Widget (eenvoudig gebruik)

Carta Online |

Widget (eenvoudig gebruik)

Met de Carta WordPress Plugin heeft u uw aanbod in een handomdraai op uw website staan.
Om de plugin te kunnen gebruiken heeft u een Carta Licentie nodig. Bent u nog geen klant dan kunt u via het contactformulier een proeflicentie aanvragen.

Installatie

Log in op het beheer gedeelte van uw WordPress website via http://www.<uw website>.nl/wp-admin.

Kies ‘Plugins’ en druk op de knop [Nieuwe Plugin]

Tik vervolgens in de zoekbox in: ‘Carta Online’

Nadat de plugin geïnstalleerd is, kan de plugin geactiveerd worden:

Druk op [Activeren]. De plugin is correct geïnstalleerd als de menu optie Carta Online is toegevoegd.

Stap 2 Koppelen met uw Online Carta Aanbod

Kies in het admin menu de optie: Carta Online. Wanneer er op dit item geklikt wordt kunnen de volgende instellingen geconfigureerd worden:

Portal Address (URL)
Dit is het adres van de portal van de gebruiker. Bijvoorbeeld: https://instructie.cartaonline.nl

API-Key
Dit is de API-sleutel die gebruikt wordt om te authentiseren en autoriseren bij Carta Online, de sleutel is aan te maken en terug te vinden in het portaal van Carta Online

Cache Duration
Hoe hoger de cache duration, hoe beter de performance van de plugin, hoe lager, hoe meer up-to-date de gegevens zijn

Stap 3 Gebruik van de plugin

De plugin kan als widget of als ShortCode toegevoegd worden. Widgets zijn een vast onderdeel van de layout van de pagina en ShortCode kan worden gebruikt om de inhoud van een pagina uit te breiden met een deel van uw aanbod. Qua filter en presentatiemogelijkheden maakt het niet uit of het aanbod via een widget of ShortCode wordt toegevoegd.

Gebruik van de widget

Als u een widget aan de lay-out van een pagina toevoegt, dan krijgt u de volgende configuratiemogelijkheden:

Sectie Algemeen

Titel
De tekst die boven het aanbod komt te staan

Aantal items dat getoond moet worden
Aantal aanboditems dat hier getoond mag worden. Het aanbod wordt altijd als volgt gesorteerd: Bovenaan staan de promotiecursussen, daaronder het reguliere aanbod op volgorde van startdatum.

Widget ID
Unieke naam die u aan deze widget kunt geven, zodat css styling specifiek op dit widget kan worden toegepast.

Detailpagina:
Naam van de pagina waarop meer details van het aanbod getoond worden. Indien hier een geldige paginanaam ingevoerd wordt, dan wordt de tekst in de widget omgezet naar een hyperlink naar de detailpagina. Op de detailpagina kan dan met de shortcode [co-detail ..] allerlei details van de cursus, zoals de banner, inhoud en leerdoel velden uit de backoffice getoond worden.

Filter sectie
Alleen aanboditems die aan het hier opgegeven filter voldoen worden getoond.

Status
De status van het aanbod item, de volgende statussen worden gehanteerd:

– Canceled: De cursus/leergang is geannuleerd.
– Finished: De cursus/leergang is afgelopen.
– Started: De cursus/leergang is gestart en loopt nog.
– Closed: Er mag niet op de cursus worden ingeschreven.
– AlmostFull: Er zijn nog maximaal 3 plekken over.
– Full: Er zijn geen plekken meer over.
– Open: Er kan ingeschreven worden op de cursus.
LET OP! Men kan zich alleen inschrijven voor een aanbod item met de volgende status: Open; AlmostFull. Started

Type
Het type geeft aan van wat voor type het aanbod item is. De moeder-dochter relatie wordt gebruikt om binnen het aanbod opleidingen te groepen. Een moedercursus bevat de algemene beschrijving, terwijl de dochters de uitvoeringen zijn waarin onder meer de startdatum en locatie vastgelegd worden. In de regel wordt eerst de moedercursus geselecteerd, waarna de deelnemer de gewenste uitvoering of dochter kan selecteren.

De volgende types zijn beschikbaar:

– ClassSingle: een op zichzelf staande cursus.
– ClassMother: een moeder cursus.
– ClassDaughter: een dochter cursus, heeft dus een moeder.
– CourseSingle: een leergang. Dit is een verzameling cursussen.

Locatie
De locatie van de cursus, op basis van de planning van een cursus. De locatie is dynamisch vanuit Carta. U kunt hier filteren op de zoeknaam van de locatie. Gebruik een ‘;’ om meerdere locaties te combineren.

Cursussoort
De zoeknaam van de cursussoort in Carta. Hiermee kunt u heel specifiek delen van het aanbod filteren. Gebruik een ‘;’ om het aanbod uit meerdere cursussoorten te combineren.

Vakgebied
Het vakgebied dat bij de cursus is vastgelegd. Dit is een alternatieve manier om het aanbod te filteren. Een cursus kan aan 1 of meerdere vakgebieden gekoppeld worden. Gebruik een ‘;’ om het aanbod uit meerdere vakgebieden te combineren.

Filter op basis van de URL
Indien aangevinkt, dan wordt de naam van de pagina gebruikt om het aanbod te filteren. Als naam van de pagina in WordPress wordt het laatste gedeelte van de URL gebruikt, er moet dus een pagina in WordPress zijn met dezelfde naam als de cursus. De tekens _ en – worden in het filter omgezet naar spaties. Zo wordt op de pagina https://www.carta.nl/scholing_voor_verschillende_lastechnieken/ het aanbod gefilterd op ‘Scholing voor verschillende lastechnieken’. Deze methode van filteren heeft als voordeel dat u eenvoudig een inschrijfwidget aan uw bestaande, SEO vriendelijke pagina’s kunt toevoegen.

Sectie Html-genereren

Deze sectie kan worden gebruikt om nog meer controle te krijgen over de gegevens die in het aanbod getoond moeten worden.

Sjabloon

In het veld sjabloon kan de volgorde van de velden in een aanbod item opgegeven worden. Er kan ook tekst toegevoegd worden tussen de velden. In het sjabloon kunnen de volgende velden gebruikt worden:

%subject% Onderwerp van de cursus
%description% Omschrijving
%dateStart% Startdatum van de eerstvolgende uitvoering. De opmaak van WordPress wordt gehanteerd
%timeStart% Starttijd
%dateEnd% Datum waarop de eerstvolgende uitvoering eindigt
%timeEnd% Tijd waarop de eerstvolgende uitvoering eindigt
%times% De tijd waarop de eerstvolgende uitvoering begint en eindigt
%location% Locatie, of lijst met locaties indien meerdere locaties gebruikt worden
%module% Module, of lijst met modules indien meerdere modules gebruikt worden
%summary% Samenvatting. Zie scherm cursus-inhoud in Carta
%detailOpen% Openingstag van de link naar de detailpagina
%detailClose% Sluittag van de link naar de detailpagina
%submit% Inschrijfknop
%identifier% Unieke ID van dit aanbod item
%banner% Banner van de cursus
%thumb% Thumbnail
%fields% Lijst met vakgebieden
%infolink% Informatie link naar de cursusgegevens

Tekst op inschrijfknop

Standaard staat er ‘Schrijf je in’ op de knop. Hier kan een afwijkende tekst gedefinieerd worden.

Gebruik van de ShortCode

De ShortCode van Carta Online heet co_offerlist. U kunt de ShortCode gebruiken door een willekeurige pagina te bewerken en in de tekst van de pagina de volgende code te plaatsen:

[co-offerlist status="open;almostfull;" location="Breda" category="Carta" type="ClassDaughter" max-count="3" id="CartaUitvoeringenBreda" ]

Het gebruik en de werking van het filter en rendering is identiek aan de filtermogelijkheden in de widget. In het voorbeeld worden de 3 (max-count=”3″) eerstvolgende uitvoeringen (type=”ClassDaughter”) van het aanbod uit Breda (location=”Breda”) getoond. Allen cursussen waarvoor de inschrijving open staat en cursussen die bijna vol zitten worden in het aanbod getoond.

Het id kan ook hier weer gebruikt worden om dit specifieke aanbod vorm te geven.

Overzicht van alle shortcode attributen van de shortcode [co-offerlist]. Voor een uitgebreide uitleg zie de informatie over de Widget hierboven.

id id van het gegenereerde <div> element
max-count Aantal items dat getoond moet worden
status Filter – Status of lijst met statussen
location Filter – Locatie of lijst met locaties
category Filter – Cursussoort of lijst met cursussoorten
type Filter – Type of lijst met cursustypes
field Filter – Vakgebied of lijst met vakgebieden
template Sjabloon voor de gewenste output
submit-caption Aangepaste tekst van een submit button
detail Mogelijkheid om een alternatieve detailpagina op te geven
planning-template Sjabloon voor de gewenste planning output
filter-by-field Filter het aanbod op basis van een lijst met vakgebieden. Werkt samen met [co-expertiselist]
url-based-filtering Filter op basis van de URL. Als de basisurl https://www.mijnaanbod.nl is en de pagina https://www.mijnaanbod.nl/kantklossen wordt bezocht, dan wordt al het aanbod waar kantklossen in de naam voorkomt getoond.
search Handmatig filter. Alleen het aanbod waar de zoekterm in voorkomt wordt getoond.

Stap 4 Vormgeving

De vormgeving van de plugin kan geheel op maat worden aangepast. Dit houdt in dat het aanbod eenvoudig in de look en feel van uw bestaande website kan worden aangepast.

Indien het standaard template wordt gebruikt dan wordt de html van het aanbod op onderstaande manier opgebouwd:

<div ID={widgetID | ShortcodeID}>
<div class=co-offer-list>
<article class=co-offer-item> {Dit wordt voor elk aanbod item herhaald}
<img>
<div class=co-offer-subject></div>
<div class=co-offer-description></div>
<div class=co-offer-next-start-date></div>
<div class=co-offer-next-start-time></div>
<div class=co-offer-next-end-date></div>
<div class=co-offer-next-end-time></div>
<div class=co-offer-fields></div>
<div class=co-offer-location></div>
<div class=co-offer-summary></div>
<div class=co-offer-submit></div>
<div class=co-offer-planning-btn></div>
<div class=co-offer-planning-data></div>
<div class=co-offer-planning-start-date></div>
<div class=co-offer-planning-start-time></div>
<div class=co-offer-planning-end-date></div>
<div class=co-offer-planning-end-time></div>
<div class=co-offer-planning-location></div>
<div class=co-offer-planning-module></div>
<div class=co-offer-planning-detail></div>
<a class=co-offer-register-link/>
</article>

Daarnaast worden op het article element extra classes toegevoegd voor:

co-offer-item-cat-{Categorie}

co-offer-type-{ClassSingle|ClassMother|ClassDaughter|CourseSingle}

co-offer-status-{open|cancelled|finished|started|almostfull|full|closed}

Meer informatie?

Ja, ik wil graag meer informatie over Carta Online. Neem contact met mij op.


      Bel mij terug