Leeroverzicht

Leeroverzicht

Op 10 oktober 2022 is de website Leeroverzicht live gegaan. Deze website geeft een onafhankelijk overzicht van de beschikbare opleidingen in Nederland. Carta online zorgt ervoor dat via de koppeling met EDU-DEX alle informatie bij Leeroverzicht terecht komt.

Wat is Leeroverzicht?

Het Leeroverzicht van opleidingen en financiële regelingen is een initiatief van de Rijksoverheid in samenwerking met sociale partners en onderwijskoepels. Op Leeroverzicht kan iedereen in Nederland  informatie vinden over opleidingen èn over manieren om die te betalen.

De website Leeroverzicht biedt een onafhankelijk en zo compleet mogelijk overzicht van de beschikbare opleidingen in Nederland. Je vindt er alle soorten opleidingen: van praktijkleren, trainingen en cursussen tot opleidingen met een wettelijk goedgekeurd diploma. Het gaat om reguliere opleidingen die de overheid betaalt, maar ook om opleidingen van commerciële opleidingsbureaus. Ook vind je er een compleet overzicht van beschikbare financiële regelingen. Tevens is er een overzicht van organisaties met loopbaanadviseurs.

Waar haalt Leeroverzicht informatie vandaan?

EDU-DEX, het Register Instellingen en opleidingen (RIO), het STAP-Scholingsregister en Hoger Onderwijs Voorlichtingsinformatie (HOVI) leveren de gegevens van de opleidingen. In onderstaande info-graphics is weergegeven hoe dat werkt voor OCW-erkende programma’s en voor alle andere programma’s.

Gegevens OCW-erkende programma’s

Leeroverzicht

Gegevens alle andere programma’s

Leeroverzicht

Koppeling Carta Online met EDU-DEX

Carta online zorgt ervoor dat via de koppeling met EDU-DEX alle informatie bij Leeroverzicht terecht komt. EDU-DEX zorgt vervolgens voor een geautomatiseerde koppeling aan Leeroverzicht. Je hebt daar geen omkijken meer naar. Meer weten over EDU-DEX en de koppeling met Carta? lees hier dan verder.

Bij alle opleidingen op Leeroverzicht.nl kun je beknopte informatie over de opleiding terugvinden en via de knop ‘Meer over deze opleiding’ krijg je nog aanvullende informatie over deze opleiding te zien. 

Welke velden je in Carta moeten invullen om alle informatie van de opleiding op Leeroverzicht te krijgen kan je hier lezen.

 • iedere opleiding in EDU-DEX staat automatisch in Leeroverzicht
 • er is geen actie van opleiders voor nodig (info op Rijksoverheid.nl)
 • als een bezoeker van Leeroverzicht zich wil inschrijven voor een opleiding, gaat dat rechtstreeks via de site van de opleider.

Overzicht financiële regelingen

Een van de kenmerken van Leeroverzicht is, dat er een uitputtende inventarisatie is gemaakt van de vele financiële opleidingsregelingen in Nederland. Het gaat om in totaal meer dan 300 landelijke, regionale en sectorale regelingen. Dit overzicht wordt dagelijks geactualiseerd.

Deze regelingen maken het voor cursisten mogelijk om een subsidie of lening te krijgen voor (een deel van) de kosten van een opleiding of training.

Men kan deze financiële regelingen selecteren op basis van verschillende criteria:

 • soort regeling (subsidie, beurs, lening)
 • arbeidssituatie (werkend, werkloos, zzp, student, uitkering, afstand tot arbeidsmarkt)
 • leeftijd
 • opleidingsniveau
 • locatie
 • sector of branche

Werkt u nog niet met Carta Online en wilt u Carta Online ervaren? Meldt u zich dan aan voor een vrijblijvende demo.

Leeroverzicht.nl

NPLO

Update 24-10-2022: NPLO  is Leeroverzicht geworden. Ga hier naar het artikel Leeroverzicht.

Leeroverzicht

NPLO komt eraan!

Uit het onderzoek ‘Ik wil verder leren.nl’ blijkt dat het helpt als alle informatie over opleidingen op 1 plek staat. Op het NPLO (Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen) staan alle soorten trainingen, cursussen en opleidingen met een wettelijk goedgekeurd diploma. Het NPLO is naar verwachting medio 2022 beschikbaar voor het grote publiek.

NPLO = informatiewebsite

Het NPLO is een onafhankelijke informatieve website van de Rijksoverheid met informatie over opleidingen, financiële regelingen en een overzicht van loopbaanadviseurs in de buurt. Voor het inschrijven voor een opleiding en het aanvragen van een subsidie verwijst het NPLO door naar de opleider. Verder geeft het NPLO geen loopbaanadvies en verwijst het alleen door naar organisaties die ondersteuning bij loopbaanontwikkeling bieden.

Hoe krijgt NPLO haar informatie?

Opleiders publiceren hun opleidingsaanbod via RIO en EDU-DEX. Deze hebben een koppeling met het NPLO.

 • Privaat opleidingsaanbod uit EDU-DEX
 • Regulier aanbod MBO uit RIO
 • Hoger Onderwijs uit HOVI en/of RIO
 • STAP aanbod uit RIO
Leeroverzicht.nl
Stroomschema STAP-beduget en Carta Online

Automatisering STAP-budget

De overheid wil scholing voor een brede doelgroep mogelijk maken. Daarom is per 1 maart 2022 het STAP-budget gestart. Via STAP kunnen volwassen werkenden of werkzoekenden jaarlijks maximaal € 1.000 financiële hulp krijgen om scholing te betalen.  Opleiders moeten hiervoor een aantal stappen ondernemen.

U als opleider komt automatisch in het scholingsregister wanneer u een van de erkenningen bezit die hierop recht geven. Nadat u bent toegevoegd aan het scholingsregister ondersteunt Carta u in de processen (stappen) rondom het registreren van de scholingsactiviteiten, het aanmeldingsbewijs, bewijs van deelname  en de financiële aansluiting/ afhandeling.

Stroomschema STAP-beduget en Carta Online

Koppeling Carta Online met EDU-DEX en het STAP-register

Edudex zorgt voor een geautomatiseerde koppeling aan het scholingsregister. Carta online zorgt ervoor dat via de koppeling met EDU-DEX alle informatie zowel in EDU-DEX als bij het STAP-register terecht komt. U heeft daar geen omkijken meer aan.
Alles wat u in Carta Online invoert wordt middels de koppeling aan EDU-DEX en aan het STAP-register toegevoegd. Meer weten over EDU-DEX en de koppeling met Carta, lees hier dan verder.

STAP aanmeldingsbewijs

In het STAP-aanmeldingsbewijs staat dat de student zich heeft aangemeld of ingeschreven voor het volgen van een door STAP-budget erkende opleiding. Zonder dit bewijs kan de student geen aanvraag voor de subsidie STAP-budget indienen. Carta verzorgt een formulier voor vooraanmelding bij het UWV. Waardoor het inschrijven van de student wordt vergemakkelijkt.

Bewijs van deelname

Als uw student een STAP-gesubsidieerde scholing heeft gevolgd, dan moet u UWV informeren over het resultaat daarvan. Het Bewijs van deelname is dus uw terugkoppeling aan UWV over de opleiding en het resultaat ervan. Deze stap is nodig voor de formele vaststelling van de subsidie!​
Dit doet u door:

 • Aanleveren per student ​
  Voor iedere student moet in het portaal van de overheid het resultaat worden ingevoerd.​
 • Aanleveren in bulk​
  Op basis van de geregistreerde resultaten kan vanuit Carta-Online een export bestand worden aangemaakt. Opleider kan dit evt. ook handmatig samenstellen.​

Financiële aansluiting

Tie Kinetix is de partner van het UWV die via het Peppol netwerk, orders vanuit het UWV aflevert bij opleiders. Tevens stuurt en controleert Tie Kinetix de facturen van de opleider aan het UWV.  Carta heeft met Tie Kinetix een samenwerking afgesloten waarmee deze processen binnenkort vanuit Carta worden uitgevoerd. U kunt zowel de orders als facturen via Carta met het UWV uitwisselen.
De facturatie kan dan worden opgesplitst in een deel STAP subsidie en het deel dat de student eventueel zelf moet betalen.

Heeft u  nog vragen over het inrichten van uw Carta cursusadministratie en STAP neem dan contact met ons op.

EDU-DEX koppeling

EDU-DEX

Via EDU-DEX gaan elke 24 uur de actuele gegevens over 55.000+ opleidingen en cursussen, van ruim 200 opleiders, naar honderden bedrijven, organisaties, overheden en portals. Hiermee rekent EDU-DEX af met de kostbare, tijdrovende en foutgevoelige wirwar van datastromen tussen opleiders en hun klanten. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van EDU-DEX

EDU-DEX is een stichting zonder winstoogmerk wat als doel heeft: 

 • Opleidingsgevens maximaal transparant en toegankelijk te maken 
 • De kwaliteit en actualiteit van opleidingsgegevens te verhogen 
 • Via een open datastandaard kosten te besparen bij opleiders en klanten 
 • Via een onafhankelijk adres opleidingsgegevens te verzamelen en te verstrekken 

Carta Online is Ketenpartner van EDU-DEX 

Carta Online is een van de ketenpartners Van EDU-DEX. Hiermee vertegenwoordigen zij de belangen van de opleiders.  De ketenpartners zetten de datastroom op van opleider naar eindklant. Ze zorgen er dus voor dat informatie van de aangesloten opleiders terecht komt bij honderden bedrijven, ministeries, andere overheden & organisaties, zoeksites en Apps.  

Wat levert EDU-DEX u op als opleider? 

Levert u als opleider cursussen aan een bedrijf of opleidingsbureau? Dan is vaak één van de grote problemen dat informatie over startdata en prijzen verouderd zijn. Iedere keer als er iets in de prijs, startdatum of locatie van uw training verandert dan moet u al uw afnemers informeren over die wijziging. De afnemer moet dit vervolgens in haar eigen opleidingsgidsen handmatig doorvoeren. Dit maakt de informatiestromen tussen u en uw afnemers bewerkelijk, duur, en foutgevoelig. 

Deelnemers aan EDU-DEX zijn van dit probleem af. Zij kunnen via het systeem alle voorkomende externe overzichten bijwerken. Dus met 1 druk op de knop alle andere systemen voorzien van dezelfde gegevens.  Hierdoor krijgt u niet meer onjuiste inschrijvingen. Ook hoeft u niet steeds voor nieuwe klanten of platforms een extra koppeling of invoerprotocol te maken. 

 

Voordelen EDU-DEX

STAP-Register 

EDU-DEX gaat vanaf 2022 opleidingsgegevens aanleveren aan het STAP-register.  Om een leven lang ontwikkelen te stimuleren is er per 1 januari 2022 een individuele leer- en ontwikkelsubsidie: het STAP-budget. Een tegemoetkoming van de overheid waarmee scholing beter toegankelijk wordt voor volwassenen op de arbeidsmarkt. 

Voor de STAP-regeling komt er een scholingsregister met gegevens over cursussen, opleidingen en trainingen die voor de subsidie in aanmerking komen. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van EDU-DEX

Vanaf 10 oktober 2022 worden de gegevens vanuit Edudex ook doorgezet naar de website Leeroverzicht.nl van Rijksoverheid, sociale partners en onderwijskoepels.

Koppeling Carta Online met EDU-DEX en het STAP-register

Carta online zorgt ervoor dat via de koppeling met EDU-DEX alle informatie zowel in EDU-DEX als bij het STAP-register terecht komt. U heeft daar geen omkijken meer aan.   

Alles wat u in Carta Online invoert wordt middels de koppeling aan EDU-DEX en aan het STAP-register toegevoegd. 

Wilt u weten wat Carta Online allemaal voor u kan betekenen? Meldt u zich dan aan voor een vrijblijvende demo.