Gebruikersvriendelijk ontwerp

Carta Online is een modern en gebruiksvriendelijk softwareprogramma voor uw cursusadministratie. Modern, want wij blijven ons product ontwikkelen naar aanleiding van uw wensen, ontwikkelingen in de markt, technische ontwikkelingen of nieuwe ideeën binnen ons team. Gebruiksvriendelijk omdat u zelf bepaalt hoe u met het programma wilt werken en niet andersom.

Menustructuur

Verdwalen binnen een programma, daar zit niemand op te wachten. Omdat gegevens zich logisch tot elkaar moeten verhouden is een duidelijke opzet van een softwareprogramma noodzakelijk. Carta Online heeft daarom een eenvoudige en heldere menustructuur. Logisch en intuïtief in gebruik.

What you see is what you get

Het werkblad in Carta Online steeds op dezelfde manier georganiseerd met steeds een identiek ontwerp. U vindt de knoppen altijd op dezelfde plek. En ze hebben ook altijd dezelfde functie. Hoe deze werken hangt natuurlijk af van de toepassing waar u mee bezig bent. Er zijn geen verborgen toetsen dus ‘what you see is what you get’. Qua menustructuur lijkt Carta Online op Outlook. Het hoofdmenu staat links onder elkaar weergegeven, en is ook horizontaal bovenin te zien. Elke module uit het hoofdmenu kent weer een aantal submodules, die logisch zijn opgebouwd.

Vormgeving

Software is vaak complex. Carta Online is er op alle manieren op gericht om complexiteit er uit te gooien. Naast de inhoudelijke kant van het programma hebben we daarom veel aandacht besteed aan een eenvoudige en prettige vormgeving. Juist omdat u het programma dagelijks gebruikt, vinden wij het belangrijk dat het “lekker oogt”. Minstens zo belangrijk is de overeenstemming van de lay-out met de inhoud: de visuele uitingen ondersteunen de functies van het programma en andersom.

Eenvoudig schakelen tussen verschillende werkzaamheden

Administratieve werkprocessen volgen elkaar niet standaard op dezelfde manier op. Vanuit een bepaalde actie wilt u kunnen beslissen wat u daarna doet. Zo wilt u de ene keer een cursusrooster invoeren en de andere keer een bulkmail versturen. Carta Online haakt in op dit proces: Op elk punt is het mogelijk om te schakelen tussen verschillende modules, taken en informatie. Elk scherm is dan ook te zien als een startpunt voor een nieuwe actie.

Gebruiksgemak

Carta Online is speciaal ontwikkeld voor de medewerker die uw cursusadministratie voor zijn/haar rekening neemt en hier (dagelijks) mee werkt. Het systeem volgt als het ware de stappen die u neemt in uw werkproces. Het schrijft dus geen omslachtige procedures voor. U kunt direct aan de slag met het invoeren en terugvinden van informatie waarbij gebruikersgemak voorop staat.