Een leven lang leren

Digitalisering en automatisering heeft voor iedereen ook invloed op de manier waarop we werken. Taken die we uitvoeren en kennis en vaardigheden die we hiervoor nodig hebben veranderen daardoor. Wat we op school en tijdens onze studie hebben geleerd, is vaak niet meer van deze tijd. Dit proces verloopt steeds sneller. Net zoals de technologische verandering zich steeds sneller opvolgen.  Daarom is het noodzakelijk om een leven lang te leren.

Technologische trends

Er is geen branche waarin technologie zo snel verandert en ontwikkelt als in de IT. Kennis die je vandaag op doet, kan bij wijze van spreken morgen alweer verouderd zijn. Virtual Reality, Internet of Things, Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data, chatbots…  De technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat het maar lastig is alles bij te houden.

Een leven lang leren

Als we bij willen blijven in het digitale tijdperk, moeten we echt op een andere manier met onderwijs en (bij)scholing omgaan. We moeten een omslag maken van korte termijn en incidenteel naar continu leren op het werk. Veel werkenden hebben geen idee van de veranderingen die op hen af gaan komen en de betekenis daarvan voor hun eigen competenties. Zij missen hierdoor de urgentie om te blijven leren.

Toename werkenden aan cursussen en trainingen

Werkenden hebben over het algemeen het gevoel dat zij hun huidige werk goed kunnen uitvoeren. Zij zijn zich niet bewust dat zij competenties tekort komen voor hun dagelijkse werkzaamheden en hiervoor extra scholing nodig hebben. Een deel realiseert zich misschien dat hun baan door technologische ontwikkelingen kan gaan veranderen. Maar ze zien geen noodzaak om zich hier nu op voor te bereiden. Toch is het van groot belang dat de deelname van werkenden aan opleidingen, cursussen en trainingen de komende jaren toeneemt.

Flexibeler onderwijsaanbod

De snel veranderende wereld vraagt om mensen die een leven lang leren. Cursisten willen meer keuzevrijheid. Meer variatie bij het samenstellen van hun leertraject. Dat vraagt om een flexibeler onderwijsaanbod en heeft ook invloed op de organisatie en de ondersteuning van opleidingen en trainingen.

Goede cursusadministratie is basis

Een goede administratie op de achtergrond kan hier zeker bij helpen. Het zorgt er voor dat op een eenvoudige manier onderdelen van het leerproces aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Dat gebeurt allemaal achter de schermen. Aan de voorkant ziet de cursist gewoon wat hij moet weten. Carta Online is een opleidingsadministratiesoftware dat u hierbij kan helpen. Het neemt veel zorgen uit handen. Voor u en uw collega’s.