Taak

C/CO

Onderdeel

Datum

Notitie

T8974

C

Leergang – Cursus Cursus – Leergang

29-06-2023

De status van de gekoppelde cursussen (vanuit leergang) cq gekoppelde leergangen (vanuit cursus) wordt nu visueel gepresenteerd. Beschikbaar vanaf versie 23.5.0.0

T8925

CO

Portaal – Aanmeldformulier

14-06-2023

In het inschrijfformulier voor een modulaire leergang wordt het voorloopnummer bij de cursussen nu niet meer getoond en is het mogelijk om de cursussen met of zonder de cursusprijs te tonen. Vanaf versie CO 23.4.0.11794

T8375

CO

Portaal – Koppelingen

15-04-2023

Extra prijscomponenten kunnen nu ook worden meegenomen in de EDUDEX feed. Voor consultants instelbaar via EDUDEX configuratiescherm in het portaal. Vanaf versie CO 23.3.0.12005

T7368

CO

Portaal – Bestanden

22-03-2023

In het portaal kunnen nu afzonderlijke workflows worden ingesteld voor cursist, docent en beheerder. Hierin kan vastgelegd hoe de opvolging moet zijn na het uploaden van een bestand door de gebruiker. Vanaf versie 23.2.0.11 en  CO 23.2.0.11960

T8632

CO

Portaal – Notificaties

22-03-2023

De frequentie waarmee notificatiemailtjes worden verstuurd vanuit CO is door de gebruiker nu zelf instelbaar. Vanaf versie 23.2.0.11 en  CO 23.2.0.11960

T8308

CO

Portaal – Notificaties

22-03-2023

Er is een [Notificatie-systeem] toegevoegd in Carta Online. Bij het plaatsen van berichten en uploaden van bestanden kunnen vanuit CO nu notificatiemailtjes verzonden worden aan de betrokkenen. Vanaf versie 23.2.0.11 en  CO 23.2.0.11960

T8308

CO

Portaal – Berichten

22-03-2023

Het onderdeel [Mededelingen] in het CO-portaal is herschreven tot [Berichten] en heeft extra functionaliteit gekregen. Er zijn specifiekere keuzes mogelijk voor wie het bericht geplaatst moet worden. Ook de vormgeving is gewijzigd, zodat beter te zien is wie het bericht heeft geplaatst en voor welke groep of personen bestemd is. Vanaf versie 23.2.0.11 en  CO 23.2.0.11960

T8182

C

Cursus – Inschrijving

22-03-2023

Tijdens het handmatig plaatsen van een nieuwe inschrijving is in de inschrijfwizard een extra stap opgenomen waarin eenvoudig de vastgelegde conditionele prijscomponenten geselecteerd kunnen worden. Vanaf versie 23.2.0.8

T8501

CO

Portaal – Koppelingen

21-03-2023

Bij [Cursus][Inhoud] kan bij <Extra informatie> t.b.v. Edudex nu ook een uitgebreidere Summarytext opgenomen worden, die meegenomen wordt in de Edudex feed. Vanaf versie 23.2.0.4 en  CO 23.2.0.11795

T7665

CO

Portaal – Aanmeldformulier

21-02-2023

In het Carta Online portaal kan nu ook een ID worden vastgelegd voor de Google Tag Manager (GTM). Vanaf versie CO 23.1.0.11794

T8246

C

Cursus – Algemeen

06-02-2023

Cursussen die “gearchiveerd” én “geannuleerd” zijn worden in de cursus-zoeklijst nu zowel ‘blauw’ (= gearchiveerd) als ‘doorgestreept’ (= geannuleerd) gepresenteerd. Vanaf versie 22.12.1.1

T8191

CO

Portaal – Aanmeldformulier

06-02-2023

Dynamische prijsberekening bij de prijsinformatie op het inschrijfformulier. Vanaf versie CO 22.12.0.1159

T8233

CO

Portaal – Mail

03-02-2023

In het kader van AVG kan in het portaal ingesteld worden dat e-mailadressen bij het versturen van mail uit het portaal niet zichtbaar mogen worden voor de ingelogde gebruiker. Vanaf versie CO 22.12.0.11751

T8234

C

Leergang – Algemeen

23-01-2023

Op [Leergang][Algemeen] is een hyperlink beschikbaar waarmee direct het bijbehorende aanmeldformulier vanuit de backoffice opgestart kan worden. Beschikbaar vanaf versie 22.12.1.0

T7484

C

Leergang – Cursus

12-01-2023

Uitbreiding functionaliteit bij [Leergang] – Samenhang gecreëerd tussen BasisLeergang en LeergangUitvoeringen (vgl moeder/dochter-cursus). – Bij BasisLeergang samenstelling cursussen kunnen vastleggen d.m.v. verwijzing naar moedercursussen. – Slimme wizard om snel/eenvoudig leerganguitvoeringen te maken o.b.v. de BasisLeergang. – Tonen van het samengestelde rooster bij de leergang o.b.v. de gekoppelde cursussen – Uitbreiding koppeling Edudex o.b.v. BasisLeergang en LeergangUitvoeringen. – Vastleggen financiële prijscomponenten bij leergangen. – Bulkcorrespondentie mogelijk o.b.v. leerganginschrijvingen. – Bevestigingsdatum vullen bij alle bijbehorende cursusinschrijvingen (instelbaar) – Leerganginschrijving ook als optie mogelijk Beschikbaar vanaf versie 22.12.0.0

T7771

C

Leergang – Koppeling

09-01-2023

De koppeling met Active Campaign Manager (ACM) functioneert nu ook vanuit de leergangen. Vanaf versie 22.12.0.5

T8114

C

Cursus – Algemeen

09-01-2023

Op [Cursus][Algemeen] is een hyperlink beschikbaar waarmee direct het bijbehorende aanmeldformulier vanuit de backoffice opgestart kan worden. Vanaf versie 22.12.0.4

T8160

C

Cursus – Planbord

09-01-2023

Bij het koppelen van een planbord aan een cursus is het nu mogelijk om de naam van het gekoppelde planbord te wijzigen. Vanaf versie 22.12.0.4

T8091

CO

Portaal – Aanmeldformulier

09-01-2023

In Carta Online is het nu instelbaar dat alle getoonde prijzen op het inschrijfformulier inclusief of exclusief BTW getoond worden. Vanaf versie CO 22.12.0.11714

T6236

CO

Portaal – Bestanden

09-01-2023

In Carta Online is het op de cursus detailpagina bij de bestanden nu ook mogelijk om te kunnen filteren en zoeken op bestanden, zoals bij ‘Bestanden’ algemeen ook mogelijk is. Vanaf versie CO 22.12.0.11714

T7999

C

Mailingen

06-12-2022

In de mailingmodule kan nu ook een restrictie worden ingegeven op de “Status” zoals deze is vastgelegd bij [Persoon][Algemeen]. Vanaf versie 22.11.0.8

T7772

C

Leergang – Cursus

06-12-2022

Bij het selecteren/koppelen van de cursussen bij de leergang kan nu gebruikt worden gemaakt van een dynamische cursus-zoeklijst waarop filtering mogelijk is op status en tekst. Beschikbaar vanaf versie 22.11.0.8

T7815

C

Facturatie

05-12-2022

In de factuurmodule kan nu ook een aanvullende (credit)factuur worden gemaakt voor een leergang. Vanaf versie 22.11.0.6

T7817

C

Facturatie

05-12-2022

Bij de gegenereerde facturen is nu ook de verwijzing naar de leergang zichtbaar en desgewenst nog te wijzigen. Vanaf versie 22.11.0.6

T7909

C

Cursus – Correspondentie

24-11-2022

Bij de e-mail instelling EWS2 en MsGraph kan bij het versturen van de correspondentie nu ook een andere afzender ingevuld worden. Dit veld is niet meer uitgegrijsd. Beschikbaar vanaf versie 22.8.1.19

T5382

CO

Portaal – Bestanden

24-11-2022

Bij bestanden die vanuit Carta backoffice gesynchroniseerd worden naar het portaal en getoond worden bij de cursus details, wordt nu alleen de bestandsnaam getoond, zonder het complete pad. Vanaf versie 22.10.4.6 en CO 22.10.4.11563

T7813

C

Cursus – Correspondentie

24-11-2022

De mail providers MS Graph en EWS (Exchange Web Services) zijn uitgebreid, zodat Oauth authenticatie ook zonder gebruikersinteractie mogelijk is. Beschikbaar vanaf versie 22.8.1.7 en  CO 22.8.0.11462

T7686

C

Cursus – Correspondentie

24-11-2022

Bij de mailprovider EWS (Exchange Web Services) is het nu ook mogelijk om de verzonden mail terug te laten komen in de verzonden items van outlook. Beschikbaar vanaf versie 22.8.1.7 en  CO 22.8.0.11462

T7686

C

Cursus – Correspondentie

24-11-2022

De mail provider MS Graph is toegevoegd. Daarnaast zijn de mailproviders EWS (Exchange Web Services) en MS Graph uitgebreid met Modern authentication. Beschikbaar vanaf versie 22.8.1.7 en  CO 22.8.0.11462

T7563

C

Cursus – Inschrijving

24-11-2022

Wanneer een wachtlijst-inschrijving geannuleerd wordt, wordt deze ook niet meer meegeteld bij het aantal wachtlijst inschrijvingen. Vanaf versie 22.10.2.4

T7855

C

Cursus – Correspondentie

23-11-2022

Wanneer naar een tussenpersoon een verzamelbevestigingsmail met de deelnemersnamen verstuurd wordt, dan wordt nu ook bij alle deelnemers de bevestigingsdatum ingevuld. Beschikbaar vanaf versie 22.11.0.0

T7925

CO

Portaal – Koppelingen

23-11-2022

In de Edudex-feed wordt ‘StartingYear’ niet meer gebruikt. Daarvoor in de plaats wordt het Adhoc-veld ‘EduDEX_offeredSince’ gebruikt. Het veld moet in het formaat YYYY-MM-DD gevuld worden, bijv ‘2019-11-23’. Wanneer dit veld niet gebruikt/gevuld is, wordt dit veld ook niet in de Edudex-feed opgenomen. Vanaf versie 22.11.0 en  CO 22.11.0.11593

T7951

CO

Portaal – Koppelingen

17-11-2022

Ook de leergangen worden nu meegenomen in de Edudex-feed en kunnen desgewenst ook direct aangeboden worden aan het STAP-Scholingsregister. Vanaf versie 22.10.4 en  CO 22.10.0.xxxxx

T7790

C

Leergang – Correspondentie

04-11-2022

Het is vanuit [Leergang][Algemeen] nu mogelijk om bulk-correspondentie uit te voeren voor het ineens mailen van de bevestiging en/of STAP-Aanmeldingsbewijs van alle nieuwe leerganginschrijvingen. Beschikbaar vanaf versie 22.10.3.4

T7478

C

Leergang – Correspondentie

14-09-2022

Als de bevestiging vanuit de leergang wordt verstuurd dan wordt de “bevestigingsdatum” bij de leerganginschrijving bijgewerkt. Vanaf nu wordt ook de “bevestigingsdatum” bij de onderliggende cursusinschrijvingen gezet, zodat de cursist niet dubbel bevestigd wordt. Beschikbaar vanaf versie 22.10.0.5

T6728

C

Cursus – Inschrijving

26-08-2022

De punt op het numerieke gedeelte van het toetsenbord kan voortaan gebruikt worden als decimaal scheidingsteken bij bedragen/aantallen in het venster met de [Financiële gegevens] bij de cursusinschrijving. Vanaf versie 22.9.1.5

T7629

C

Facturatie

26-08-2022

Cursusinschrijvingen die vooruitbetaald zijn (tijdens de aanmelding op de website direct online betaald) worden nu altijd direct meegenomen in het eerstvolgende [Factuurvoorstel]. Zodoende volgt de factuur zo kort mogelijk na de aanmelding/betaling en is de factuur ook z.s.m. bekend in de financiële applicatie, zodat op de referentiecode afgeletterd kan worden Vanaf versie 22.9.1.5 en CO 22.9.0.11254

T7479

C

Facturatie

02-08-2022

Ten behoeve van een sluitende werkende financiële koppeling kunnen er op het laatste moment nog correcties doorgevoerd worden via [Factuur][Regel] bij de financiële componenten Kostenplaats, Projectcode en Omzetrekening. Mits de factuur nog niet is doorgezet naar de financiële applicatie. Vanaf versie 22.8.1.2

T6929

CO

Portaal – Aanmeldformulier

01-08-2022

Er kan bij de instellingen van het Carta Online Portaal nu ook een Tracking Code worden vastgelegd voor Google Analytics 4 (GA-4). Vanaf versie CO 22.8.0.11147

T7395

CO

Portaal – Aanmeldformulier

20-07-2022

Op het inschrijfformulier kan bij een tussenpersoon het geslacht nu ook genderneutraal ingestuurd worden. Vanaf versie 22.8.0.0 en CO 22.8.0.11147

T7459

C

Cursus – Correspondentie

18-07-2022

In het correspondentie samenvoegscherm wordt bij de bijeenkomst de eerstvolgende bijeenkomstdatum getoond. In het geval dat er een module geselecteerd is, wordt de eerstvolgende bijeenkomst van die module getoond. Beschikbaar vanaf versie 22.8.0.0

T7404

C

Beheer – Financiële koppeling

08-07-2022

Koppeling Exact Online: Bij een online betaling wordt de betaalreferentie vanuit Carta doorgezet naar de “betalingsreferentie” in Exact Online. Dit vergemakkelijkt het afletteren in Exact Online. Om deze “betalingsreferentie” in Exact Online terug te kunnen zien, moet deze optie in Exact Online bij de factuurgegevens aangezet zijn. Vanaf versie 22.7.1.0

T7204

C

Cursus – Algemeen

08-07-2022

Bij het kopiëren van de planning tijdens het aanmaken van een nieuwe cursusuitvoering wordt bij het uitvoeren van de conflictcontrole beter gekeken naar de instelling hiervoor bij locatie en lokaal. Beschikbaar vanaf versie 22.7.1.0

T7430

CO

Portaal – Koppelingen

08-07-2022

Het is nu mogelijk om het cursusaanbod gesplitst per administratie aan te bieden aan Edudex en het STAP-Scholingsregister Vanaf versie CO 22.7.0.11093

T7287

CO

Portaal

08-07-2022

Bij het insturen van een vraag vanuit het contactformulier in het CO-portaal wordt in de notificatiemail die het opleidingsinstituut ontvangt nu ook de cursusomschrijving getoond, zodat duidelijk is op welke cursus de ingestuurde vraag betrekking heeft. Vanaf CO 22.7.0.11093

T7382

C

QueryBuilder

15-06-2022

Voor klanten met licentie “Start” is in het menu bij <QueryBuilder> de keuze [Eigen samenvoegdefinities] beschikbaar gekomen. Hier kunnen door de Carta-consultant desgewenst (maatwerk)query’s worden geplaatst waarmee de gebruiker extra rapportages uit Carta kan opvragen. Vanaf versie 22.6.0.7

T7264

C

Cursus – Correspondentie

25-05-2022

Bij de cursuscorrespondentie is het bij de ‘bulk-selectie’ mogelijk gemaakt voor de consultants om extra restricties toe te voegen op toegevoegde Adhoc-velden bij de cursusinschrijving. Dit o.a. ten behoeve van het versturen van het STAP-Aanmeldingsbewijs aan cursisten die met ‘STAP’ aanmelden. Beschikbaar vanaf versie 22.5.0.1

T7325

C

Cursus – Inschrijving

25-05-2022

Er is een informatie-knopje toegevoegd bij het veld “Ordernummer” in [Cursus][Inschrijving] waarmee achterliggende detailinformatie opgevraagd kan worden over de STAP order. Vanaf versie 22.5.0.1

T7317

C

Carta Webfilter

25-05-2022

Bij het inschrijven van een contactpersoon op een cursus via Carta Webfilter, mag per bedrijf nog maar 1 contactpersoon worden ingeschreven. (net als bij inschrijven via de backoffice) Vanaf versie 22.5.0.0

T7344

CO

Portaal

25-05-2022

Bij een aantal dialogen in de portal is het niet meer mogelijk om de dialoog te sluiten door buiten de dialoog te klikken. Hierdoor kan een gebruiker niet meer per ongeluk een ingevulde dialoog wegklikken. Vanaf  CO 22.5.0.10914

T7206

C

Cursus – Inhoud

12-05-2022

De (aanvullende) velden t.b.v. de Edudex-feed hebben een eigen plek gekregen onder [Cursus][Inhoud] en zijn alleen te muteren bij de moedercursussen en enkelvoudige cursussen. Wel zo overzichtelijk. Beschikbaar vanaf versie 22.4.0.2 en CO 22.4.0.10856

T7205

C

Cursus – Correspondentie

12-05-2022

Wijziging bij het samenstellen van de digitale correspondentie. Indien bij de cursisten hetzelfde e-mailadres is vastgelegd wordt hiervoor nu telkens een afzonderlijke e-mail (en bijlage) samengesteld i.p.v. dat deze in één mail terechtkomen. Beschikbaar vanaf versie 22.4.0.2

T7170

C

Cursus – Inschrijving

11-05-2022

Bij de (extra) prijsdetail regels kan bij het aantal nu ook 2 decimalen achter de komma ingegeven worden. Daarnaast is het nu ook mogelijk om het aantal en de artikelprijs/stuksprijs als aparte velden in het factuur sjabloon op te nemen. Vanaf versie 22.4.0.2

T3009

CO

Portaal – Bevestigingsmail

26-04-2022

In de online bevestigingsmail vanuit het Carta portaal zijn nu ook de gegevens van de tussenpersoon/contactpersoon als samenvoegvelden op te nemen. Vanaf  CO 22.4.0.10826

T6884

C

Cursus – Planbord

23-03-2022

Wanneer na een roosterwijziging ook de planborditems worden bijgewerkt, worden van het ‘originele’ planborditem de kleur, de datum afgehandeld en de opmerking overgenomen. Vanaf versie 22.2.0.3

T5923

C

Cursus – Correspondentie

21-03-2022

Bij het versturen van de mail vanuit Carta kan er nu ook handmatig een extra e-mailadres als CC en BCC toegevoegd worden in het venster met de voorvertoning. Beschikbaar vanaf versie 22.2.0.3

T6729

C

Facturatie

16-03-2022

Bij [Factuur][Algemeen] is in de knoppenbalk een knop toegevoegd waarmee de samengestelde factuur in PDF-formaat direct getoond kan worden. Vanaf versie 22.2.0.2

T7060

C

Persoon – Algemeen

10-03-2022

Docenten opschonen: – Eerst moet “mag inschrijven” uitgevinkt worden. – Dan opslaan en daarna kan het docentvinkje uitgezet worden Dit werkt ook voor de vinkjes ‘acteur’ en ‘medewerker’, mits deze rollen gebruikt zijn bij de inschrijving, anders kan deze rol al direct eenvoudig uitgevinkt worden zonder eerst ‘mag inschrijven’ uit te vinken. Vanaf versie 22.0.0.10

T7015

C

Beheer – Import

10-03-2022

Bij de Excel import van nieuwe inschrijvingen kan nu aangegeven worden of deze inschrijvingen nog wel of niet meer gefactureerd moeten worden. Vanaf versie 22.2.0.0

T6864

C

Beheer – Import

10-03-2022

Wanneer in het excel importbestand een bedrijf wordt meegegeven, dan wordt dit bedrijf zowel als debiteur als als correspondentiebedrijf aan de inschrijving gekoppeld. Vanaf versie 22.2.0.0

T6849

CO

Portaal – Aanmeldformulier

04-03-2022

Ook de zakelijke persoonsgegevens “TelefoonWerk” en “EmailadresWerk” kunnen nu opgenomen worden in het Aanmeldformulier op de website en verwerkt worden via Carta Webfilter. Vanaf versie 22.1.0.16 en CO 22.1.0.10588

T6967

CO

Portaal – Koppelingen

04-03-2022

Er zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in de Edudex-Feed zodat ook het doorzetten naar het STAP-Scholingsregister goed gaat en meer informatie wordt meegegeven. Vanaf versie CO 22.1.0. 10588

T6997

C

Algemeen – Systeemopties

04-03-2022

Mogelijkheid om de eigen gegevens vast te leggen in [Systeemopties]<Opleider> t.b.v. STAP-subsidie, e-Facturatie en correspondentie. Vanaf versie 22.1.0.16

T6977

C

Algemeen

04-03-2022

Er is nieuwe functionaliteit beschikbaar voor de afhandeling van STAP-subsidie. Dit bestaat o.a. uit de mogelijkheid om een ‘vooraanmelding’ (=optie) voor een cursus in te sturen. Daarnaast het verstrekken van het “STAP Aanmeldingsbewijs” aan de cursist en het samenstellen van een CSV-bestand voor het insturen van alle vooraanmeldingen aan UWV-STAP. Het STAP-Scholingsregister wordt automatisch gevuld als u gebruik maakt van onze Carta-Edudex-feed. Vanaf versie 22.1.0.16 en CO 22.1.0.10588

T6888

C

Facturatie

04-03-2022

Er is nieuwe functionaliteit beschikbaar bij de facturatie: naast de mogelijkheid voor het verzenden van facturen “per post” en “digitaal (PDF)” kan nu ook gekozen voor “e-Facturatie (electronisch)”. Bij [Bedrijf][Betaalwijze] kan de e-Facturatie geactiveerd en geïmplementeerd worden. Daarnaast kan ook het eigen ‘aansluitnummer’ worden vastgelegd bij de [Systeemopties]<Opleidergegevens>. Vanaf versie 22.1.0.16 en CO 22.1.0.10588

T6966

CO

Portaal – Koppelingen

17-02-2022

In de koppeling naar Edudex wijst ‘courseSiteLink’ voortaan standaard naar de detailpagina van de cursus voor ingelogde gebruikers, ‘webLink’ wijst naar de algemene pagina met aanbod over de cursus Beiden zijn via een adhoc veld in de backoffice te overrulen. Vanaf versie CO 22.1.0.10550

T6966

CO

Portaal – Koppelingen

17-02-2022

Voor de koppeling naar Edudex kan nu bij de cursus via ‘webLink’ ook de landingspagina van de opleiding van de eigen website meegegeven worden i.p.v. de link naar de Carta-detailpagina van de cursus. Vanaf versie 22.1.0.16 en CO 22.1.0.10550

T6790

CO

Portaal – Aanmeldformulier

15-02-2022

Op het intakeformulier is een ‘Bewaar’ knop toegevoegd, om de ingevulde intake gegevens tijdelijk te kunnen bewaren om later nog te kunnen bewerken. Na het definitief insturen van het intakeformulier is de intakelink niet meer bruikbaar. Vanaf CO 22.1.0.10550

T6004

C

Cursus – Planbord

31-01-2022

Ook vanuit [Cursus][Planbord] kunnen nu de berekende to-do datums handmatig bijgesteld worden. Vanaf versie 22.0.0.10

T5303

C

Rooster – Lokaal

26-01-2022

In het rooster worden bij [Rooster][Lokaal] in Carta backoffice nu ook de niet cursus gerelateerde roosteritems van een lokaal getoond, zoals vergaderingen of andere werkzaamheden. Vanaf versie 22.0.0.4

T5303

C

Rooster – Docent

26-01-2022

In het rooster worden bij [Rooster][Docent] in Carta backoffice nu ook de niet cursus gerelateerde roosteritems van een docent, zoals vergaderingen of andere werkzaamheden. Vanaf versie 22.0.0.4

T6765

CO

Portaal – Aanmeldformulier

26-01-2022

In het Carta portaal is de time-out instelbaar waarbinnen de (intake)formulieren ingestuurd moeten worden. Standaard staat de time-out op 15 minuten. De gebruiker krijgt een melding wanneer het formulier te lang open blijft staan. Vanaf CO 22.0.0.10465

T3684

CO

Docentportaal – Dashboard

26-01-2022

In het dashboard rooster in het docenten portaal is het nu instelbaar of alleen de roosteritems getoond moeten worden, waarop de docent daadwerkelijk is ingeroosterd is of alle roosteritems van de cursussen waarop de docent ingeschreven is. Vanaf CO 22.0.0.10465

T4514

C

Handleiding

21-01-2022

Via het <Help>-menu kan de gebruiker nu direct naar de website van CartaOnline.nl, naar de webpagina waar de handleidingen en overige documenten staan over Carta. Vanaf versie 22.0.0.1

T5058

C

Rooster

21-01-2022

Verbetering in interacties tussen de buttons <1><7><31> bij het selecteren van dag/dagen, week/weken en maanden via de kalender aan de rechterzijde in de rooster-vensters. Vanaf versie 22.0.0.1

T6143

C

Cursus – Rooster

21-01-2022

Er is in de [Planningsdialoog] een afzonderlijke button toegevoegd waarmee het tonen van de kolom met Faciliteiten aangezet/uitgezet kan worden. Vanaf versie 22.0.0.1

T6404

C

Rooster

21-01-2022

Direct na het selecteren van een datum via de kalender in de vensters [Rooster][Lokaal], [Rooster][Docent] en [Rooster][Faciliteit] wordt het rooster opnieuw opgebouwd vanaf de geselecteerde datum. Vanaf versie 22.0.0.1

T6294

C

Cursus – Rooster

21-01-2022

Wanneer bij het aanmaken van een nieuwe cursusuitvoering de nieuwe startdatum wordt vastgelegd, kan daarna via [Cursus][Rooster] aan de hand van dit ene geplande roosteritem alsnog een herhaalpatroon worden ingepland. Het ene roosteritem wordt dus de basis voor een reeks van roosteritems bij de cursus. Vanaf versie 22.0.0.1

T6101

C

Cursus – Rooster

21-01-2022

Het wisselen van een “volledige dag” vs “aanvangstijd/eindtijd” kan bij een roosteritem nu ook achteraf nog eenvoudig worden doorgevoerd m.b.v. de planningsdialoog. Vanaf versie 22.0.0.1

T0927

C

Database

04-01-2022

Herstructuring van indexen en constraints in de database. Vanaf versie 21.10.2.0

T6773

C

Cursus – Verplaatsen

22-12-2021

In de verplaatsdialoog kan de gebruiker in de zoeklijst met cursussen nu ook zelf meerdere kolommen zichtbaar maken. Vanaf versie 21.10.2.0

T6650

C

Cursus – Correspondentie

16-12-2021

De in Carta samengestelde certificaten kunnen nu ook direct online gepubliceerd worden, zodat het certificaat door de cursist opgevraagd kan worden in het persoonlijke portaal van Carta Online. Beschikbaar vanaf versie 21.10.2.0

T5109

C

Facturatie

15-12-2021

In het Factuur-uitvoerbestand is middels het samenvoegveld “DatumEind” nu ook de einddatum van de cursus beschikbaar om te vermelden op de factuur. Vanaf 21.10.1.0

T6694

CO

Portaal – Koppelingen

08-12-2021

Voor de koppeling naar Edudex kan nu bij de cursus via ‘courseSiteLink’ ook de landingspagina van de opleiding van de eigen website meegegeven worden i.p.v. de link naar de Carta-detailpagina van de cursus. Vanaf versie 21.10.0.0 en CO 21.10.0.10320

T6524

CO

Portaal – Bevestigingsmail

30-11-2021

Bij een online bevestigingsmail kan nu ook gebruik gemaakt worden van een standaard PDF-bijlage. Zo kan bij brochure-aanvragen nu direct de brochure als PDF-bijlage bij de online bevestigingsmail toegevoegd worden. Vanaf  CO 21.9.0.10282

T6490

CO

Portaal – Aanmeldformulier

30-11-2021

Bij een online aanmeldformulier voor een contactpersoon die meerdere personen inschrijft, hoeven naast de bedrijfsgegevens nu ook de contactpersoonsgegevens nog maar 1 keer ingegeven te worden. Vanaf  CO 21.9.0.10282

T6288

CO

Portaal – Lesrooster via iCal

30-11-2021

Wanneer een cursusinschrijving geannuleerd wordt, dan wordt de planning van deze cursus nu ook verwijderd uit de geabonneerde iCal agenda in Outlook. Vanaf  CO 21.9.0.10282

T6520

CO

WordPress Plug-in / Aanbod

10-11-2021

Via de Carta WordPress Plug-in kan via de shortcode “%studyLoadTotal%” of “%studyLoadPerWeek%” de studiebelasting van de cursus worden gepresenteerd op de website. Vanaf WordPress Plug-in versie 2.4.1

T6417

C

Facturatie – Overzicht

21-10-2021

Bij het afdrukken van een reeks facturen wordt er geen tijdstip meer aan de afdrukdatum toegevoegd. Hierdoor functioneert de datumrestrictie bij het overzicht “Omzet per periode” beter. De datumselectie in de rapportage is inclusief van A tot en met B en neemt nu ook daadwerkelijk alle facturen mee die op A of op B geboekt zijn. Vanaf 21.8.1.6

T5109

C

Facturatie

15-10-2021

In het venster van [Factuur][Algemeen] is het debiteurnummer behorend bij de betreffende factuur nu altijd direct zichtbaar bij de informatie aan de rechterzijde. Vanaf 21.8.1.0

T4118

C

Bedrijf

15-10-2021

In de zoeklijst van [Bedrijf] kan nu ook een kolom worden toegevoegd met “Debiteurnummer”. Hierop is ook sortering en filtering mogelijk. Vanaf 21.8.1.0

T4118

C

Persoon

15-10-2021

In de zoeklijst van [Persoon] kan nu ook een kolom worden toegevoegd met “Debiteurnummer”. Hierop is ook sortering en filtering mogelijk. Vanaf 21.8.1.0

T5223

C

Facturatie

13-10-2021

In de zoeklijst van [Factuur] kan nu ook een kolom worden toegevoegd met “Debiteurnummer”. Hierop is ook sortering en filtering mogelijk. Vanaf 21.8.1.0

T5222

C

Facturatie

13-10-2021

In het scherm factuur-algemeen wordt nu het berekende debiteurnummer getoond ipv het debiteurnummer van de persoon. Vanaf 21.8.1.0

T5705

CO

Portaal – Aanmeldformulier

10-10-2021

Bij een online inschrijfformulier kunnen nu ook documenten geüpload worden, zoals een CV, pasfoto, kopie paspoort, etc. Deze documenten zijn na het verwerken in Carta Webfilter automatisch gekoppeld als document aan de betreffende persoon. Vanaf 21.7.1.7 en CO 21.7.0.10125

T6303

C/CO

Leergang – Algemeen

10-10-2021

Prijsbepaling leergang verbeterd. Er kan nu bij de leergang aangegeven worden hoe de leergangprijs bepaald moet worden in combinatie met de cursusprijzen: – altijd de leergangprijs – de leergangprijs + de optelsom van de gekozen cursusprijzen – het laagste bedrag van de optelsom van de cursusprijzen versus de leergangprijs Deze prijsbepaling werkt zowel bij de handmatig ingevoerde leergang-inschrijvingen in Carta backoffice als bij online ingeschreven leergang-cursisten. Vanaf 21.7.1.7 en CO 21.7.0.10125

T6459

C

Carta

06-10-2021

Presentatie van Carta verbeterd als op de laptop de beeldschermresolutie op meer dan 100% staat ingesteld. Vanaf versie 21.7.1.7

T6211

C

Cursus – Rooster

06-10-2021

Verbeteringen doorgevoerd in het roosteren v.w.b. bepalen cursusdatums bij patroon tot een einddatum. Vanaf versie 21.7.1.4

T5963

C

Cursus – Rooster

04-10-2021

Verbeteringen doorgevoerd in het roosteren v.w.b. rekening houden met feestdagen en vakantiedagen Vanaf versie 21.7.1.3

T6401

CO

Carta Registratiedesk

04-10-2021

De API geeft nu dezelfde records terug als de UI. Geannuleerde inschrijvingen, opties en inschrijvingen op de wachtlijst worden niet getoond in de Carta Registratiedesk. Vanaf versie CO 21.7.0.10104

T6411

C

Cursus – Rooster

01-10-2021

Verbeteringen doorgevoerd bij het aanmaken van een nieuwe cursusuitvoering waarbij het rooster wordt overgenomen van een andere cursusuitvoering en daarin een patroon is vastgelegd. Vanaf versie 21.7.1.2

T6339

C

Cursus – Overzicht

22-09-2021

In het selectievenster van het overzicht [Verwachte en gerealiseerde omzet] kan nu de keuze gemaakt worden om het overzicht te groeperen op basis van de cursusmanager die is vastgelegd bij de cursus. Vanaf versie 21.7.0.0

T6313

C

Planning – Overzicht

22-09-2021

Wijziging in het selectievenster van het overzicht [Planning docent]. De keuzelijst in de dropdown bij restrictie “Cursus” bevat nu CursusOmschrijving én CursusZoeknaam, zodat de cursusuitvoering uniek geïdentificeerd kan worden. Vanaf versie 21.7.0.0

T6289

CO

Portaal – Koppelingen

20-09-2021

De Edudex koppeling is uitgebreid met het extra veld ‘includeInCatalog)’, dat door het opleidingsinstituut gebruikt kan worden om aan de STAP-eisen te voldoen qua publicatie van de cursusgegevens via Edudex. Vanaf versie 21.7.0.0 en CO 21.7.0.10074

T6300

C

Beheer – Rollen

17-09-2021

De beheerder kan ten behoeve van de autorisatie nu een nieuwe rol aanmaken in Carta waarbij de rechten worden overgenomen van een al bestaande rol. Vanaf versie 21.7.0.0

T5714

C

Factuur – Overzicht

14-09-2021

Bij het factuuroverzicht “Nog niet gefactureerd” kan nu een restrictie op periode worden ingegeven. Vanaf versie 21.7.0.0

T6093

C/CO

Koppeling CourseFlow

20-09-2021

Koppeling Carta met e-learning-applicatie van CourseFlow gebruikmakend van ZAP van Zapier. Vanaf versie 21.6.0.8 en CO 21.6.0.10091

T6189

CO

Portaal – Aanmeldformulier

09-09-2021

De Tag-manager van Google Analytics is nu ook toegevoegd aan het Aanmeldformulier, zodat het inschrijfproces beter gevolgd kan worden. Vanaf versie CO 21.6.0.10088

T6218

C

Cursus – Documenten

08-09-2021

Mogelijkheid om meerdere documenten te verwijderen en toe te voegen bij [Cursus][Document] zonder telkens tussentijds te hoeven opslaan Vanaf versie 21.6.0.2

T6171

C

Beheer – Financiële koppeling

25-08-2021

Voor de koppeling met Exact Online is een instelling toegevoegd of er vanuit Carta gecontroleerd moet worden of het factuurnummer van Carta overeenkomt met het verkregen boekstuknummer in Exact. Het Carta factuurnummer is in Exact Online altijd terug te vinden bij ‘Uw ref.’ Vanaf versie 21.6.0.0

T6138

C

Facturatie

21-07-2021

Standaard gedrag van facturatie bij gebruik van meerdere administraties is aangepast. Er worden nu alleen facturen aangemaakt voor de administratie waarin de gebruiker werkzaam is. Vanaf versie 21.5.0.3

T6108

CO

Portaal – Koppelingen

16-07-2021

In Carta kan bij [Cursus][Algemeen] nu ook de studiebelasting worden vastgelegd. Bij de studiebelasting kan het aantal uur per week OF het aantal uur voor de gehele opleiding worden geregistreerd. Deze informatie komt terug als beschikbaar samenvoegveld voor de correspondentie, is beschikbaar in de Carta WordPress Plug-in, kan opgevraagd worden aan de Carta-API en wordt ook meegegeven bij de programma-informatie voor Edudex. Vanaf versie 21.5.0.2 en CO 21.5.0.9895

T6133

CO

Portaal – Aanmeldformulier

16-07-2021

Bij het uitvragen van het geslacht van de cursist op het aanmeldformulier is naast de keuze “Man” en “Vrouw” nu ook de keuze “Overig” mogelijk. Dit in het kader van genderneutraliteit. Vanaf versie CO 21.5.0.9870

T6052

C

Rooster – Faciliteit

29-06-2021

In lijn van [Rooster][Docent] en [Rooster][Lokaal] is er nu een venster [Rooster][Faciliteit] beschikbaar waarbij de bezetting van de Faciliteiten in de tijd worden uitgezet. Zodoende kan de planner snel de bezetting en beschikbaarheid van de (schaarse) faciliteiten overzien. Vanaf versie 21.4.0.0

T6051

C

Cursus – Rooster

29-06-2021

Het is bij het roosteren nu ook mogelijk om faciliteiten (machines, middelen, objecten) in te plannen. Bij deze reserveerbare faciliteiten kan tevens ingesteld worden of hier desgewenst ook conflictcontrole voor moet plaatsvinden. Vanaf versie 21.4.0.0

T6088

CO

Portaal – Veiligheid

29-06-2021

De afhandeling van de iDeal-betalingen via betaalaanbieder Mollie verloopt nu via het veiligere TLS 1.2 protocol. Vanaf versie CO 21.4.0.9801

T6049

C

Rooster – Lokaal

11-06-2021

In de vensters [Locaties] en [Lokalen] kan nu ingesteld worden of bij het roosteren conflictcontrole uitgevoerd moet worden op de beschikbaarheid. Zo kan de controle o.a. uitgezet worden bij externe ingehuurde locaties (zalencentrum), bij de opdrachtgever georganiseerde incompany’s en virtuele klaslokalen. Vanaf versie 21.3.3.4

T6023

C

Beheer – Financiële koppeling

11-06-2021

Wijziging in de koppeling tussen Carta en Exact Online v.w.b. automatische autorisatie om overschrijding API-limieten te voorkomen. Vanaf versie 21.3.3.4

T2537

CO

Portaal – Cursusdetails

11-06-2021

De opleidingsmedewerker kan voor een specifieke cursusuitvoering nu bij de classdetails in Carta Online snel en eenvoudig zien wanneer de cursisten voor het laatst hebben ingelogd in het CO-portaal. Vanaf versie CO 21.3.0.9691

T5288

CO

Portaal – Aanmeldformulier

05-05-2021

De dropdown in het aanmeldformulier toont de functies nu in alfabetische volgorde. Vanaf versie CO 21.3.0.9565

T5720

C

Carta Webfilter

28-04-2021

Bij de verwerking van de aanmeldingen van de website wordt in [Carta Webfilter] voortaan de aanmelddatum overgenomen/gehandhaafd als de inschrijfdatum bij de aangemaakte cursusinschrijving. Op deze wijze blijft de afhandeling van kortingsacties (alleen geldig in een bepaalde periode) goed gaan. Daarnaast biedt het voordelen bij de afhandeling van de wachtlijst (juiste volgorde van aanmelding) als er een plekje is vrijgevallen. Ook de analyse van de inschrijving in Carta versus de aanmeldingen op de website via Google Analytics telt de aantallen daardoor altijd mee in dezelfde dag/maand/periode. Vanaf versie 21.3.0.0

T5618

C

Algemeen – Administraties

24-03-2021

Bij gebruik van meerdere administraties kan nu ingesteld worden dat bij het aanmaken van een nieuwe cursus wel of niet de geselecteerde administratie bij de cursus vastgelegd moet worden. Vanaf versie 21.2.0.0

T5591

C

Synchronisatie Carta/CO

19-03-2021

Verbetering in de online synchronisatie voor wat betreft de afhandeling van de documenten, als hiervan de padverwijzing foutief is c.q. het document niet meer bestaat. Vanaf versie 21.2.0.0

T5545

C

Cursus – Leergang

19-03-2021

Bij het doorstarten vanuit [Cursus][Leergang] wordt nu direct naar de juiste leergang gesprongen in [Leergang][Algemeen]. Vanaf versie 21.2.0.0

T5650

C

Carta

11-03-2021

De vensters in Carta passen zich voortaan aan op basis van de beschikbare ruimte op het scherm. Waar nodig komen scrollbalken (horizontaal en/of verticaal) in beeld om te navigeren. Beschikbaar vanaf versie 21.1.0.5

T5711

CO

Portaal – Systeeminstellingen

03-03-2021

Bij de instellingen in het portaal kan het formaat en de tekst van de onderwerpsregel voor de 1e en 2 bevestigingsmail vastgelegd worden. Zo ook de naam van de bijlage bij de bevestigingsmail. Vanaf versie CO 21.1.0.9350

T5563

C

Carta

26-02-2021

De breedte van het navigatiemenu (links) kan nu door de gebruiker worden aangepast en wordt onthouden. Zo kan extra ruimte worden gecreëerd. Beschikbaar vanaf versie 21.1.0.1

T5427

C

Cursus – Inschrijving

09-02-2021

Het is bij [Cursus][Inschrijving] nu mogelijk om de opmerkingen ook vergroot rechts van de inschrijving te tonen en om te zoeken binnen de opmerkingen. In het contextmenu van het opmerkingenveld zijn deze opties toegevoegd. Ook zijn hiervoor de volgende sneltoets mogelijkheden toegevoegd: Zoeken in opmerkingen (CRTL-F) en Toon groot (CRTL-SHIFT-F). Vanaf versie 21.0.1.1

T5488

CO

Portaal – Aanmeldformulier

04-02-2021

Op de Aanmeldformulieren van Carta Online kan bij de datumvelden (zoals geboortedatum) nu gebruik gemaakt worden van een uitklap-kalender. Vanaf versie CO 21.0.0.9265

T5464

C

Cursus – Correspondentie

28-01-2021

Voor de correspondentie naar de tussenpersoon zijn extra samenvoegvelden toegevoegd, namelijk CursistGeboortedatum, CursistGeboorteplaats en CursistVoorletters. Beschikbaar vanaf versie 21.0.0.1

T5434

CO

Portaal – Koppelingen

27-01-2021

In de koppeling met Edudex kan nu ingesteld worden welke accreditaties het opleidingsinstituut heeft. Vanaf versie CO 21.0.0.9222

T5300

C

Carta

14-01-2021

Carta heeft minimaal SP1 nodig van SQL 2016 en bij voorkeur SP2.

 

T5530

C

Query Builder

11-01-2021

In de QueryBuilder kan nu ook direct vanaf het resultatenscherm een export naar Excel gemaakt worden. Dit werkt hetzelfde als de export naar Excel vanuit Carta via de menuoptie [Eigen samenvoegdefinities] in het menu <QueryBuilder> van Carta. Vanaf versie 20.11.1.7

T5409

C

Systeem

05-01-2021

Voor Adhoc-velden is de mogelijkheid toegevoegd deze als type “memo” te definiëren. Bij de Options kan ingesteld worden hoeveel regels hiervoor zichtbaar gereserveerd moeten worden op het scherm.   Vanaf versie 20.11.1.2

T5402

C/CO

Nieuw: Intakeproces

05-01-2021

In Carta/CO wordt nu ook de afhandeling van het “Intake-proces” ondersteund. Naast het al gebruikelijke “Aanmeldformulier” op de website kan vanuit Carta nu ook een Intake-URL gemaild worden aan de cursisten waarmee ze een aanvullend “Intake-formulier” kunnen starten in de webbrowser en extra/aanvullende gegevens kunnen invoeren of muteren en tenslotte kunnen insturen. Deze wijzigingen worden vervolgens opgeslagen bij de reeds eerder aangemaakte cursusinschrijving in Carta (backoffice). Vanaf versie 20.11.1.2 / CO 20.7.0.8775

T5448

CO

Portaal – Aanmeldformulier

05-01-2021

Verbeteren test op het juiste datumformaat in het aanmeldformulier. Vanaf versie CO 20.11.0.9125

T5159

CO

Docentportaal – Rooster

05-01-2021

In het portaal van Carta Online is nu instelbaar of de bij de docent vastgelegde notities, vrije dagen en andere docent gerelateerde roosteritems in Carta ook in het portaal in het dashboard en in het rooster van de betreffende docent getoond moeten worden. Vanaf versie CO 20.11.0.9125

T5480

C

Cursus – Algemeen

30-12-2020

Het veld “projectcode” kan als kolom geselecteerd worden in de zoeklijst met de cursussen. Vanaf versie 20.11.1.2

T3281

CO

Docentportaal – Aanwezigheid

26-11-2020

In het portaal kan nu ingesteld worden dat er een notificatiemail aan de cursusadministratie moet worden verzonden als een docent de aanwezigheid van een cursus/bijeenkomst heeft ingestuurd. Vanaf versie CO 20.10.0.9044

T2904

CO

Portaal – Cursusdetails

26-11-2020

Bij de cursusdetails in het portaal wordt nu in het overzicht met de betrokken deelnemers een label geplaatst bij alle bijzondere rollen (docent, acteur, medewerker, bedrijfscontact). Deze bijzondere rollen worden bovenaan in het overzicht getoond, gevolgd door alle cursisten in alfabetische volgorde. Vanaf versie CO 20.10.0.9038

T4256

C

Koppeling SAP

26-11-2020

In de koppeling met SAP is de bepaling van het debiteuradres aangepast. Dit komt nu overeen met het debiteuradres op de factuur. Indien het factuuradres ingevuld is, dan wordt dit adres meegenomen. Indien het postadres ingevuld is, dan wordt dit adres meegenomen. En indien alleen het bezoekadres ingevuld is, dan wordt dit adres meegenomen. Vanaf versie 20.10.0.2

T5290

CO

Cursistportaal – E-learning

26-11-2020

Wanneer een e-learning cursus of een e-learning inschrijving geannuleerd is, wordt deze ook niet meer in het portaal getoond. Vanaf versie CO 20.10.0.9038

T4112

CO

Portaal – Bestanden

26-11-2020

In het portaal kunnen op de pagina met de cursusdetails de bestanden nu ook in alfabetische volgorde getoond worden door in de kolomkop op ‘Naam’ te klikken. Vanaf versie CO 20.10.0.9038

T5326

C

Algemeen

25-11-2020

In Carta kan de gemaakte keuze in de extra adhoc-velden (van het type dropdown) nu ook weer ongedaan (leeg) gemaakt worden. Hiervoor kan de <Delete>-toets gebruikt worden. Vanaf versie 20.10.0.1

T4088

CO

Portaal – Berichten

25-11-2020

In het Carta Online portaal worden de [Berichten] nu altijd en op alle plaatsen chronologisch aflopend getoond. Dus het meest recente bericht staat bovenaan. Vanaf versie CO 20.10.0.9027

T4336

CO

Cursistportaal – Resultaten

25-11-2020

In het cursistenportaal worden alle (examen)pogingen met resultaten nu altijd allemaal in de juiste chronologische volgorde getoond. Vanaf versie CO 20.10.0.9027

T5236

C

Leergang – Algemeen

25-11-2020

De lengte van de “Zoeknaam” van de leergang is vergroot van 15 naar 20 karakters. Vanaf versie 20.10.0.0

T5154

CO

Carta-API

25-11-2020

Via de Carta-API kan nu ook het bij de cursus vastgelegde BTW-percentage (“VAT”) worden opgevraagd. Vanaf versie CO 20.10.0.9027

T5261

CO

Carta-API

25-11-2020

Via de Carta-API kan nu ook de bij de cursus vastgelegde “Projectcode” worden opgevraagd. Vanaf versie CO 20.10.0.9027

T5018

C

Algemeen

24-11-2020

Bij het toevoegen van nieuwe records in Carta zijn de vrije adhoc-velden van het type Checkbox voortaan default leeg (uitgevinkt). Vanaf versie 20.10.0.0

T5233

C

Cursus – Correspondentie

24-11-2020

In het cursus-uitvoerbestand wordt nu ook de, bij de Persoon, vastgelegde “Taal” weggeschreven. Dit kan gebruikt worden bij het samenstellen van meertalige correspondentie en om door te geven naar andere applicaties (zoals e-learning).. Vanaf versie 20.10.0.0

T5170

C

Leergang

29-10-2020

Geannuleerde leergang-inschrijvingen wordt nu visueel doorgestreept getoond in Carta Vanaf versie 20.9.0.0

T5126

C

Carta Webfilter

29-10-2020

Verbetering in Carta Webfilter doorgevoerd zodat bij het <Annuleren> van de ingebrachte mutaties van een aanmelding het systeem blijft functioneren en verdere mutaties gedaan kunnen worden. Vanaf versie 20.9.0.0

T4887

C

Facturatie

23-10-2020

Indien bij bedrijfsinschrijvingen meerdere prijscomponenten vastgelegd zijn, die niet in 1 keer gefactureerd kunnen worden, werden de vervolgfacturen niet door Carta aangemaakt. Deze facturen komen nu alsnog naar voren. Indien dat niet gewenst is, dan moeten de prijsafspraken bij de inschrijving aangepast worden. Vanaf versie 20.9.0.0

T4887

C

Cursus – Rooster

07-10-2020

Bij het kopiëren van de planning (bij een nieuwe cursusuitvoering) blijft het patroon/reeks nu gehandhaafd. Vanaf versie 20.8.0.5

T1921

CO

Docentportaal – Dashboard

07-10-2020

Een docentnotitie die aangemaakt is in Carta backoffice is voor de betreffende docent nu ook zichtbaar in zijn/haar dashboard in het Carta portaal. Indien een gebruiker in het Carta portaal ook toegang heeft tot het volledige opleidingenoverzicht, zoals de standaard beheerder, dan zie je als gebruiker alle docentnotities. Vanaf versie 20.8.0.5 en CO 20.8.0.8866

T5034

C

Persoon – Rooster

07-10-2020

In het rooster bij de persoon betere filtering/presentatie van de eigen roosteritems, de eigen vrije dagen en eigen notities. Vanaf versie 20.8.0.2

T2855

C

Rooster – Algemeen

07-10-2020

Op het af te drukken overzicht vanuit [Rooster][Algemeen] is nu zichtbaar of het een cursusuitvoering betreft die is afgelast of die doorgaat. Vanaf versie 20.8.0.2

T4969

CO

Docentportaal – Aanwezigheid

05-10-2020

In het portaal kan de ingelogde docent voortaan alleen nog de aanwezigheid registreren van de bijeenkomsten waarop hij/zij is ingepland. Vanaf versie CO 20.8.0.8849

T4959

C

Cursus – Aanwezigheid

05-10-2020

In het venster van [Cursus][Aanwezigheid] is naast de cursist-zoeknaam nu ook de samengestelde naam van de cursist zichtbaar. Vanaf versie 20.8.0.2

T4063

C

Rooster – Cursusrooster

05-10-2020

De instelling van de knop “Tonen/Verberg cursusdata” in [Cursus][Rooster] wordt per gebruiker onthouden. Vanaf versie 20.8.0.2

T4011

C

Rooster – Cursusrooster

05-10-2020

Bij het achteraf wijzigen van een reeks roosteritems kan nu flexibel ingesteld worden dat naast de datum/tijden ook de docenten, locatie/lokaal en modules zichtbaar moeten worden voor de planner. Wel zo gemakkelijk als er tussen deze onderdelen een verband geldt. Vanaf versie 20.8.0.1

T4011

C

Rooster – Docent/Lokaal

05-10-2020

Na het dubbelklikken op een roosteritem in [Rooster][Lokaal] en [Rooster][Docent] wordt nu direct doorgestart naar het betreffende planningsitem in [Cursus][Rooster]. Vanaf versie 20.8.0.1

T5039

C

Rooster – Docent/Lokaal

05-10-2020

De regel met de kolomtitels in het rooster bij [Rooster][Lokaal] en [Rooster][Docent] voortaan altijd zichtbaar. Vanaf versie 20.8.0.1

T4011

C

Rooster

05-10-2020

Diverse verbetering in de presentatie en afhandeling van het roosteren in Carta. Vanaf versie 20.8.0.0

T4936

C/CO

Koppeling aNewSpring

19-09-2020

Bij het koppelen van een deelnemer of inschrijving met aNewSpring kan nu ook direct een inlogmail en/of bevestigingsmail vanuit aNewSpring geïnitieerd worden om direct in aNewSpring in te kunnen loggen en niet via SSO via het Carta portaal. Vanaf versie CO 20.7.0.8775

T4958

CO

Carta-API

15-09-2020

Verbetering van de performance bij afhandeling diverse Requests in Carta-API / Carta-Portaal. Vanaf versie CO 20.7.0.8744

T2007

C

Takenlijst

11-09-2020

Het opmerkingen-veld in de takenlijst van Planning, Persoon en Bedrijf is vergroot. Vanaf versie 20.7.0.3

T4245

C

Leergang – Sjabloon

09-09-2020

Bij een leergang kunnen afwijkende sjablonen vastgelegd worden. Voor dit venster kunnen afzonderlijk rechten worden ingesteld. Vanaf versie 20.7.0.2

T3809

C

Mailingen

02-09-2020

Filtermogelijkheden in mailingmodule uitgebreid met selectie op “Inschrijfdatum”. Vanaf versie 20.7.0.1

T4919

CO

Portaal – Koppelingen

02-09-2020

Bij de Edudex koppeling kan nu ook de soort opleiding (blended learning, coaching, classroom teaching, etc.) bij de (moeder)cursus meegegeven worden. Dit is in de Edudex koppeling een uitbreiding van het ProgramCurriculum (veld instructionMode). Vanaf versie 20.7.0.0 en CO 20.6.1.8644

T4881

C

Rapportages

02-09-2020

In de omzetrapportage wordt nu ook netjes de bedrijfsnaam bij de factuur getoond als deze gefactureerd is aan een “derde”. Vanaf versie 20.7.0.0

T3638

C

Bedrijf – Factuur

02-09-2020

Facturen die betaald worden door een “derde” partij, worden voortaan ook getoond bij de betreffende partij onder [Bedrijf][Factuur]. Vanaf versie 20.7.0.0

T4629

C

Query Builder

02-09-2020

Aan de query’s die met de QueryBuilder worden gemaakt kan nu een langere naam worden gegeven. Hierdoor kan vaak een zinvollere naam worden gegeven (die zegt wat de query doet) en die vervolgens zonder problemen kan worden gestart via [Eigen samenvoegdefinities]. Vanaf versie 20.6.1.1

T4900

C

Carta Webfilter

17-08-2020

Op het inschrijfformulier kan nu ook een veld worden toegevoegd voor “TAV factuur” die direct bij de inschrijving wordt opgeslagen en de eventuele geregistreerde instelling van de TAV bij het bedrijf ongewijzigd laat. Vanaf versie 20.6.1.1

T4493

C

Persoon – Takenlijst

17-08-2020

Ook bij personen kunnen nu taken worden vastgelegd en bewaakt. Deze kunnen opstarten worden vanuit [Persoon][Takenlijst], waarbij direct een filter wordt gelegd op basis van de geselecteerde persoon. Voor dit venster kunnen afzonderlijk rechten worden ingesteld. Vanaf versie 20.6.1.1

T4026

C

Synchronisatie Carta/CO

17-08-2020

De online synchronisatie is nu zodanig aangepast, dat bij een conflict de synchronisatie door blijft lopen, maar dat hiervan wel een melding wordt gemaakt in het logbestand. Het logbestand kan opgevraagd worden via het Carta portaal. Vanaf versie 20.6.0.2

T4780

C

Carta Webfilter

17-08-2020

Verwerken van aanmeldingen door particuliere cursisten is in Carta Webfilter verbeterd, in het geval de cursist al wel bekend is in Carta en daarbij ook al een bedrijf is gekoppeld. Vanaf versie 20.6.0.2

T4710

C

Algemeen – Systeemopties

12-08-2020

In de systeeminstellingen is toegevoegd “Automatisch Digitaal Factureren”. Als het vinkje aan staat worden de volgende business rules actief bij Persoon en Bedrijf:

– Als het e-mailadres voor PDF-facturatie wordt ingevuld, wordt het vinkje ‘digitaal factureren’ automatisch aangezet. Vooral handig bij verwerking via Carta WebFilter.

– Als er een e-mailadres wordt ingevuld, en het PDF-emailadres is leeg, dan komt het standaard e-mail adres in het PDF-emailadres, en wordt het vinkje ‘Digitaal factureren’ aangezet.

– Als het standaard e-mailadres wordt gewijzigd en het PDF-emailadres is gelijk aan het standaard e-mail adres, dan wordt ook het PDF-emailadres bijgewerkt.

Vanaf versie 20.6.0.0

T4761

CO

Portaal – Aanbod

12-08-2020

Nieuw prijscomponent-type om “eindkorting” aan te geven. Vanaf versie CO 20.5.0.8504

T4587

C

Applicatie

10-07-2020

Carta is omgezet naar een 64-bits applicatie. Vanaf versie 20.5.0.0

T4758

CO

Portaal – Aanbod

01-07-2020

Er zijn in de systeeminstellingen van het portaal diverse instellingen toegevoegd om het blokje met prijsinformatie vorm te geven bij de cursusdetails.

– Tonen “tekstblok Prijsbeschrijving” (moedercursus) en/of “Cursusprijs”

– Tonen extra regel met subtotaal

– Tonen overige onvoorwaardelijke prijscomponenten

– Tonen + en – symbool bij de bedragen

Vanaf versie CO 20.4.0.8443

T4716

C

Rooster – Docent

30-06-2020

Het vinkje “Mag inschrijven” bij [Persoon][Algemeen] heeft nu ook voor de docent een toegevoegde functionaliteit. Als het vinkje uit staat, dan wordt de docent ook niet getoond in het docentrooster in [Rooster][Docent]. Ook bij het plannen van een <Vrije dag> voor docenten in [Rooster][Algemeen] wordt de docent onderdrukt. Op deze wijze kan de zoeklijst met docenten geschoond blijven en worden alleen actuele docenten getoond. Vanaf versie 20.4.0.0

T4683

CO

Portaal – Systeeminstellingen

24-06-2020

Het is nu mogelijk voor de klant zelf, voor de beheerder van de klant of voor een consultant van Carta om de e-mail instellingen van het portaal zelf aan te passen. Deze instellingen worden beveiligd opgeslagen. De gewijzigde instellingen kunnen door middel van een e-mailtje direct getest worden. Voor deze functionaliteit moet de gebruiker gemachtigd zijn. Vanaf versie CO 20.3.0.8405

T4750

C

Persoonlijke takenlijst

24-06-2020

Na het doorvoeren van een mutatie in een taak wordt de [Persoonlijke takenlijst] direct bijgewerkt en actueel gepresenteerd op het scherm. Vanaf versie 20.3.0.9

T4640

C

Algemeen – Systeemopties

22-06-2020

Bij [Systeemopties], tabblad <financieel> kan aangegeven worden dat in de koppeling met SAP bij online betalingen het registratienummer meegegeven moet worden i.p.v. het factuurnummer voor het kunnen afletteren van de betalingen in SAP. Vanaf versie 20.3.0.8

T4520

C

Cursus – Financieel

19-06-2020

De functionaliteit voor het beheer van het vastleggen van “vroegboekkortingen”, “kortingscoupons” e.d. is overgebracht vanuit Carta Online (portaal) naar Carta (backoffice). Hiervoor zijn de “Online Prijscomponenten” toegevoegd. Een Online Prijscomponent (korting/toeslag dmv bedrag of percentage) kan overall voor alle cursussen gelden of specifiek voor een cursus, respectievelijk vast te liggen in de stamtabel [Prijscomponenten] of [Cursus][Financieel]. Vanaf versie 20.3.0.7

T4423

C

Cursus – Rooster

17-06-2020

Bij het achteraf wijzigen van de roosteritems is functionaliteit toegevoegd die het mogelijk maakt om de vastgelegde module ineens te wijzigen voor meerdere bijeenkomsten. Vanaf versie 20.3.0.6

T4473

C

Stamtabel – Planbord

13-05-2020

Bij het achteraf toevoegen/verwijderen van planborditems aan een planbord, kunnen deze wijzigingen desgewenst ook worden doorgevoerd bij de cursussen waaraan dit planbord reeds gekoppeld is. Dit betreft planbordacties die in de toekomst liggen/lagen. Vanaf versie 20.2.0.6

T4244

CO

Carta-API

13-05-2020

In de Carta WordPress Plug-in kan met eenvoudige shortcode de planning van de leergang opgevraagd worden. Deze is samengesteld op basis van de planning van de, bij die leergang, vastgelegde cursusuitvoeringen. Vanaf versie CO 20.2.0.8260

T4535

CO

Carta-API

12-05-2020

Bij het opvragen van de moedercursus en alle onderliggende cursusuitvoeringen via 1 call retourneert de Carta-API nu bij de ‘dochters’ de juiste waarden voor “minimum aantal”, “maximum aantal” en “ledenprijs”. Deze zijn nu afkomstig van de bewuste cursusuitvoering en niet meer van de moedercursus. Vanaf versie CO 20.2.0.8420

T4241

CO

Portaal – Aanmeldformulier

12-05-2020

Onze consultants kunnen voor het opleidingsinstituut nu een dynamisch aanmeldformulier voor de website maken voor de aanmelding door cursisten op een leergang (leergang, combi-cursus, congres). Op het aanmeldformulier kan de cursist zelf kiezen welke onderdelen hij/zij wilt volgen van de leergang. Vanaf versie CO 20.2.0.8257

T4499

C

Cursus – Correspondentie

12-05-2020

Bij het [snel-samenvoegen] van modulaire correspondentie staat nu default ingesteld dat de datumvelden (voor o.a. bevestiging, plaatsing, etc) niet worden bijgewerkt bij de cursusinschrijvingen. Vanaf versie 20.2.0.5

T4500

C

Cursus – Verplaatsen

08-05-2020

Vereenvoudiging stappen bij kopiëren en verplaatsen van cursusinschrijvingen. Bij [Kopiëren] worden alle deelnemers cursisten direct aangevinkt in de wizard. Bij [Verplaatsen] wordt alleen de cursist aangevinkt die in het venster [Cursusinschrijving] geselecteerd staat. Vanaf versie 20.2.0.2

T4457

C

Cursus – Vakgebied

08-05-2020

Mutaties op de vastgelegde vakgebieden bij de moedercursus worden nu altijd een-op-een doorgevoerd bij alle onderliggende cursusuitvoeringen. Vanaf versie 20.2.0.2

T4421

C

Cursus – Correspondentie

22-04-2020

Nieuwe functionaliteit: het afhandelen van modulaire cursuscorrespondentie. Met deze functionaliteit is het nu mogelijk om met de groep cursisten te corresponderen die een specifieke module volgen. In het werkproces kan je hierbij denken aan “plaatsingsmail per module”, “certificaat per module” en “presentielijst per module”. Vanaf versie 20.1.0.3

T1687

C

Cursus – Inschrijving

22-04-2020

Er is nieuwe functionaliteit beschikbaar gekomen: “kopiëren van cursisten naar een andere cursusuitvoering”. Daarmee is het mogelijk om een bulkinschrijving/groepsinschrijving ineens te doen voor een groep cursisten. Bijvoorbeeld aan het einde van de cursus of module alle cursisten ineens inschrijven op een examen (dat als afzonderlijke cursus wordt georganiseerd). Of alle cursisten van de basiscursus ineens inschrijven op de gevorderden-cursus. Vanaf versie 20.1.0.1

T4482

C

Systeem

22-04-2020

Afbeeldingen worden in een ander formaat opgeslagen. Deze afbeeldingen nemen minder ruimte in beslag en hebben een hogere kwaliteit. Vanaf versie 20.1.0.1

T4495

C

Cursus – Correspondentie

21-04-2020

Als bij het samenvoegen via het potloodicoontje een sjabloonwijziging wordt doorgevoerd, dan werd deze tijdelijke wijziging ook gebruikt bij de volgende keer samenvoegen. Na een herstart van Carta werd weer het oorspronkelijke sjabloon gebruikt. Dat is verwarrend. Het gedrag is nu consequenter. De wijziging is altijd maar voor 1 keer. Vanaf versie 20.1.0.1

T1773

C

Cursus – Rooster

21-04-2020

Bij het roosteren van de cursus worden bij het bepalen van de reeksen rekening gehouden met eventueel aanwezige vakantiedagen en feestdagen in de berekende periode. Vanaf versie 20.1.0.1

T4352

C

Algemeen – Systeemopties

19-03-2020

Nieuwe velden die in een gegevensbestand opgenomen kunnen worden, zullen bij de update voortaan default direct aangezet worden als <Selecteer alle> staat ingesteld. Vanaf versie 20.0.10.0

T4352

C

Algemeen – Systeemopties

19-03-2020

In de [Systeemopties] kan in het tabblad <Uitvoer> nu ingesteld worden welke gegevens er opgenomen worden in de samenvoeg-gegevensbestanden. Instelbaar is <Selecteer alle>, <Alleen vereiste kolommen> of <Alle velden die in sjablonen gebruikt worden>. Door minder gegevens op te nemen kan de performance verbeterd worden. Vanaf versie 20.0.10.0

T3897

C

Cursus – Correspondentie

18-03-2020

De mail providers Outlook, EWS en SMTP ondersteunen nu ook een CC functie voor de e-mail. Als in een veld met e-mail adressen de adressen gescheiden worden door een ; en het vinkje ‘verstuur via CC’ bij de provider aan staat, worden de mail naar het eerste e-mailadres in de lijst gestuurd, met de rest van de e-mail adressen in de CC Staat het vinkje uit dan worden de overige adressen in de BCC gezet. Vanaf versie 20.0.9.4

T4386

C

Cursus – Planbord

12-03-2020

Een planbord(en) kan voortaan al bij de moedercursus vastgelegd worden. Bij het aanmaken van nieuwe cursusuitvoeringen kunnen de, bij de moedercursus, gekoppelde planborden mee overgenomen worden. Vanaf versie 20.0.9.0

T4386

C

Cursus – Planbord

12-03-2020

Bij het wijzigen van het cursusrooster blijven de gekoppelde planborden nu gehandhaafd en de datums waarop de taken uitgevoerd moeten worden automatisch opnieuw bepaald. Vanaf versie 20.0.9.0

T4386

C

Cursus – Planbord

12-03-2020

Bij één cursus kunnen voortaan meerdere planborden worden gekoppeld. Voor alle gekoppelde planborden en onderliggende planbord-items worden, op basis van de vastgelegde planning, de taken automatisch bepaald. Vanaf versie 20.0.9.0

T4320

C

Cursus – Inschrijving

03-03-2020

Bij de getoonde resultaten in [Cursus][Inschrijving] wordt het modulecijfer getoond, dat volgens de beoordelingsmethode van de module bepalend is voor het eindresultaat (laatste cijfer, hoogste cijfer, etc.).

De onderliggende modulecijfers zijn terug te zien bij [Cursus][Resultaat] (indien een cursist meerdere keren een resultaat voor dezelfde module behaald heeft). Vanaf versie 20.0.8.0

T2376

C

Cursus – Correspondentie

03-03-2020

Bij het selecteren van deelnemers voor certificaat, alleen de geslaagde deelnemers selecteren. Vanaf versie 20.0.7.0

T4083

C

Cursus – Inschrijving

25-02-2020

Over alle moduleresultaten heen kan er een gemiddeld cijfer worden berekend voor de cursusinschrijving. Middels de systeemparameter “VoldoendesVereistInResultaat” kan ingesteld worden dat de berekening van het gemiddelde cijfer voor de cursusinschrijving alleen berekend mag worden als alle onderliggende moduleresultaten voldoendes zijn. Vanaf versie 20.0.6.1

T4083

C

Stamtabel – Beoordeling

25-02-2020

Op de plaatsen waar een cursusinschrijving-cijfer getoond wordt als ‘cijfer/beoordeling’ is er nu ook een afzonderlijk kolom ‘beoordeling’ in beeld. Hierin staat de laatste beoordeling mits er precies 1 module waarvoor een beoordeling is ingevuld. Als er wel 1 module is waarvoor een resultaat verwacht wordt, maar er is (nog) geen resultaat geregistreerd, dan staat er een -1 in de kolom. Vanaf versie 20.0.6.1

T4082

C

Stamtabel – Module

25-02-2020

Bij Stamtabel [Cursusmodule] vastleggen vanaf welke cijfer de cursist geslaagd is. Vanaf versie 20.0.6.1

T3623

C

Cursus – Inschrijving

25-02-2020

Het is nu ook mogelijk om aan de hand van de verschillende modulecijfers een gemiddeld cursuscijfer te berekenen. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende wegingsfactoren op module-niveau en of een module meegenomen moet worden in de cijferberekening. Vanaf versie 20.0.6.0

T3738

C

Systeem

20-02-2020

Voor Adhoc-velden is de mogelijkheid toegevoegd om een “lookup”-lijstje te definiëren.   Vanaf versie 20.0.6.0

T3738

CO

Portaal – Koppelingen

20-02-2020

Aanpassingen Edu-Dex koppeling: – Edu-Dex velden kunnen vanaf versie 20.0.6.0 aangepast worden via Adhoc-velden in Carta.

Vanaf versie 20.0.6.0

T4246

CO

Carta-API

19-02-2020

Door de Carta-API wordt bij het opvragen van de cursusplanning nu ook het lokaal teruggegeven; als afzonderlijk element <room>. Vanaf versie CO 20.0.0.7983

T4025

C

Beheer – Import

20-12-2020

Excel-import uitgebreid met MoedercursusID, zodat ook dochtercursussen geïmporteerd kunnen worden. Daarbij worden de gegevens van de moedercursus overgenomen en eventueel aangevuld met gegevens vanuit de import.

Vanaf versie 19.0.8.4

T4169

CO

Docentportal – Document

05-12-2019

Wijziging uploaden van bestanden. Begrenzing tot 20 MB. Dropzone is eruit. In plaats daarvan een knopje en hetzelfde dialoog met een bestandskeuze. Toegevoegd is een voortgangsbalk tijdens het uploaden. Vanaf versie CO 20.0.0.7950

T3825

C

Cursus – Financieel

24-12-2019

Aanpassing administratie termijnfacturatie bij cursus Bij [Cursus][Financieel] kunnen nu default-instellingen (afwijkend bedrag, aantal termijnen, interval en startmoment) worden vastgelegd indien de cursist in meerdere termijnen wenst te betalen. Deze gegevens worden overgenomen bij een nieuwe inschrijving, waarbij “Termijn betaling” wordt geselecteerd. Voor een juiste en flexibele afhandeling hiervoor ook aanpassingen doorgevoerd bij [Persoon][Betaalwijze] en in de verwerking van aanmeldingen in Carta Webfilter. Vanaf versie 19.0.9.0

T3824

C

Algemeen – Systeemopties

20-12-2019

De financiële koppeling naar Exact kan met meer variatie ingesteld worden voor het doorzetten van grootboekrekening, kostenplaats en/of kostendrager per cursusuitvoering. Vanaf versie 19.0.8.0

T3146

C

Cursus – Rooster

20-12-2019

Nieuwe functionaliteit in [Cursus][Rooster]: Er kunnen voor meerdere roosteritems (van het herhaalpatroon of bij de cursus geplande items) in één keer wijziging worden doorgevoerd v.w.b. tijden, modules, docenten, locatie en lokaal. Vanaf versie 19.0.2.4

T3143

C

Rooster – Algemeen

20-12-2019

Nieuwe functionaliteit in [Rooster][Algemeen]: Bij het wijzigen van een locatie/lokaal bij een planningsitem (in een herhaalpatroon of de gehele cursus) kan de wijziging ook direct doorgevoerd bij de andere planningsitems. Vanaf versie 19.0.2.4

T3142

C

Rooster – Algemeen

20-12-2019

Nieuwe functionaliteit in [Rooster][Algemeen]: Bij het wijzigen van een docent bij een planningsitem (in een herhaalpatroon of de gehele cursus) kan de wijziging ook direct doorgevoerd bij de andere planningsitems. Vanaf versie 19.0.2.4

T4020

C

Cursus – Output

19-12-2019

Het nieuwe databaseveld Persoon.NaamOpCertificaat is opgenomen (instelbaar) als standaard uitvoerveld bij “cursus” voor het samenvoegen en kan gebruik worden in sjablonen. Vanaf versie 19.0.7.6

T4020

C

Cursus – Output

19-12-2019

Het nieuwe databaseveld Persoon.NaamOpCertificaat is opgenomen (instelbaar) als standaard uitvoerveld bij “cursus” voor het samenvoegen en kan gebruik worden in sjablonen. Vanaf versie 19.0.7.6

T3563

C

Deelnemer – Algemeen

19-12-2019

Er is bij [Persoon][Algemeen] nu een afzonderlijk veld beschikbaar om een volledige samengestelde naam vast te leggen zoals deze op het certificaat of diploma moet komen (bijvoorbeeld meisjesnaam of voornamen uitgeschreven). Vanaf versie 19.0.7.6

T4004

C

Cursus – Output

15-12-2019

Bij het samenvoegen of uitvoer naar Excel, kwamen soms te veel records terug in het resultaat. Het ging met name mis als er bij een inschrijving een tussenpersoon is geregistreerd en als er meerdere bijeenkomsten bij de cursus gedefinieerd zijn. Vanaf versie 19.0.7.3

T3978

C

Algemeen – Systeemopties

13-12-2019

Verbeteren en uitbreiden mogelijkheden voor verbinding met cloud-omgeving (voor opslag bestanden). Vanaf versie 19.0.6.1

T3984

C

Algemeen – Administraties

10-12-2019

Afhandeling rechten bij gebruikers verbeterd, zodat de rechten per administratie nu ook goed ingesteld kunnen worden als er meer dan 10 administraties worden gebruikt in Carta.

T3933

CO

Cursistportaal – Document

05-12-2019

Wanneer geüploade documenten door de eigenaar weer in het portaal verwijderd worden, zijn deze ook niet meer zichtbaar voor de groep. Vanaf versie CO 19.0.0.7660

T3904

C/CO

Koppeling aNewSpring

27-11-2019

Fix voor gewijzigd beveiligingsprotocol bij aNewSpring

T3878

C

Algemeen – Navigatie

21-11-2019

Navigatie tussen schermen is aangepast. Onder omstandigheden werd er geen informatie in het detailscherm getoond. Vanaf versie 18.1.25.15

T3860

C

Carta Webfilter

20-11-2019

In Carta Webfilter is de mogelijkheid toegevoegd om een fout BTW-nummer te corrigeren. Elk BTW-nummer van 14 posities lang wordt ook goedgekeurd. Vanaf versie 18.1.25.16

T3433

C

Persoon – Betaalwijze

17-11-2019

Bij [Persoon][Betaalwijze] kan nu ook korting worden gegeven als bedrag. Hiervoor is veld kortingspercentage uitgebreid naar 15 posities.

Vanaf versie 18.1.25.16

T3433

C

Bedrijf – Betaalwijze

17-11-2019

Bij [Bedrijf][Betaalwijze] kan nu ook korting worden gegeven als bedrag. Hiervoor is veld kortingspercentage uitgebreid naar 15 posities.

Vanaf versie 18.1.25.16

T3632

C

Cursus – Sjabloon

13-11-2019

De implementatie van de verwijzing naar de te gebruiken correspondentie-sjablonen is nu volgens cascade-principe (cursusuitvoering – moedercursus – systeeminstelling) en kan nu op 3 verschillende niveaus worden vastgelegd c.q. van worden afgeweken. Vanaf versie 19.0.3.2

T3836

C

Rooster – Lokaal

12-11-2019

Lokalenrooster: Indien het lokaalnummer is ingevuld wordt het nummer gebruikt in de linkerkolom in de weergave van het lokalenrooster, anders de omschrijving. Vanaf versie 19.0.3.1

T3810

C

Facturatie

04-11-2019

Het is nu mogelijk om te kiezen welke financiële inrichting door een klant gebruikt wordt. Hierbij stel je in wat er met de vastgelegde waarde in Cursus.Projectcode moet gebeuren in de koppeling naar de financiële applicatie.

De eerste variant is: “Projectcode wordt Kostenplaats” Vanaf versie 18.1.25.13

T3773

CO

Portaal – Aanbod

30-10-2019

Verbetering in het bepalen van filter bij “Locaties” in [Cursusaanbod] in Carta Online. De instelling “Verberg in aanbod” bij de cursus wordt hierin nu ook meegenomen. Vanaf versie CO 19.0.0.7511

T3526

C

Cursus – Algemeen

29-10-2019

Nieuwe cursus aanmaken wizzard: Lengte zoeknaam cursus vergroot naar 20 karakters. Vanaf versie 19

T3580

CO

Cursistportaal – Document

18-10-2019

In Carta Online kan voor het portaal nu ingesteld worden of de documenten behorende bij de cursus getoond/verborgen moeten worden voor de geannuleerde cursisten. Instelling toegevoegd in [Aanbod / Inschrijven]: “Toon documenten bij geannuleerde inschrijving”. Publieke documenten blijven gewoon zichtbaar. Vanaf versie CO 19.0.0.7401

T3506

CO

Portaal – Koppelingen

12-10-2019

Aanpassingen Edu-Dex koppeling: – De ‘locatie’ zoals die online getoond wordt, wordt zowel in address als in city opgeslagen. – Address en City krijgen een standaardwaarde indien niet gedefinieerd. Deze waarde is instelbaar bij de Edu-Dex XML instellingen. – Verder is het Thema te selecteren (1 thema voor het hele aanbod).

Deze aanpassingen zijn beschikbaar vanaf versie CO 17.0.27.7429

T3012

C

Facturatie

10-09-2019

Wanneer bij een factuur een losse regel toegevoegd wordt, was deze niet direct zichtbaar bij [Factuur][Algemeen]. Vanaf versie 18.1.25.3

T3494

C

Carta – Update

28-08-2019

Indien een licentie binnen 30 dagen verloopt, dan wordt er gekeken of een stille ‘auto-update’ mogelijk is. Stil betekent, geen berichten, tenzij er een uitzondering plaats vindt. Als de licentiedialoog via het menu wordt opgeroepen, dan wordt deze stille update niet uitgevoerd. Vanaf versie 19.0.x

T3531

C

Carta – Update

01-09-2019

Het veld Resultaten (XML) is uit de cursus uitvoer verwijderd. Het veld is overbodig en is vervangen door Resultaat_Range (JSON). Vanaf versie 19.0.x

T3406

CO

Portaal – Aanmeldformulier

23-08-2019

In verband met een correcte en snelle invoer via de tablet en/of smartphone zijn op sommige velden de functies “autocorrect” en “autocapitalize” in de browser uitgezet. Vanaf versie CO 17.0.27.7304

T3507

CO

Portaal – Koppelingen

22-08-2019

De knop DownloadXML voor ProgramXML in de EdudexXML download pagina werkte niet. Dit is opgelost in versie CO 17.0.27.7339

T3506

CO

Portaal – Koppelingen

22-08-2019

XML Validatie voor Edudex, Springest en BloomVille xml versneld door xml.xsd lokaal te cachen.

T3476

C

Facturatie

19-08-2019

Setting toegevoegd in Carta waarmee ingesteld kan worden dat “Opties” (optionele inschrijvingen) NIET meegenomen worden in de facturatie van de cursus. Vanaf versie 18.1.23.3

T3475

C

Carta Webfilter

14-08-2019

Afhandeling in webfilter verbeterd. VoornamenVoluit wordt nu ook verwerkt. Naamvelden van Tussenpersoon worden verwerkt. Voorletters, voorvoegsel en roepnaam van tussenpersoon wordt ook getoond voor beter vergelijk. Teksten in dialogen aangepast. Geen onnodige dialogen meer, sommige dialogen kunnen op ‘niet meer tonen’ gezet worden. Vanaf versie 18.1.23.3

T3395

C

Facturatie

19-07-2019

Verbetering facturatie bedrijfsinschrijvingen met kosten per cursist. Het bedrijf van de deelnemers van de bedrijfsopleiding wordt nu expliciet vastgelegd bij de contactpersoon bedrijfsopleiding. (veldnaam: BedrijfContactPersoon) Dit maakt het mogelijk om: – De factuur voor de bedrijfsopleiding automatisch naar een derde partij te sturen – Automatisch suppletiefacturen aan te maken voor later toegevoegde deelnemers bij ‘prijs per cursist’ Het veld BedrijfContactPersoon wordt automatisch gevuld bij de update met de meest geschikte waarden Indien voor een BedrijfContactPersoon geen suppletiefacturen meer mogen worden aangemaakt, dan moet het veld ‘Aantal’ bij de contactpersoon bedrijfsopleiding gevuld worden met de waarde -1 Vanaf versie 18.1.23.1

T3355

C

Cursus – Algemeen

19-07-2019

In de <ToDo>-tabel op [Cursus][Algemeen] worden voortaan alleen nog maar de openstaande planborditems getoond. Vanaf versie 18.1.23.0

T3252

C

Carta Webfilter

15-07-2019

Indien op meerdere plekken een kortingspercentage is geregistreerd, wordt bij het verwerken van de inschrijving in WebFilter de vraag gesteld welk kortingspercentage gebruikt moet worden voor de inschrijving. Hierbij wordt rekening gehouden met: – Korting die bij de inschrijving is geregistreerd – Bedrijfskorting – Korting die bij de persoon is geregistreerd Vanaf versie 18.1.22.17

T3314

CO

Portaal – Banner

11-07-2019

In Carta Online kan nu een banner wordt ingesteld. Als deze is ingesteld, dan komt deze banner in de plaatst van het bedrijfslogo op de pagina’s met [Aanbod] en boven de Aanmeldingsformulieren. Met het instellen/gebruik van de banner kan de overgang van de eigen (commerciële) website naar het aanmeldproces via Carta Online verkleind worden. De continuïteit van de look-and-feel wordt verbeterd.

T3341

CO

Portaal – Aanmeldformulier

10-07-2019

Werking met bedank-URL’s vanuit het Aanmeldformulier is aangepast: – Wel of geen betaling heeft geen invloed meer op het redirecten naar de interne of externe bedankpagina. – Het invullen van de bedankknop-json op het formulier heeft nu voorrang op de externe bedankpagina uit de systeeminstellingen. – (ongewijzigd gedrag is) Indien een formulier geen betaalprovider heeft maar ook niet gratis is, dan kom je altijd op de interne bedankpagina uit, waarna je eventueel nog steeds naar de externe bedankpagina toe gaat. Vanaf versie CO 17.0.27.7268

T2807

C

Algemeen – Navigatiehistorie

10-07-2019

Verbetering in de navigatiehistorie (pijl terug / pijl vooruit). Het laatst geselecteerde record wordt actiever bijgehouden. Binnen de sessie van alle detailschermen, binnen en buiten de sessie van de hoofdschermen. Gevolg is dat het laatste geselecteerde record op bijvoorbeeld [Cursus][Inschrijving] automatisch geselecteerd wordt als je teruggaat naar het venster [Cursus][Inschrijving]. Verder worden in dialogen ook eerder records getoond die het laatst geselecteerd zijn. Vanaf versie 18.1.22.14

T3291

CO

Portaal – Aanbod

04-07-2019

Aanpassing in gebruik taalgevoeligheid van de portal.

Bij het tonen van het aanbod kan nu de taal (culture) meegegeven worden via parameter. Hiervoor in de URL toevoegen ?culture=NL-NL of ?culture=EN-US. De taal van het portaal gaat mee in de aanbod-pagina’s onder de volgende condities: – De portal wordt niet geforceerd in een taal (systeeminstelling – taal) – De aangegeven taal is een geldige Culture – De taal komt voor in de talen van de vertaaltool. Vanaf versie CO 17.0.27.7237

T3243

C

Carta Webfilter

04-07-2019

Het matchen op achternaam ging niet altijd goed indien het voorvoegsel een lege tekstwaarde bevatte. Hierdoor kwamen niet alle in aanmerking komende personen terug in het resultaat van webfilter. Dit is aangepast, zodat alle in aanmerking komende personen in het webfilter naar voren komen. Vanaf versie 18.1.22.13

T3249

C

Rooster – Algemeen

04-07-2019

In het rooster wordt bij week-weergave en dag-weergave nu standaard weer direct de locatie en, indien ingevuld, het lokaal getoond achter het planningsitem. Vanaf versie 18.1.22.13

T3312

C

Bedrijf – Betaalwijze

03-07-2019

Bij het registreren van een product bij een klant wordt nu bij het bepalen van de betalingsregeling ook rekening gehouden met de standaard betalingsregeling die bij [Bedrijf][Betaalwijze] is ingesteld.

T3236

C

Algemeen – Filteren zoeklijst

01-07-2019

Als je wilt zoeken op een (start)datum moet je deze in het zoekfilter boven de zoeklijst gewoon in het Nederlandse formaat (dd-mm-jjjj) ingeven. De reden dat de presentatie in de kolom van de zoeklijst afwijkt van de zoekterm heeft te maken met sortering van de kolomwaardes (chronologische volgorde jjjj-mm-dd). Let op: in de zoeklijst moet bij de kolom met (start)datum wel ingesteld staan dan op deze kolom gesorteerd/gefilterd mag worden.

T3236

C

Mailingen

01-07-2019

De output van de mailingmodule is zodanig aangepast dat er bij bedrijfsrecords rekening gehouden wordt met de instelling “Post naar bedrijf”. Vanaf versie 18.1.22.12

T3263

CO

Aanmeldingen

18-06-2019

Wijzigen i.v.m. tracking voor het KNAB-platform: Daisycon conversie op de bedankt-pagina. Vanaf versie CO 17.0.27.7174

T3205

C

Rooster

18-06-2019

In de roostermodule is een nieuw rapport beschikbaar: “Rooster per docent”.In dit rapport wordt voor de aangegeven periode voor elke docent een persoonlijk planningsrapport uitgedraaid. Vanaf versie 18.1.22.8

T3062

C

Persoonlijke takenlijst

04-06-2019

In de [Takenlijst] worden acties die te laat zijn afgehandeld voortaan gepresenteerd met een geel/oranje vinkje in de kolom “Status” (i.p.v. een rood kruis). Taken die op tijd zijn uitgevoerd blijven uiteraard met een groen vinkje zichtbaar. Vanaf versie 18.1.22.8

T3101

C

Carta Webfilter

04-06-2019

Uitlijning van de te vergelijken gegevens in de kolommen [Webinschrijving] (links) en [Carta] (rechts) op dezelfde hoogte, zodat vergelijken van de gegevens eenvoudiger is. Vanaf versie 18.1.22.6

T3105

C

Cursus – Verplaatsen

04-06-2019

Bij [Verplaatsen deelnemers] krijg je nu ook de mogelijkheid om voor de bijbehorende correspondentie ook de tussenpersonen aan te vinken. Vanaf versie 18.1.22.6

T3102

C

CursusInschrijving – Transactie

04-06-2019

De status van de online transactie van de inschrijving is bij [Cursus][Inschrijving] via het veld “Reg.nummer” op te vragen via een extra venster [Transactiestatus]. Er wordt alleen informatie getoond als de portal en backoffice de juiste versie hebben en er een online transactie gestart is bij de bestelling die bij de inschrijving hoort. Vanaf versie 18.1.22.6

T3176

C

Rooster

29-05-2019

Verplaatsen van evenementen in rooster mogelijk maken Instelbaar via de systeeminstelling in Carta: – PreventPlanningMove “0” : Verplaatsen is mogelijk – PreventPlanningMove “1” : Verplaatsen door slepen en dergelijke wordt tegengehouden Vanaf versie 19.0.0.6

T3065

C

Rooster

26-05-2019

Inplannen van vakantiedagen beter ondersteund: – Niet meer alle docenten automatisch ingeroosterd. – Weergaven docentlijst bij roosteritem verbeterd – Vinkje voor multiday event houdt rekening met start en einddatum huidige event of nieuw event. – Conflictmelding komt niet meer dubbel

T3065

C

CursusInschrijving – Resultaten

24-05-2019

De getoonde resultaten bij [Cursus][Inschrijving] worden nu chronologisch teruglopend gesorteerd en gepresenteerd op basis van “datum behaald”. Vanaf versie 18.1.20.8

T3067

C

Beheer – Gebruikers

22-05-2019

Bij [Onderhoud gebruikers] kan nu elk wachtwoord door de beheerder gewijzigd worden. Bij het oude wachtwoord moet dan het wachtwoord van de beheerder ingevuld worden. Vanaf versie 18.1.20.8

T3041

CO

Cursistportaal – Rooster

22-05-2019

Aanduiding (door groen uitroepteken) van de eerstvolgende bijeenkomst bij de cursusdetails toont in het portaal nu de juiste datum/regel.

T3124

CO

Cursistportaal – Rooster

21-05-2019

In het portaal kan in het [Rooster] nu ook (een stuk) historie worden getoond. Het aantal maanden dat getoond moet worden is instelbaar. Vanaf versie CO 17.0.27.7056

T3093

C

Beheer – Gebruikers

21-05-2019

Bij [Onderhoud gebruikers] is de zoeklijst met Personen geïndexeerd op zoeknaam, zodat de gewenste persoon sneller en eenvoudiger gevonden kan worden om te koppelen aan de gebruiker. Vanaf versie 18.1.22.2

T3053

CO

Docentportaal – Rooster

21-05-2019

In Carta Online is nu instelbaar of de docenten in het portaal alleen hun eigen rooster mogen zien (initieel tijdens opstarten) of ook de roosters van de andere docenten mogen opvragen. Vanaf versie CO 17.0.27.7056

T2844

C

Bedrijf – Betaalwijze

17-05-2019

Buitenlandse bedrijven met een ingevuld BTW nummer in Carta op BTW verlegd zetten. – Bij de opties nu instelbaar wat de default BTW code moet worden voor bedrijven met ‘BTW Verlegd’. – Bij het opslaan van een Bedrijf wordt gecontroleerd of het BTW-nummer geldig is.- Is het een geldig buitenlands BTW-nummer, en is er nog geen BTW code ingevoerd bij de betaalwijze, dan wordt de code voor ‘BTW Verlegd’ ingevuld bij het bedrijf.

T3057

C/CO

Online synchronisatie

08-05-2019

Voorkomen foutmelding “The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint”. Vanaf versie 18.1.22.0 + CO 17.0.27.7029

T3064

C

Cursus – Correspondentie

03-05-2019

Samenvoegveld <CursusEind> bevatte de eindtijd van het eerste roosteritem. Voortaan bevat dit veld de juiste informatie, namelijk de datum en eindtijd van het laatste roosteritem. Vanaf versie 18.1.20.8

T2992

CO

Docentportaal – Aanwezigheid

26-04-2019

Rooster – onvoltooide aanwezigheidsregistratie door docent. In het docentenportaal worden in het rooster de cursusuitvoeringen zonder deelnemers niet meer in de lijst getoond met de nog openstaande aanwezigheidsregistraties. Vanaf versie CO 17.0.27.6996

T2972

CO

Portaal – Aanmeldformulier

25-04-2019

Uitbreiden flexibiliteit en functionaliteit ten aanzien van look & feel van de aanmeldformulieren. Bij het aanmeldformulier is nu instelbaar: – Blok met “contact” wel/niet tonen (rechterkolom) – Alle gegevens presenteren in 1 kolom i.p.v. 3 kolommen – Aantal vrije plaatsen zichtbaar maken in blokje met prijsinformatie – Kleur achtergrond van het aanmeldformulier (in css) – Bannerfoto wordt toegevoegd bovenaan de pagina (in css) Vanaf versie CO 17.0.27.6973

T3013

CO

Docentportaal – Mailen

24-04-2019

In het docentenportaal bij de deelnemers een extra knop <Verstuur e-mail naar deelnemers> toegevoegd voor kopiëren e-mail adressen, t.b.v. versturen mailtjes met bijlage buiten Carta Online om. De e-mail functie in de portal is beperkt in grootte (1,5 MB) en type document (pdf, xlsx, docx, pptx). Als de docent een groter bestand of een ander type bestand wilt rondsturen, dan kan hij nu de e-mail adressen van de deelnemers kopiëren naar het clipbord en dit gebruiken in zijn eigen e-mail applicatie.

T2990

C

Zoeken overall

24-04-2019

Bij de weergave van de lijst met bedrijven in de zoekresultaten, wordt nu standaard het bezoekadres getoond. Indien het bezoekadres leeg is, wordt het postadres getoond.

T2970

C

Cursus – Algemeen

17-04-2019

Wijziging presentatie roosteroverzicht (rechterkant naar de cursusgegevens): – Bij een losse cursus of dochtercursus wordt de volledige planning van de cursus getoond. – Bij een moedercursus worden de dochtercursussen met de planning (vanaf, t/m datum) getoond.

T2915

C

Cursus – Correspondentie

17-04-2019

In de uitvoerwizard staan alle personen nu volledig in alfabetische volgorde. Ongeacht de inschrijfstatus en de rol die ze vervullen in de cursus. Opgelost in versie 18.1.20.4

T2999

CO

WordPress Plug-in / Aanbod

15-04-2019

In het aanbod wordt bij moedercursussen de startdatum/tijd van de eerstvolgende uitvoering getoond. Tot op heden werd hierbij niet gefilterd op ‘verberg in aanbod’. Nu wordt het aanbod gefilterd volgens de instellingen in de portal en volgens het vinkje ‘verberg in aanbod’ uit de backoffice.

T2986

C

Cursus – Rooster

09-04-2019

Het vinkje “kopieer docenten” werd niet correct afgehandeld. De docenten werden niet ingeschreven op de cursus, maar bij de planning wel gekopieerd als resource. Hierdoor kon een inconsistente situatie in het rooster ontstaan. Opgelost in versie 18.1.20.4

T2968

C

Cursus – Correspondentie

08-04-2019

X-IF merge command kan nu ook gebruikt worden voor het nesten van Commando’s

T2914

C

Persoon – Inschrijving

03-04-2019

Verbetering visuele presentatie (kleur) diverse rollen in [Persoon]-[Inschrijving]. Vanaf versie 18.1.21.0

T2376

C

Cursus – Correspondentie

03-04-2019

Uitbreiden mogelijkheden voor mailen: – Toegevoegd mail instelling via Exchange Web Services – Toegevoegd e-mail instelling per gebruiker Vanaf versie 18.1.20.2

T2918

C

Cursus – Rooster

02-04-2019

Autofit voor alle kolommen toegepast in tabel met Cursusdata bovenaan in [Cursus][Rooster]. Vanaf versie 18.1.20.3

T2910

C

Automatische update Carta

02-04-2019

Verbeteren automatische update van Carta. Vanaf versie 18.1.20.3

T2927

C/CO

Online synchronisatie

01-04-2019

Door het toevoegen van een nieuwe set recursieve delete statatements zouden queryfouten zoals benoemd is deze call (fk uitzonderingen) waarbij een verwijderd record in Carta gesynchroniseerd wordt naar Carta Online, tot het verleden moeten behoren. Vanaf versie CO 17.0.28.xxxx

T2714

CO

Online Inschrijfformulier

31-03-2019

Bij buitenlandse bedrijven wordt nu geen postcode formattering/aanpassing meer doorgevoerd in het webfilter.

T2871

C

Cursus – Rooster

29-03-2019

Bij de getoonde roosteritems in [Cursus][Rooster] ook de dag van de week tonen. Vanaf versie 18.1.19.2

T2742

C/CO

Koppeling aNewSpring

27-03-2019

Bij StamLand kan kunnen de instellingen voor taalvoorkeur / taal omschrijving gemaakt worden. Standaard staan “NL=Nederlands” en “US=Engels” al aan. Bij [Persoon][Algemeen] (prive comm.) kan de taal voorkeur gemaakt worden. Verder verwerking in CO en E-Learning provider -> aNewSpring. Vanaf Vanaf CO-versie CO 17.0.27.6904, C-versie vanaf 18.1.19.2

T2688

C

Cursus – Inhoud

27-03-2019

Specifiek voor klant met KNAB-bank Vanaf versie 18.1.20.0

T2694

C/CO

Portaal – Rooster

26-03-2019

In het portaal (Carta Online) van de deelnemer en de docent zijn nu de adresgegevens van de locatie zichtbaar in het rooster. De locatie kan per dag verschillen. Als er geen locatie is vastgelegd in het rooster, en het betreft een incompany-training, dan kunnen de adresgegevens van het betreffende bedrijf getoond worden (dit is een instelling). Vanaf versie 18.1.19.1

T2891

C

Cursus – Inschrijving

25-03-2019

Legenda bij [Carta][Inschrijving] verder uitgebreid met “optie” (cursief). Vanaf versie 18.1.19.0

T2864

CO

Portaal – Instelling corresp.

25-03-2019

In het portaal kan nu ingesteld worden of de correspondentie vanuit Carta vervolgens “Zakelijk” of “Privé” verloopt. Bij het aanmaken van een nieuwe persoon/cursist in Carta Webfilter wordt deze instelling overgenomen. Vanaf versie CO 17.0.27.6872

T2895

C

Rooster – Docent/Lokaal

23-03-2019

Verbeterde weergave docentrooster en lokalenrooster. Conflicten tonen in docenterooster en lokalenrooster Afdrukken docentrooster en lokalenrooster verbeterd. Vanaf versie 18.1.18.3

T2860

CO

Portaal – Aanbod cursussen

23-03-2019

AllowStartedRegistration toegevoegd bij de systeeminstellingen. Het is nu instelbaar om op volle, gestarte en afgelopen uitvoeringen in te schrijven. Filtering van het standaard aanbod respecteert nu de instellingen bij de systeemopties. Weergave van button achter datum indien [Vol] [Bijna vol] [Gestart] of [Afgelopen] toegevoegd.

T2461

C

Cursus – Correspondentie

22-03-2019

Adhoc-velden zijn nu ook in samenvoegbestand zichtbaar en beschikbaar. Deze velden worden vanaf versie 18.1.17.8 standaard uitgevoerd. Geldt voor ALLE Uitvoer. Velden beginnen met een van de volgende voorvoegsels: – CursusAdHocPersoonAdHocBedrijfAdHocInschrijvingAdHocCursistAdHoc (Technisch) Werkt alleen indien de veldnaam ook echt op AdHoc of op Range eindigt (Case Sensitive)

T2595

C

Cursus – Correspondentie

22-03-2019

Bevestigen wachtlijst inschrijvingen. Meer consistentie in het gebruik van kleuren in lijsten met inschrijvingen bij een cursus. Vanaf versie 18.1.19

T2705

CO

Docentportaal – Deelnemerslijst

12-03-2019

Vanaf versie CO 17.0.28 is een nieuwe deelnemersexport beschikbaar: – Filter op basis van rol en status – Kolomselectie in output – Alle inschrijvingen kunnen in output worden opgenomen

T2799

C

Persoon – Zakelijk

12-03-2019

Personen uit dienst (bij een bedrijf) werden voorheen in een lichtere kleur grijs weergegeven. Om beter visueel onderscheid te krijgen worden personen uit dienst voortaan doorgehaald in de lijst. Dit betreft de vensters [Bedrijf][Persoon] en [Persoon][Zakelijk]. Vanaf versie 18.1.18.0.

T2800

C

Cursus – Correspondentie

11-03-2019

De inhoud van het mergefield “Aantal cursisten” in de cursusuitvoer wordt nu op dezelfde manier berekend als in het venster [cursus][algemeen] (en andere plekken in Carta). Nieuwe velden in de cursusuitvoer zijn: AantalBevestigingen, AantalAnnuleringen, AantalOpWachtLijst, AantalDocenten, AantalMedewerkers, AantalActeurs, AantalViaLeergang, AantalOpties Beschikbaar vanaf versie 18.1.17.8

T2446

C

Leergang – Correspondentie

04-03-2019

Bij de leergang wordt bij “samenvoegacties” en “snel samenvoegacties” vanaf nu standaard de samengesteld correspondentie gearchiveerd.

T2780

CO

PDF publiceren via URL

04-03-2019

Publieke documenten zijn op te vragen via de API http://<BaisUrlPortal>/api/v1/offer/cl7/publicdocuments. In de WordPress plug-in is het mogelijk om op de detail-pagina een shortcode toe te voegen naar een publiek document.

T2780

C

Cursus – Documenten

04-03-2019

Sinds versie 18.1.17.5 zijn publieke documenten in te stellen via [cursus][document].

T2668

C

Rooster – Docent/Lokaal

03-03-2019

In de vensters [rooster-lokaal] en [rooster-docent] worden conflicten getoond, door 1 of meer extra regels onder elk hokje te plaatsen.

T2668

C

Rooster – Docent/Lokaal

03-03-2019

In de vensters [rooster-lokaal] en [rooster-docent] worden de ingestelde kleuren gebruikt van de roosteritems en wordt de bezetting als lichtrode balk onderaan elk roosteritem getoond.

T2668

C

Rooster – Docent

03-03-2019

In de roostermodule is het scherm [Rooster][Docent] toegevoegd.

T2691

C

Facturatie

16-02-2019

Factuurkleuren aangepast in vensters [persoon-factuur], [cursus-factuur] en [bedrijf-factuur]

T2746

C

Geldigheid certificaten

16-02-2019

Bij het selecteren van inschrijvingen waarvan het certificaat verloopt, kan er nu ook een beginperiode aangegeven worden waarbinnen het certificaat moet verlopen. Er wordt gekeken naar alle inschrijvingen waarvoor geldt dat het veld ‘cert. geldigheid’ gevuld is en een waarde heeft die in de genoemde periode valt. De cijfers kunnen ook negatief zijn, zodat deelnemers waarvan het certificaat de afgelopen 3 maanden is verlopen geselecteerd kunnen worden.

T2733

C

Export deelnemers Excel

16-02-2019

Indien bij een inschrijving de deelnemer zelf als tussenpersoon is geselecteerd, kwam de inschrijving niet mee bij het samenvoegen van de deelnemers. Dit is aangepast, de deelnemer komt nu alleen mee als deelnemer en niet meer als tussenpersoon.

T2683

C/CO

Locatie

05-02-2019

Als de naam van de locatie afwijkt van de zoeknaam van de locatie, wordt online de locatie getoond als <Zoeknaam> <Naam>. Dit gaat alleen op als de totale lengte van <Zoeknaam> <Naam> kleiner is dan 50 karakters In alle andere gevallen wordt alleen de <Naam> van de locatie getoond in de portal.

T2656

C

Locatie

05-02-2019

Vanaf versie 18.1.15.2 zijn de velden waarmee de locatie werd beoordeeld op bereikbaarheid komen te vervallen. Deze werden niet gebruikt.

T2496

C

Persoon / Bedrijf

05-02-2019

Het automatisch vullen van kengetallen naar aanleiding van de postcode is uitgezet. De plaatsnaam wordt nog wel gevuld. Nu digitale centrales steeds meer gemeengoed worden, zijn de kengetallen al enige tijd niet meer verbonden aan een locatie.

T2595

C

Cursus – Samenvoegen

01-02-2019

Bij standaard samenvoegen ‘docenten/wachtlijst/acteurs huidige cursus’ worden de personen met de geselecteerde rol getoond. Standaard worden de docenten/wachtlijst/acteurs aangevinkt waarbij datumbevestiging leeg is.

T2595

C

Cursus – Samenvoegen

01-02-2019

Bij standaard samenvoegen ‘docenten/wachtlijst/acteurs huidige cursus’ worden de personen met de geselecteerde rol getoond. Standaard worden de docenten/wachtlijst/acteurs aangevinkt waarbij datumbevestiging leeg is.

T2595

C

Cursus – Inschrijving

01-02-2019

Kleurcodering aangepast. Bevestigde wachtlijst wordt rood-vet, bevestigde acteurs worden teal-vet.

T2365

C

Mailingen

30-01-2019

In de mailingmodule is de mogelijkheid om te filteren op postcode en plaats van bedrijven toegevoegd. Vanaf versie 18.1.15.1

T2649

C

Facturatie

30-01-2019

Er zijn restricties toegevoegd voor het wijzigen en verwijderen van facturen. Alleen niet geëxporteerde en niet afgedrukte facturen mogen gewijzigd en verwijderd worden. Facturen die geëxporteerd óf afgedrukt zijn, mogen niet gewijzigd worden.