< p>

Release Notes

Release Notes

Op deze pagina ontvangt u informatie over updates van Carta Online.

We beginnen 2017 met de release van versie 17.0.3.1

Hieronder een overzicht van de incidenten die opgelost zijn:

ID Title Type
T416 Bij verplaatsen deelnemer wordt het samenvoegen dialoog getoond ook al staat dit op het eerste dialoog uit gevinkt Issue
T415 Graag tijdens het verwijderen van Cursus/persoon/bedrijf een ‘progress informatie’ balk tonen Wens
T413 Indien meerdere docenten ingepland, is het veld ‘docenten’ in de online roosters veel te klein Issue
T401 Kostenplaats (StamCursussoort/Kostenplaats) toevoegen (Export Exact Online) Wens
T400 Debiteur/Leverancier vinkje goed zetten bij Export nieuwe debiteuren (Export Exact Online) Wens
T385 Resultaten zijn niet zichtbaar bij Bedrijf->Inschrijving Issue
T383 Bij het verwijderen van een roosteritem komt een foutmelding als deze is gekoppeld aan een planborditem Issue
T382 Omschrijving van Cursus komt niet goed in rapport: Cursus-Planning Issue
T380 Inschrijfwizard kan niet met ‘Enter’ voltooid worden Issue
T379 Voorkeur voor word / pdf wordt niet goed opgeslagen Issue
T378 Lokatie tonen in lijst bij rooster. Wens
T377 Bij het afboeken van bedragen wordt soms niet automatisch afgeboekt. Issue
T373 Factuuradres van het bedrijf instelbaar maken Wens
T369 Installatie wordt niet uitgevoerd na download. Issue
T368 Update Dialoog: Consequenties aanpassing kantlijn rechterkolom oplossen Issue
T366 Licentiefout wordt getoond als er een systeemfout optreedt. Issue
T364 Fout bij automatisch uitvoeren van taak Issue
T361 Exact Export SVC gaat niet helemaal goed Issue
T360 Progressbar verbergen in het geval van fout Issue
T358 Testwerk Nieuwe Exact Online API koppeling Intern
T357 Notitieveld van planbord groter tonen Issue
T356 Na het aanmaken van facturen voor een cursus, blijven de cursisten als ‘te factureren’ gekenmerkt staan. Issue
T354 Fout bij versturen bericht Issue
T353 Foutmelding bij het uitvoeren van een mailing Issue
T352 Offset voor debiteurnummering toevoegen Wens
T350 Wijzig roosteritem. Standaard 3 in plaats van 10 herhaalitems Wens
T349 Graag standaard nieuwe cursussen op ‘offline’ zetten Wens
T348 Er komt nu per inschrijving een kortingsregel op de factuur. (instelling) 1 Kortingsregel per factuur is vaak voldoende. Issue
T346 Certificaatdatum toevoegen aan uitvoer van Cursus Issue
T345 Knoppen ‘alles selecteren’ ‘niets selecteren’ toevoegen in dialoog ‘Nieuwe leerganginschrijving’ bij stap selecteer in te schrijven cursussen. Wens
T337 Carta close/exit/terminate strategie uniform oplossen Intern
T332 Carta Update Testwerk Intern
T330 Kan geen gebruiker aanmaken Issue
T326 Rapport -> Cursus Rooster Issue
T325 Conflicterend roosteritem wordt niet gedetecteerd Issue
T322 Openstaand bedrag van gecrediteerde factuur aanpassen naar € 0 Issue
T319 Export naar AccountView mislukt op dialoog Issue
T316 Verwijderen van roosteritem kan niet als er een planborditem aan hangt Issue
T307 Verwijderd item zit in de weg bij plannen Issue
T305 Het moet mogelijk worden om het e-mail adres van een persoon te wijzigen Issue
T304 Klanten met geldige licentie kunnen onterecht toch niet inloggen wegen overschrijving aantal actieve gebruikers Issue
T303 In de samenvoegdialogen moeten de lijsten met sjablonen gesorteerd worden Issue
T302 Factuursjabloon werkt niet goed Issue
T301 Pagina’s in rapport docentoverzicht kloppen niet Issue
T300 Carta – Foutmelding bij wijzigen Correspondentie Inschrijving Issue
T293 Afzender e-mail vanuit portal Wens
T271 Visitekaartje op bedrijf-persoon toont niet de juiste informatie Issue
T261 Version update (Promptus => Carta) Niet compleet Issue
T253 Fout op inhoud in Carta Online Issue
T252 Automatische synchronisatie inrichten Issue
T251 Debiteuren registratie bij Exact werkt niet lekker Issue
T250 Certificaatdatum toevoegen aan API Issue
T247 Accrediatiewijziging wordt niet doorgezet naar dochter Issue
T241 Onderwerp toevoegen aan roosterlijst Wens
T240 Foutmelding in het sjabloon na sturen bevesting (Status = 3) Issue
T237 Ontdubbelen / volledige sync Issue
T205 Selectie docenten ontbreekt Issue
T203 Snelsamenvoegactie leidt tot exceptie of verkeerder cursus wordt gebruikt Issue
T202 Monitor verbeteren zodat deze op de juiste manier de status toont Intern
T200 Verkeerd hoofdlettergebruik in docentnamennormaal Issue
T199 TAV komt niet op de factuur Issue
T198 Niet alle roosteritems van een docent staan in het rapport Persoon->Docentrooster Issue
T189 T.a.v. wijziging bij financiële details inschrijving blijft leeg op factuur Issue
T186 DBMoneyedit (o.a Cursus-Algemeen) toont blanco waarde na edit Issue
T184 Leergangfactuur komt niet uit systeem Issue
T182 Aanpassingen Carta Sales Issue
T180 Realiseer de nieuwe manier van software updates Wens
T178 Import agenda in iCloud agenda Issue
T176 CartaMail naar een hoger niveau tillen Wens
T173 Cursor niet in browsescherm bij openen dialoog Issue
T172 Een aantal mensen kunnen niet inschrijven, zodra ze op een cursuslink klikken krijgen ze een foutmelding. Issue
T171 Factuurlijstselectie bij vrije factuur ontbreekt Issue
T168 Import agenda in iCloud agenda Issue
T167 Alleen actueel aanbod tonen op de website Issue
T166 Kan persoon niet aan gebruiker koppelen Issue
T165 Koppelen persoon werkt niet Issue
T164 Als deelnemer via persoon aan lleergang wordt gekoppeld werkt de facturatie niet goed Issue
T148 Taborder op tab financieel optiedialoog is fout Issue
T147 Na ‘Nieuwe cursus’ wordt het veld onderwerp niet vrijgegeven Issue
T117 Meerdere attachments in 1 keer toevoegen. Wens
T114 Fout in implementatie in GS met EntityFramework. Issue
T113 Fout in component Lead.Localization: Collection was modified; enumeration operation may not execute. Issue
T110 Carta Builder voert de Carta Online Tests niet meer uit Issue
T109 Aantal facturen in leergangrapport werkt niet Issue
T98 Rooster toont ook archief Issue
T97 Informatie over geselecteerd uitvoering tonen naast inschrijfformulier Wens
T95 e-mail adres wordt 2 keer gebruikt in lijst geadresseerden Issue
T93 Bij verplaatsen cursist blijven de gegevens van de oude cursus in het samenvoegbestand staan. Issue
T92 Leergang Inschrijving: Algemene fout bij het opslaan van de prijsafspraken Issue
T91 Fout in frame PrijsBeschrijvingEditorFrame (zie afbeelding) Issue
T89 Account op 2 portals Issue
T88 Toegang en gebruikersaccounts Issue
T87 Maak de Exact Online koppeling in orde Wens
T86 Fout in synchronisatie Issue
T85 Zet de Exact koppeling van Globe naar Online Issue
T72 Online inschrijving/cursusselectie van deelnemers gaat verloren na synchronisatie. Issue
T71 Foto schaalt raar Issue
T65 Online inschrijvingen en bedrijf betaalt/correspondentie naar bedrijf Issue
T54 Heel soms blijft de inschrijfknop gedisabled. F5 lost dit op. Issue
T51 Verplaatsing wordt niet gearchiveerd Issue
T50 Memory issues voor Global Services Issue
T44 Display tijdens het event mogelijk maken Wens
T43 Onsite registratie mogelijk maken Intern
T42 Registratie voor klassen van scholen mogelijk maken Intern
T41 Verbeter/vereenvoudig de afhandeling van contraint foutmeldingen en geef een net melding Wens
T40 Relatie tussen moeder en dochter is onduidelijk Wens
T39 Foutmelding bij afmelden taak Issue
T38 Error in error logging Issue
T37 FTP server tijdens portal update niet bereikbaar Issue
T35 Widget voor exposanten Wens
T34 Taken dashboard widget uitbreiden Intern
T31 Bij (snel)samenvoegen wordt op sommige plekken het verkeerde lijstje getoond bij sjablonen en emails Issue
T27 Cijferlijsten in Carta werken niet (Persoon -> Rapport vermoed ik) Issue
T15 Bij meerdere factuurlijsten springt de selectie steeds terug Issue

Indien u over specifieke meldingen meer informatie wenst te ontvangen, dan kunt u ons een e-mail sturen of een bericht achterlaten via de contact pagina.

Wilt u zelf een incident melden, dan kan dat via de Ticket pagina in uw portal.