Leeroverzicht

Leeroverzicht

Op 10 oktober 2022 is de website Leeroverzicht live gegaan. Deze website geeft een onafhankelijk overzicht van de beschikbare opleidingen in Nederland. Carta online zorgt ervoor dat via de koppeling met EDU-DEX alle informatie bij Leeroverzicht terecht komt.

Wat is Leeroverzicht?

Het Leeroverzicht van opleidingen en financiële regelingen is een initiatief van de Rijksoverheid in samenwerking met sociale partners en onderwijskoepels. Op Leeroverzicht kan iedereen in Nederland  informatie vinden over opleidingen èn over manieren om die te betalen.

De website Leeroverzicht biedt een onafhankelijk en zo compleet mogelijk overzicht van de beschikbare opleidingen in Nederland. Je vindt er alle soorten opleidingen: van praktijkleren, trainingen en cursussen tot opleidingen met een wettelijk goedgekeurd diploma. Het gaat om reguliere opleidingen die de overheid betaalt, maar ook om opleidingen van commerciële opleidingsbureaus. Ook vind je er een compleet overzicht van beschikbare financiële regelingen. Tevens is er een overzicht van organisaties met loopbaanadviseurs.

Waar haalt Leeroverzicht informatie vandaan?

EDU-DEX, het Register Instellingen en opleidingen (RIO), het STAP-Scholingsregister en Hoger Onderwijs Voorlichtingsinformatie (HOVI) leveren de gegevens van de opleidingen. In onderstaande info-graphics is weergegeven hoe dat werkt voor OCW-erkende programma’s en voor alle andere programma’s.

Gegevens OCW-erkende programma’s

Leeroverzicht

Gegevens alle andere programma’s

Leeroverzicht

Koppeling Carta Online met EDU-DEX

Carta online zorgt ervoor dat via de koppeling met EDU-DEX alle informatie bij Leeroverzicht terecht komt. EDU-DEX zorgt vervolgens voor een geautomatiseerde koppeling aan Leeroverzicht. Je hebt daar geen omkijken meer naar. Meer weten over EDU-DEX en de koppeling met Carta? lees hier dan verder.

Bij alle opleidingen op Leeroverzicht.nl kun je beknopte informatie over de opleiding terugvinden en via de knop ‘Meer over deze opleiding’ krijg je nog aanvullende informatie over deze opleiding te zien. 

Welke velden je in Carta moeten invullen om alle informatie van de opleiding op Leeroverzicht te krijgen kan je hier lezen.

 • iedere opleiding in EDU-DEX staat automatisch in Leeroverzicht
 • er is geen actie van opleiders voor nodig (info op Rijksoverheid.nl)
 • als een bezoeker van Leeroverzicht zich wil inschrijven voor een opleiding, gaat dat rechtstreeks via de site van de opleider.

Overzicht financiële regelingen

Een van de kenmerken van Leeroverzicht is, dat er een uitputtende inventarisatie is gemaakt van de vele financiële opleidingsregelingen in Nederland. Het gaat om in totaal meer dan 300 landelijke, regionale en sectorale regelingen. Dit overzicht wordt dagelijks geactualiseerd.

Deze regelingen maken het voor cursisten mogelijk om een subsidie of lening te krijgen voor (een deel van) de kosten van een opleiding of training.

Men kan deze financiële regelingen selecteren op basis van verschillende criteria:

 • soort regeling (subsidie, beurs, lening)
 • arbeidssituatie (werkend, werkloos, zzp, student, uitkering, afstand tot arbeidsmarkt)
 • leeftijd
 • opleidingsniveau
 • locatie
 • sector of branche

Werkt u nog niet met Carta Online en wilt u Carta Online ervaren? Meldt u zich dan aan voor een vrijblijvende demo.

Leeroverzicht.nl

NPLO

Update 24-10-2022: NPLO  is Leeroverzicht geworden. Ga hier naar het artikel Leeroverzicht.

Leeroverzicht

NPLO komt eraan!

Uit het onderzoek ‘Ik wil verder leren.nl’ blijkt dat het helpt als alle informatie over opleidingen op 1 plek staat. Op het NPLO (Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen) staan alle soorten trainingen, cursussen en opleidingen met een wettelijk goedgekeurd diploma. Het NPLO is naar verwachting medio 2022 beschikbaar voor het grote publiek.

NPLO = informatiewebsite

Het NPLO is een onafhankelijke informatieve website van de Rijksoverheid met informatie over opleidingen, financiële regelingen en een overzicht van loopbaanadviseurs in de buurt. Voor het inschrijven voor een opleiding en het aanvragen van een subsidie verwijst het NPLO door naar de opleider. Verder geeft het NPLO geen loopbaanadvies en verwijst het alleen door naar organisaties die ondersteuning bij loopbaanontwikkeling bieden.

Hoe krijgt NPLO haar informatie?

Opleiders publiceren hun opleidingsaanbod via RIO en EDU-DEX. Deze hebben een koppeling met het NPLO.

 • Privaat opleidingsaanbod uit EDU-DEX
 • Regulier aanbod MBO uit RIO
 • Hoger Onderwijs uit HOVI en/of RIO
 • STAP aanbod uit RIO
Leeroverzicht.nl