Klantendag 2021

Carta Online Klantendag 2021

Klantendag 2021

Op 29 september zijn we tijdens de klantendag 2021 het gesprek aangegaan met de gebruikers van Carta Online. Het was leuk om de zeer diverse bedrijven en gebruikers van Carta Online bij elkaar te zien. De gesprekken gingen over de nieuwe functionaliteiten, wensen en aandachtspunten van Carta Online.

Het Carta-team gaat de naar voren gekomen punten bekijken en verder evalueren. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Indien er aanvullingen op de genoemde punten zijn, dan horen wij die graag.

Inleiding Carta21

Na een kleine introductie en voorstelronde geleid door Erik de Leeuw den Bouter gaf Hans Wijntjes een korte inleiding over de vernieuwingen van Carta21. De presentatie kunt u hier downloaden.

Rondetafelgesprekken

Er waren een aantal onderwerpen en twee gesprekrondes waar de klanten zich voor konden inschrijven. De rondetafelgesprekken werden in kleine groepen gehouden.

Evaluatie Rondetafelgesprekken

De Opleidingsmarkt

Het gesprek ging over de verschillende leervormen in de huidige opleidingsmarkt en wat er nodig is om de leerprocessen te kunnen registreren.
Hierbij werd vooral duidelijk dat er bij een aantal klanten de wens leeft om individuele leerroutes beter te ondersteunen. Carta zou daar administratief ook een betere ondersteuning in kunnen geven.

Planborden  en persoonlijke takenlijst

De taken die voor een cursus van belang zijn, kunnen via een planbord gekoppeld worden aan de cursus. Zo’n planbord resulteert in een persoonlijke takenlijst.  Via deze persoonlijke takenlijst kun je je taken direct uitvoeren en afvinken.

Uit de rondgang van de klanten, die bij dit gesprek aanwezig waren, bleek dat een aantal klanten deze functionaliteit intensief gebruikt (en niet meer zonder zou kunnen) en een aantal deze functionaliteit nog niet gebruikt deels door onbekendheid ervan.

De belangrijkste wensen waren:
  • Actiedatum kunnen wijzigen bij cursus-planbord; Via het venster [Cursus][Planbord] willen de gebruikers graag de berekende datum handmatig willen kunnen bijstellen. Nu kan wijzigen van een actiedatum alleen vanuit de persoonlijke takenlijst
  • Afzonderlijke actie toevoegen; De mogelijkheid om vanuit [Cursus][Planbord] als opleidingsmedewerker nog handmatig een extra planborditem toe te voegen. Alleen geldend voor deze ene cursusuitvoering
  • Medewerker vervangen; de nog resterende open taken van de ene medewerker toewijzen aan een andere medewerker
  • Undo afvinkactie; eenvoudig ongedaan maken van een afgevinkt planborditem
  • Kolommen zelf groot/klein maken
  • Volgorde kolommen wijzigen

Communicatie

Hierbij ging het om welke communicatie stuur je naar de deelnemers, docenten, locaties en overige contacten, hoe gebruik je Carta als CRM en welke verbeterpunten zijn er voor Carta op het gebied van communicatie.

Het belangrijkste punt wat hierbij naar voren kwam is de wens om vanuit Carta sms/whatsapp berichten sturen naar een persoon/groep. Bijvoorbeeld ter notificatie dat de cursus binnenkort gaat starten.
Waarbij de sms/whatsapp aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het een onderdeel van het planbord is, zodat het bericht op basis van een sjabloon (korte tekst met samenvoegvelden) verstuurd kan worden
  • Dat het opleidingsinstituut de afzender is
  • De cursisten anoniem van elkaar blijven
  • Er moet kan niet op het bericht gereplyed worden

Portalen
Bij het onderwerp portalen kwamen wensen naar voren om de communicatie met docent en cursist te verbeteren.

De grootste winst is voor Carta te boeken in de synchronisatie. Deze moet sneller en eenvoudiger kunnen worden uitgevoerd.

Overig

Er kwam ook naar voren dat Carta over veel meer functionaliteit beschikt dan dat de klanten weten.  Het idee werd  geopperd om webinars te organiseren, waarin telkens een specifiek onderwerp wordt behandeld.

Voor herhaling vatbaar

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Uit de reacties van de aanwezigen bleek dat zij ook enthousiast waren. Volgend jaar zijn alle gebruikers weer welkom op de klantendag van Carta Online. Heb je tips of ideeën, dan horen we dat graag.