu mogelijk in Carta backoffice om bij een cursus prijscomponenten toe te voegen. Met deze prijscomponenten verhoogt u uw inschrijvingen op uw cursussen. Denk hierbij aan een vroegboekkorting bij inschrijven in een bepaalde periode. Of een kortingsacties aan de hand van een specifieke kortingscode. Of bijvoorbeeld een kortingspercentage bij betaling via iDeal. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Het beheer en de registratie is op eenvoudige wijze via Carta backoffice uit te voeren. Vervolgens voegt u de prijscomponent toe op uw inschrijfformulier.

Vroegboekkorting vastgelegd in Carta backoffice bij de cursus.

Gebruik van intakeformulieren (vanaf Carta Online Groei)

Heeft u meer informatie nodig van uw cursist? Dan kunt u nu, naast het gebruikelijke ‘Aanmeldformulier’,  een ‘Intakeformulier’ sturen. Hiermee verkrijgt u de aanvullende informatie van de cursist. Vervolgens wordt deze extra informatie opgeslagen in Carta bij de inschrijving van de cursist.

Voorbeeld Intakeformulier.

Carta Portaal

Dashboard Carta portaal met de vrije dagen en ingeroosterde dagen van de docent.

Vrije dagen docenten (vanaf Carta Online Groei)

Het is nu instelbaar of  u in het rooster en in het portaal van een docent, de vrije dagen, vastgelegde notities en andere rooster items wilt tonen.

Volgorde documenten (vanaf Carta Online Groei)

De bestanden op de pagina met de cursus details kunnen nu in alfabetische volgorde getoond worden. Dit doet u door bovenin de kolom op ‘Naam’ te klikken.

Wilt u alle nieuwe mogelijkheden van Carta Online leren kennen meld u zich dan aan voor een van onze opfriscursussen.

Werkt u nog niet met Carta Online en wilt u Carta Online ervaren? Meldt u zich dan aan voor een vrijblijvende demo.