Rooster Algemeen

Carta Online |

Rooster Algemeen

Rooster Algemeen

Rooster => Algemeen; de woorden zeggen het al, dit is een Algemeen rooster.

Dit hoofdstuk gaat over alle cursussen, en personen die daar mee te maken hebben, terwijl Cursus => Rooster elke keer over 1 bepaalde cursus gaat.

Zowel bij ‘Cursus => Rooster’, als in Rooster => Algemeen worden dezelfde icoontjes gebruikt, maar er zijn bij Rooster => Algemeen en aantal andere icoontjes die gebruikt (kunnen) worden. Daarover gaat deze handleiding.

Tip: De uitleg over Cursus => Rooster kunt u terug vinden in Document 010 

De Knoppenbalk van ‘Rooster => Algemeen’

Figuur 2 Knoppenbalk Rooster  => Algemeen

Toon Maand

Ter info: Onderstaande uitleg geldt ook voor een dag [ ] en voor een week

[]. De uitleg in dit document gaat over een maand, tenzij anders vermeld.

Navigeer naar Rooster => Algemeen en klik op ‘Toon maand’ [] in de knoppenbalk. Als er verder geen icoontjes aangeklikt zijn, ziet u een lege maand in het rooster.

Figuur 2 Toon maand

Toon cursus planning

Wanneer u het icoontje ‘Toon cursus planning’ [] aanklikt ziet u in het rooster de planning van de diverse cursussen verschijnen.

In het vorige document (010 Cursus Rooster) heeft u geleerd hoe u kleuren aan cursussen kunt toekennen. Dat ziet u in dit rooster terug.

Figuur 3 Toon cursus planning

Toon planbord planning

Figuur 4 Toon planbord planning

Wanneer u het icoontje van ‘Toon maand’ [ ] en van ‘Toon planbord planning’ [] aangeklikt heeft, ziet u alle planningen die gedaan moeten worden per dag. De planningenitems kunt u terug vinden onder het kopje ‘Beheer => Planbord/Planborditem’.

Toon overige planning

Wanneer u het icoontje ‘Toon maand’ [] en ‘Toon overige planning’

[] aangeklikt heeft, volgt onderstaand rooster.

Figuur 5 Toon overige planning

Als u deze 4 icoontjes   aangeklikt heeft, dan ziet u voor de hele maand alle ingeplande items.

Figuur 6 Toon alle planning items

Overige planningen

Dit zijn icoontjes die geen cursussen bevatten maar wel ingepland kunnen worden zoals een notitie maken, een vrije dag, vakantiedag of een feestdag.

Een notitie maken voor iedereen

Als u een notitie wilt plaatsen op een bepaalde dag, klikt u die dag aan in het rooster. Daarna klikt u op dit icoontje [] waarna onderstaand scherm zich opent. U kunt de Titel veranderen, en bij Opmerking kunt u een opmerking noteren voor uw collega’s die deze notitie zullen zien staan.

Figuur 7 Notitie voor iedereen
Een notitie maken voor 1 persoon

Wilt u een notitie maken voor 1 specifiek iemand, navigeert u dan eerst naar Persoon => Rooster en klik daar op de naam van de persoon. Vervolgens klikt u hier ook de dag aan waarop de notitie genoteerd moet worden en klikt u vervolgens op het notitie icoontje []

Figuur 8 Notitie maken voor 1 docent

Nadat u op het icoontje hebt geklikt verschijnt onderstaand scherm:

Figuur 9 Details planningsitem

U ziet dat bij Titel staat aan wie u deze notitie richt, bij Opmerking kunt u uw notitie schrijven. Klik vervolgens op OK.

Figuur 10 Notitie genoteerd

Vrije dag

Wanneer u een Vrije dag (of meerdere) aan wilt maken voor een docent, gebruikt u op dit icoontje []

Figuur 11 Vrije dag inplannen

Klik op het icoontje, u hoeft niet perse op de desbetreffende dag te staan waarop u de vrije dag(en) wilt plannen.

Figuur 12 Details planningsitem Vrije dag Stap 1

Als u op het icoontje Vrije dag geklikt heeft opent bovenstaand scherm. Hierin kunt u van alles wijzigen waar nodig.

Bij Toon als – Kleur en bij Patroon zijn uitklapvensters. ‘Toon als’ houdt in dat u uit deze 4 opties kunt kiezen.

Figuur 13 Opties bij Toon als
Figuur 14 Toon als toegekend

In het geval van de ‘Notitie docent Robertson’ betekent het witte vakje dat hij vrij is die dag.

In het geval van de ‘Testdag’, dat het op Voorlopig staat. Van de testdag is het bijv. nog niet zeker dat het doorgaat.

Kleur kiezen

U kunt een kleur geven aan een vrije dag/notitie/cursus etc.

Figuur 15 Kleuren selecteren

Zoals in dit voorbeeld waarbij er kleuren toegekend zijn aan cursussen, maar ook aan het archiveren of voor een vrije dag. Op die manier kunt u in een oogopslag zien wat er die dag gepland staat.

Figuur 16 Kleuren toegekend
Figuur 17 Patroon

Wanneer u alles ingevuld heeft, zie voorbeeld in onderstaand venster :

Figuur 18 Details planningsitem Vrije dag ingevuld

Klikt u op ‘Volgende’ en ziet u in Stap 3 het Overzicht van de rooster items. Onder het kopje ‘Docenten’ kunt u de desbetreffende docent aanvinken voor wie de vrije dag ingevuld moest worden. Klik daarna op ‘Voltooien’.

Figuur 19 Selecteer persoon

Nadat u op ‘Voltooien’ hebt geklikt ziet u in het rooster onderstaand item verschijnen.

Figuur 20

Vakantiedag inplannen

Om een Vakantie in te plannen voor een docent, gebruikt u dit icoontje []

Figuur 21 Details planningsitem Vakantie

Ook hier ziet u weer het scherm van Details Planningsitem

Figuur 22 Details planningsitem ingevuld

Wanneer u een vakantie van meerdere dagen aaneen wilt inplannen, vink dan de opties net als bovenstaand voorbeeld aan.

Figuur 23 Overzicht rooster Vakantiedagen

Klik als het goed staat, op Voltooien, dan ziet het er ongeveer net zo uit als in onderstaand voorbeeld.

Figuur 24 Overzicht vakantiedagen in rooster
Figuur 25

Wanneer u cursussen/trainingen door het hele land geeft, behalve in schoolvakanties, kan het zijn dat bijvoorbeeld net als in dit voorbeeld, de Herfstvakantie een aantal dagen overlapt. Wat prima ingepland kan.

Figuur 26

U volgt gewoon de stappen weer en als alles goed is gegaan, nadat u op Volgende hebt geklikt, dan ziet u in het Rooster de vakantiedagen, in dit geval alleen in een weekend, overlappen.

Figuur 27 Herfstvakantie weekend overlap

Feestdag inplannen

Wanneer u een (landelijke) Feestdag in wilt plannen, klikt u op dit icoontje []

Het scherm Details Planningsitem opent met in de Titel: Feestdag.

Deze kunt u ook weer bewerken en eventueel een andere naam geven.

Figuur 28 Details planningsitem Feestdag

Alle items in de rood omrande blokken kunt u naar gelang aanpassen. Bij Patroon kunt u dat pas doen nadat u het vinkje heeft aangezet.

Bovenstaande image staat op een Jaarlijks Patroon.

Staat alles zoals u wilt, klik dan op ‘Volgende’

Figuur 29

U ziet hier het herhaalpatroon zoals u ingesteld had in het vorige scherm. Klik op Voltooien.

 

Meer informatie?

Ja, ik wil graag meer informatie over Carta Online. Neem contact met mij op.


      Bel mij terug