< p>

Release Notes

Taak

C/CO

Onderdeel

Datum

Notitie

T3395

C

Facturatie

19-07-2019

Verbetering facturatie bedrijfsinschrijvingen met kosten per cursist.
Het bedrijf van de deelnemers van de bedrijfsopleiding wordt nu expliciet vastgelegd bij de contactpersoon bedrijfsopleiding. (veldnaam: BedrijfContactPersoon)
Dit maakt het mogelijk om:
– De factuur voor de bedrijfsopleiding automatisch naar een derde partij te sturen
– Automatisch suppletiefacturen aan te maken voor later toegevoegde deelnemers bij ‘prijs per cursist’
Het veld BedrijfContactPersoon wordt automatisch gevuld bij de update met de meest geschikte waarden Indien voor een BedrijfContactPersoon geen suppletiefacturen meer mogen worden aangemaakt, dan moet het veld ‘Aantal’ bij de contactpersoon bedrijfsopleiding gevuld worden met de waarde -1
Vanaf versie 18.1.23.1

T3355

C

Cursus – Algemeen

19-07-2019

In de <ToDo>-tabel op [Cursus][Algemeen] worden voortaan alleen nog maar de openstaande planborditems getoond.
Vanaf versie 18.1.23.0

T3252

C

Carta Webfilter

15-07-2019

Indien op meerdere plekken een kortingspercentage is geregistreerd, wordt bij het verwerken van de inschrijving in WebFilter de vraag gesteld welk kortingspercentage gebruikt moet worden voor de inschrijving.
Hierbij wordt rekening gehouden met:
– Korting die bij de inschrijving is geregistreerd
– Bedrijfskorting
– Korting die bij de persoon is geregistreerd
Vanaf versie 18.1.22.17

T3314

CO

Portaal – Banner

11-07-2019

In Carta Online kan nu een banner wordt ingesteld. Als deze is ingesteld, dan komt deze banner in de plaatst van het bedrijfslogo op de pagina’s met [Aanbod] en boven de Aanmeldingsformulieren. Met het instellen/gebruik van de banner kan de overgang van de eigen (commerciële) website naar het aanmeldproces via Carta Online verkleind worden. De continuïteit van de look-and-feel wordt verbeterd.

T3341

CO

Portaal – Aanmeldformulier

10-07-2019

Werking met bedank-URL’s vanuit het Aanmeldformulier is aangepast:
– Wel of geen betaling heeft geen invloed meer op het redirecten naar de interne of externe bedankpagina.
– Het invullen van de bedankknop-json op het formulier heeft nu voorrang op de externe bedankpagina uit de systeeminstellingen.
– (ongewijzigd gedrag is) Indien een formulier geen betaalprovider heeft maar ook niet gratis is, dan kom je altijd op de interne bedankpagina uit, waarna je eventueel nog steeds naar de externe bedankpagina toe gaat.
Vanaf versie CO 17.0.27.7268

T2807

C

Algemeen – Navigatiehistorie

10-07-2019

Verbetering in de navigatiehistorie (pijl terug / pijl vooruit).
Het laatst geselecteerde record wordt actiever bijgehouden. Binnen de sessie van alle detailschermen, binnen en buiten de sessie van de hoofdschermen. Gevolg is dat het laatste geselecteerde record op bijvoorbeeld [Cursus][Inschrijving] automatisch geselecteerd wordt als je teruggaat naar het venster [Cursus][Inschrijving]. Verder worden in dialogen ook eerder records getoond die het laatst geselecteerd zijn.

Vanaf versie 18.1.22.14

T3291

CO

Portaal – Aanbod

04-07-2019

Aanpassing in gebruik taalgevoeligheid van de portal.

Bij het tonen van het aanbod kan nu de taal (culture) meegegeven worden via parameter. Hiervoor in de URL toevoegen ?culture=NL-NL of ?culture=EN-US.
De taal van het portaal gaat mee in de aanbod-pagina’s onder de volgende condities:
– De portal wordt niet geforceerd in een taal (systeeminstelling – taal)
– De aangegeven taal is een geldige Culture
– De taal komt voor in de talen van de vertaaltool.
Vanaf versie CO 17.0.27.7237

T3243

C

Carta Webfilter

04-07-2019

Het matchen op achternaam ging niet altijd goed indien het voorvoegsel een lege tekstwaarde bevatte. Hierdoor kwamen niet alle in aanmerking komende personen terug in het resultaat van webfilter. Dit is aangepast, zodat alle in aanmerking komende personen in het webfilter naar voren komen.
Vanaf versie 18.1.22.13

T3249

C

Rooster – Algemeen

04-07-2019

In het rooster wordt bij week-weergave en dag-weergave nu standaard weer direct de locatie en, indien ingevuld, het lokaal getoond achter het planningsitem.
Vanaf versie 18.1.22.13

T3312

C

Bedrijf – Betaalwijze

03-07-2019

Bij het registreren van een product bij een klant wordt nu bij het bepalen van de betalingsregeling ook rekening gehouden met de standaard betalingsregeling die bij [Bedrijf][Betaalwijze] is ingesteld.

T3236

C

Algemeen – Filteren zoeklijst

01-07-2019

Als je wilt zoeken op een (start)datum moet je deze in het zoekfilter boven de keuzelijst gewoon in het Nederlandse formaat (dd-mm-jjjj) ingeven. De reden dat de presentatie in de kolom van de keuzelijst afwijkt van de zoekterm heeft te maken met sortering van de kolomwaardes (chronologische volgorde jjjj-mm-dd).
Let op: in de zoeklijst moet bij de kolom met (start)datum wel ingesteld staan dan op deze kolom gesorteerd/gefilterd mag worden.

T3236

C

Mailingen

01-07-2019

De output van de mailingmodule is zodanig aangepast dat er bij bedrijfsrecords rekening gehouden wordt met de instelling “Post naar bedrijf”.
Vanaf versie 18.1.22.12

T3263

CO

Aanmeldingen

18-06-2019

Wijzigen i.v.m. tracking voor het KNAB-platform: Daisycon conversie op de bedankt-pagina.
Vanaf versie CO 17.0.27.7174

T3205

C

Rooster

18-06-2019

In de roostermodule is een nieuw rapport beschikbaar: “Rooster per docent”.In dit rapport wordt voor de aangegeven periode voor elke docent een persoonlijk planningsrapport uitgedraaid.
Vanaf versie 18.1.22.8

T3062

C

Persoonlijke takenlijst

04-06-2019

In de [Takenlijst] worden acties die te laat zijn afgehandeld voortaan gepresenteerd met een geel/oranje vinkje in de kolom “Status” (i.p.v. een rood kruis).
Taken die op tijd zijn uitgevoerd blijven uiteraard met een groen vinkje zichtbaar.
Vanaf versie 18.1.22.8

T3101

C

Carta Webfilter

04-06-2019

Uitlijning van de te vergelijken gegevens in de kolommen [Webinschrijving] (links) en [Carta] (rechts) op dezelfde hoogte, zodat vergelijken van de gegevens eenvoudiger is.
Vanaf versie 18.1.22.6

T3105

C

Cursus – Verplaatsen

04-06-2019

Bij [Verplaatsen deelnemers] krijg je nu ook de mogelijkheid om voor de bijbehorende correspondentie ook de tussenpersonen aan te vinken.
Vanaf versie 18.1.22.6

T3102

C

CursusInschrijving – Transactie

04-06-2019

De status van de online transactie van de inschrijving is bij [Cursus][Inschrijving] via het veld “Reg.nummer” op te vragen via een extra venster [Transactiestatus].
Er wordt alleen informatie getoond als de portal en backoffice de juiste versie hebben en er een online transactie gestart is bij de bestelling die bij de inschrijving hoort.
Vanaf versie 18.1.22.6

T3176

C

Rooster

29-05-2019

Verplaatsen van evenementen in rooster mogelijk maken
Instelbaar via de systeeminstelling in Carta:
– PreventPlanningMove “0” : Verplaatsen is mogelijk
– PreventPlanningMove “1” : Verplaatsen door slepen en dergelijke wordt tegengehouden
Vanaf versie 19.0.0.6

T3065

C

Rooster

26-05-2019

Inplannen van vakantiedagen beter ondersteund:
– Niet meer alle docenten automatisch ingeroosterd.
– Weergaven docentlijst bij roosteritem verbeterd
– Vinkje voor multiday event houdt rekening met start en einddatum huidige event of nieuw event.
– Conflictmelding komt niet meer dubbel

T3065

C

CursusInschrijving – Resultaten

24-05-2019

De getoonde resultaten bij [Cursus][Inschrijving] worden nu chronologisch teruglopend gesorteerd en gepresenteerd op basis van “datum behaald”.
Vanaf versie 18.1.20.8

T3067

C

Beheer – Gebruikers

22-05-2019

Bij [Onderhoud gebruikers] kan nu elk wachtwoord door de beheerder gewijzigd worden. Bij het oude wachtwoord moet dan het wachtwoord van de beheerder ingevuld worden.
Vanaf versie 18.1.20.8

T3041

CO

Deelnemerportaal – Rooster

22-05-2019

Aanduiding (door groen uitroepteken) van de eerstvolgende bijeenkomst bij de cursusdetails toont in het portaal nu de juiste datum/regel.

T3124

CO

Deelnemerportaal – Rooster

21-05-2019

In het portaal kan in het [Rooster] nu ook (een stuk) historie worden getoond. Het aantal maanden dat getoond moet worden is instelbaar.
Vanaf versie CO 17.0.27.7056

T3093

C

Beheer – Gebruikers

21-05-2019

Bij [Onderhoud gebruikers] is de zoeklijst met Personen geïndexeerd op zoeknaam, zodat de gewenste persoon sneller en eenvoudiger gevonden kan worden om te koppelen aan de gebruiker.
Vanaf versie 18.1.22.2

T3053

CO

Docentportaal – Rooster

21-05-2019

In Carta Online is nu instelbaar of de docenten in het portaal alleen hun eigen rooster mogen zien (initieel tijdens opstarten) of ook de roosters van de andere docenten mogen opvragen.
Vanaf versie CO 17.0.27.7056

T2844

C

Bedrijf – Betaalwijze

17-05-2019

Buitenlandse bedrijven met een ingevuld BTW nummer in Carta op BTW verlegd zetten.
– Bij de opties nu instelbaar wat de default BTW code moet worden voor bedrijven met ‘BTW Verlegd’.
– Bij het opslaan van een Bedrijf wordt gecontroleerd of het BTW-nummer geldig is.- Is het een geldig buitenlands BTW-nummer, en is er nog geen BTW code ingevoerd bij de betaalwijze, dan wordt de code voor ‘BTW Verlegd’ ingevuld bij het bedrijf.

T3057

C/CO

Online synchronisatie

08-05-2019

Voorkomen foutmelding “The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint”.
Vanaf versie 18.1.22.0 + CO 17.0.27.7029

T3064

C

Cursus – Correspondentie

03-05-2019

Samenvoegveld <CursusEind> bevatte de eindtijd van het eerste roosteritem. Voortaan bevat dit veld de juiste informatie, namelijk de datum en eindtijd van het laatste roosteritem.
Vanaf versie 18.1.20.8

T2992

CO

Docentportaal – Aanwezigheid

26-04-2019

Rooster – onvoltooide aanwezigheidsregistratie door docent.
In het docentenportaal worden in het rooster de cursusuitvoeringen zonder deelnemers niet meer in de lijst getoond met de nog openstaande aanwezigheidsregistraties.
Vanaf versie CO 17.0.27.6996

T2972

CO

Portaal – Aanmeldformulier

25-04-2019

Uitbreiden flexibiliteit en functionaliteit ten aanzien van look & feel van de aanmeldformulieren.
Bij het aanmeldformulier is nu instelbaar:
– Blok met “contact” wel/niet tonen (rechterkolom)
– Alle gegevens presenteren in 1 kolom i.p.v. 3 kolommen
– Aantal vrije plaatsen zichtbaar maken in blokje met prijsinformatie
– Kleur achtergrond van het aanmeldformulier (in css)
– Bannerfoto wordt toegevoegd bovenaan de pagina (in css)
Vanaf versie CO 17.0.27.6973

T3013

CO

Docentportaal – Mailen

24-04-2019

In het docentenportaal bij de deelnemers een extra knop <Verstuur e-mail naar deelnemers> toegevoegd voor kopiëren e-mail adressen, t.b.v. versturen mailtjes met bijlage buiten Carta Online om.
De e-mail functie in de portal is beperkt in grootte (1,5 MB) en type document (pdf, xlsx, docx, pptx). Als de docent een groter bestand of een ander type bestand wilt rondsturen, dan kan hij nu de e-mail adressen van de deelnemers kopiëren naar het clipbord en dit gebruiken in zijn eigen e-mail applicatie.

T2990

C

Zoeken overall

24-04-2019

Bij de weergave van de lijst met bedrijven in de zoekresultaten, wordt nu standaard het bezoekadres getoond. Indien het bezoekadres leeg is, wordt het postadres getoond.

T2970

C

Cursus – Algemeen

17-04-2019

Wijziging presentatie roosteroverzicht (rechterkant naar de cursusgegevens):
– Bij een losse cursus of dochtercursus wordt de volledige planning van de cursus getoond.
– Bij een moedercursus worden de dochtercursussen met de planning (vanaf, t/m datum) getoond.

T2915

C

Cursus – Correspondentie

17-04-2019

In de uitvoerwizard staan alle personen nu volledig in alfabetische volgorde. Ongeacht de inschrijfstatus en de rol die ze vervullen in de cursus.
Opgelost in versie 18.1.20.4

T2999

CO

WordPress Plug-in / Aanbod

15-04-2019

In het aanbod wordt bij moedercursussen de startdatum/tijd van de eerstvolgende uitvoering getoond. Tot op heden werd hierbij niet gefilterd op ‘verberg in aanbod’. Nu wordt het aanbod gefilterd volgens de instellingen in de portal en volgens het vinkje ‘verberg in aanbod’ uit de backoffice.

T2986

C

Cursus – Rooster

09-04-2019

Het vinkje “kopieer docenten” werd niet correct afgehandeld. De docenten werden niet ingeschreven op de cursus, maar bij de planning wel gekopieerd als resource. Hierdoor kon een inconsistente situatie in het rooster ontstaan.
Opgelost in versie 18.1.20.4

T2968

C

Cursus – Correspondentie

08-04-2019

X-IF merge command kan nu ook gebruikt worden voor het nesten van Commando’s

T2914

C

Persoon – Inschrijving

03-04-2019

Verbetering visuele presentatie (kleur) diverse rollen in [Persoon]-[Inschrijving].
Vanaf versie 18.1.21.0

T2376

C

Cursus – Correspondentie

03-04-2019

Uitbreiden mogelijkheden voor mailen:
– Toegevoegd mail instelling via Exchange Web Services
– Toegevoegd e-mail instelling per gebruiker
Vanaf versie 18.1.20.2

T2918

C

Cursus – Rooster

02-04-2019

Autofit voor alle kolommen toegepast in tabel met Cursusdata bovenaan in [Cursus][Rooster].
Vanaf versie 18.1.20.3

T2910

C

Automatische update Carta

02-04-2019

Verbeteren automatische update van Carta.
Vanaf versie 18.1.20.3

T2927

C/CO

Online synchronisatie

01-04-2019

Door het toevoegen van een nieuwe set recursieve delete statatements zouden queryfouten zoals benoemd is deze call (fk uitzonderingen) waarbij een verwijderd record in Carta gesynchroniseerd wordt naar Carta Online, tot het verleden moeten behoren.
Vanaf versie CO 17.0.28.xxxx

T2714

CO

Online Inschrijfformulier

31-03-2019

Bij buitenlandse bedrijven wordt nu geen postcode formattering/aanpassing meer doorgevoerd in het webfilter.

T2871

C

Cursus – Rooster

29-03-2019

Bij de getoonde roosteritems in [Cursus][Rooster] ook de dag van de week tonen.
Vanaf versie 18.1.19.2

T2742

C/CO

Koppeling aNewSpring

27-03-2019

Bij StamLand kan kunnen de instellingen voor taalvoorkeur / taal omschrijving gemaakt worden. Standaard staan “NL=Nederlands” en “US=Engels” al aan.
Bij [Persoon][Algemeen] (prive comm.) kan de taal voorkeur gemaakt worden.
Verder verwerking in CO en E-Learning provider -> aNewSpring.
Vanaf Vanaf CO-versie CO 17.0.27.6904, C-versie vanaf 18.1.19.2

T2688

C

Cursus – Inhoud

27-03-2019

Specifiek voor klant met KNAB-bank
Vanaf versie 18.1.20.0

T2694

C/CO

Portaal – Rooster

26-03-2019

In het portaal (Carta Online) van de deelnemer en de docent zijn nu de adresgegevens van de locatie zichtbaar in het rooster. De locatie kan per dag verschillen. Als er geen locatie is vastgelegd in het rooster, en het betreft een incompany-training, dan kunnen de adresgegevens van het betreffende bedrijf getoond worden (dit is een instelling).
Vanaf versie 18.1.19.1

T2891

C

Cursus – Inschrijving

25-03-2019

Legenda bij [Carta][Inschrijving] verder uitgebreid met “optie” (cursief).
Vanaf versie 18.1.19.0

T2864

CO

Portaal – Instelling corresp.

25-03-2019

In het portaal kan nu ingesteld worden of de correspondentie vanuit Carta vervolgens “Zakelijk” of “Privé” verloopt. Bij het aanmaken van een nieuwe persoon/cursist in Carta Webfilter wordt deze instelling overgenomen.
Vanaf versie CO 17.0.27.6872

T2895

C

Rooster – Docent/Lokaal

23-03-2019

Verbeterde weergave docentrooster en lokalenrooster.
Conflicten tonen in docenterooster en lokalenrooster
Afdrukken docentrooster en lokalenrooster verbeterd.
Vanaf versie 18.1.18.3

T2860

CO

Portaal – Aanbod cursussen

23-03-2019

AllowStartedRegistration toegevoegd bij de systeeminstellingen.
Het is nu instelbaar om op volle, gestarte en afgelopen uitvoeringen in te schrijven. Filtering van het standaard aanbod respecteert nu de instellingen bij de systeemopties.
Weergave van button achter datum indien [Vol] [Bijna vol] [Gestart] of [Afgelopen] toegevoegd.

T2461

C

Cursus – Correspondentie

22-03-2019

Adhoc-velden zijn nu ook in samenvoegbestand zichtbaar en beschikbaar. Deze velden worden vanaf versie 18.1.17.8 standaard uitgevoerd. Geldt voor ALLE Uitvoer.
Velden beginnen met een van de volgende voorvoegsels:
CursusAdHoc
PersoonAdHoc
BedrijfAdHoc
InschrijvingAdHoc
CursistAdHoc
(Technisch) Werkt alleen indien de veldnaam ook echt op AdHoc of op Range eindigt (Case Sensitive)

T2595

C

Cursus – Correspondentie

22-03-2019

Bevestigen wachtlijst inschrijvingen. Meer consistentie in het gebruik van kleuren in lijsten met inschrijvingen bij een cursus.
Vanaf versie 18.1.19

T2705

CO

Docentportaal – Deelnemerslijst

12-03-2019

Vanaf versie CO 17.0.28 is een nieuwe deelnemersexport beschikbaar:
– Filter op basis van rol en status
– Kolomselectie in output
– Alle inschrijvingen kunnen in output worden opgenomen

T2799

C

Persoon – Zakelijk

12-03-2019

Personen uit dienst (bij een bedrijf) werden voorheen in een lichtere kleur grijs weergegeven. Om beter visueel onderscheid te krijgen worden personen uit dienst voortaan doorgehaald in de lijst. Dit betreft de vensters [Bedrijf][Persoon] en [Persoon][Zakelijk].
Vanaf versie 18.1.18.0.

T2800

C

Cursus – Correspondentie

11-03-2019

De inhoud van het mergefield “Aantal cursisten” in de cursusuitvoer wordt nu op dezelfde manier berekend als in het venster [cursus][algemeen] (en andere plekken in Carta).
Nieuwe velden in de cursusuitvoer zijn: AantalBevestigingen, AantalAnnuleringen, AantalOpWachtLijst, AantalDocenten, AantalMedewerkers, AantalActeurs, AantalViaLeergang, AantalOpties
Beschikbaar vanaf versie 18.1.17.8

T2446

C

Leergang – Correspondentie

04-03-2019

Bij de leergang wordt bij “samenvoegacties” en “snel samenvoegacties” vanaf nu standaard de samengesteld correspondentie gearchiveerd.

T2780

CO

PDF publiceren via URL

04-03-2019

Publieke documenten zijn op te vragen via de API http://<BaisUrlPortal>/api/v1/offer/cl7/publicdocuments. In de WordPress plug-in is het mogelijk om op de detail-pagina een shortcode toe te voegen naar een publiek document.

T2780

C

Cursus – Documenten

04-03-2019

Sinds versie 18.1.17.5 zijn publieke documenten in te stellen via [cursus][document].

T2668

C

Rooster – Docent/Lokaal

03-03-2019

In de vensters [rooster-lokaal] en [rooster-docent] worden conflicten getoond, door 1 of meer extra regels onder elk hokje te plaatsen.

T2668

C

Rooster – Docent/Lokaal

03-03-2019

In de vensters [rooster-lokaal] en [rooster-docent] worden de ingestelde kleuren gebruikt van de roosteritems en wordt de bezetting als lichtrode balk onderaan elk roosteritem getoond.

T2668

C

Rooster – Docent

03-03-2019

In de roostermodule is het scherm [Rooster][Docent] toegevoegd.

T2691

C

Facturatie

16-02-2019

Factuurkleuren aangepast in vensters [persoon-factuur], [cursus-factuur] en [bedrijf-factuur]

T2746

C

Geldigheid certificaten

16-02-2019

Bij het selecteren van inschrijvingen waarvan het certificaat verloopt, kan er nu ook een beginperiode aangegeven worden waarbinnen het certificaat moet verlopen. Er wordt gekeken naar alle inschrijvingen waarvoor geldt dat het veld ‘cert. geldigheid’ gevuld is en een waarde heeft die in de genoemde periode valt. De cijfers kunnen ook negatief zijn, zodat deelnemers waarvan het certificaat de afgelopen 3 maanden is verlopen geselecteerd kunnen worden.

T2733

C

Export deelnemers Excel

16-02-2019

Indien bij een inschrijving de deelnemer zelf als tussenpersoon is geselecteerd, kwam de inschrijving niet mee bij het samenvoegen van de deelnemers. Dit is aangepast, de deelnemer komt nu alleen mee als deelnemer en niet meer als tussenpersoon.

T2683

C/CO

Locatie

05-02-2019

Als de naam van de locatie afwijkt van de zoeknaam van de locatie, wordt online de locatie getoond als <Zoeknaam> <Naam>. Dit gaat alleen op als de totale lengte van <Zoeknaam> <Naam> kleiner is dan 50 karakters In alle andere gevallen wordt alleen de <Naam> van de locatie getoond in de portal.

T2656

C

Locatie

05-02-2019

Vanaf versie 18.1.15.2 zijn de velden waarmee de locatie werd beoordeeld op bereikbaarheid komen te vervallen. Deze werden niet gebruikt.

T2496

C

Persoon / Bedrijf

05-02-2019

Het automatisch vullen van kengetallen naar aanleiding van de postcode is uitgezet. De plaatsnaam wordt nog wel gevuld. Nu digitale centrales steeds meer gemeengoed worden, zijn de kengetallen al enige tijd niet meer verbonden aan een locatie.

T2595

C

Cursus – Samenvoegen

01-02-2019

Bij standaard samenvoegen ‘docenten/wachtlijst/acteurs huidige cursus’ worden de personen met de geselecteerde rol getoond. Standaard worden de docenten/wachtlijst/acteurs aangevinkt waarbij datumbevestiging leeg is.

T2595

C

Cursus – Samenvoegen

01-02-2019

Bij standaard samenvoegen ‘docenten/wachtlijst/acteurs huidige cursus’ worden de personen met de geselecteerde rol getoond. Standaard worden de docenten/wachtlijst/acteurs aangevinkt waarbij datumbevestiging leeg is.

T2595

C

Cursus – Inschrijving

01-02-2019

Kleurcodering aangepast. Bevestigde wachtlijst wordt rood-vet, bevestigde acteurs worden teal-vet.

T2365

C

Mailingen

30-01-2019

In de mailingmodule is de mogelijkheid om te filteren op postcode en plaats van bedrijven toegevoegd.
Vanaf versie 18.1.15.1

T2649

C

Facturatie

30-01-2019

Er zijn restricties toegevoegd voor het wijzigen en verwijderen van facturen. Alleen niet geëxporteerde en niet afgedrukte facturen mogen gewijzigd en verwijderd worden. Facturen die geëxporteerd óf afgedrukt zijn, mogen niet gewijzigd worden.