Persoonlijke takenlijst

Carta Online |

Persoonlijke takenlijst

Persoonlijke takenlijst

Figuur 1 Knoppenbalk van takenlijst

Dit is de knoppenbalk van uw persoonlijke takenlijst.
Ongeacht in welke hoofdmodule u start, u zult altijd in de knoppenbalk, aan het begin, dit icoontjezien staan. Dit is de knop van uw persoonlijke takenlijst.

Uw Persoonlijke takenlijst opent u als eerste nadat u de backoffice heeft opgestart om te controleren of er taken zijn die verwerkt moeten worden.

U komt dan in deze omgeving. Per icoon van deze knoppenbalk wordt er uitgelegd wat u in uw persoonlijke takenlijst kunt doen, en waar de icoontjes voor dienen.

Figuur 2 Uw persoonlijke lijst met taken

Navigeer terug naar het vorige scherm

 

 

Navigeer naar het volgende scherm

 

Figuur 3 Navigatie knoppen

Deze navigatie knoppen staan bij elke hoofdmodule. Daar kunt u mee heen of terug navigeren.

Figuur 4 Uitklapvenster alle gebruikers

U kunt in het uitklapvenster alle gebruikers zien die gebruik maken van dezelfde backoffice als u en wat de taken zijn die hun zijn toebedeeld.

Deze taken kunt u terugvinden op het Planbord (Beheer => Planbord)

Figuur 5 Alle gebruikers en hun taken

Voeg een nieuwe taak toe

Klik op deze knop [] en er opent een nieuwe taak. Deze kunt u bewerken. De ‘Maker’ en ‘Datum aanmaak’ kunnen niet worden gewijzigd. De overige items kunt u bewerken.

  • Eigenaar, er is een uitklapvenster zodat u de taak aan een persoon toe wilt kennen.
  • Datum, wanneer deze taak toegevoegd moet worden.
  • Omschrijving van de taak.
  • Gedaan pas invullen of afvinken wanneer deze taak is volbracht.
  • De cursus waar deze taak aangehangen moet worden, idem voor het Bedrijf en Persoon.
  • Opmerking kunt u opmerkingen plaatsen die van toepassing zijn op deze taak.

Zie onderstaand voorbeeld

Figuur 6 Nieuwe taak

Bent u tevreden met het invullen van deze nieuwe taak, klik op OK, dan ziet u deze nieuwe taak in het rijtje staan van uw persoonlijke takenlijst.

Figuur 7 Nieuwe taak toegevoegd

U kunt ook een Taak toevoegen die niet hangt aan een Cursus, Bedrijf of Persoon. Vult u hier wel de datum, omschrijving en eventueel de opmerking in. Klik dan op OK en u ziet dat de nieuwe taak is toegevoegd, maar dan zonder toekenning aan Cursus, Bedrijf of Persoon.

Figuur 8 Taak toegevoegd

Sla uw handelingen op en Annuleer uw handelingen

Deze knoppen zijn, voor dit gedeelte in Carta, niet in gebruik. Uw handelingen bij het vorige item slaat u namelijk al op door bij het bericht op OK te klikken. En annuleer uw handeling kunt u eenvoudig annuleren door op het rode kruisje te klikken en te verwijderen.

Taak afmelden

Is er een taak klaar, dan kunt u deze knop [] gebruiken om de taak af te melden. U zult deze taak dan ook niet in uw persoonlijke takenlijst zien staan. Behalve als u klikt op ‘Toon alle taken’ (zie ’taken opschonen’ voor meer uitleg)

Voer deze taak uit 

Selecteer in uw persoonlijke takenlijst de taak die u uit wilt voeren, door deze aan te klikken,

Figuur 10 Voer deze taak uit

klik vervolgens op het icoontje ‘Voer deze taak uit’ [] dan opent de geselecteerde taak die u uit wilt voeren. In onderstaande afbeelding is die taak, een Certificaat versturen. Hier kunt u nog aan of uit vinken wat u er mee wilt. Alle kandidaten selecteren, of maar 1 cursist. En in het uitklapvenster onderaan staat het vinkje automatisch op de onderste regel.

Figuur 11 Dit is de geselecteerde taak om uit te voeren

Klik op OK als alles goed staat en Carta laat zien dat de bestanden zijn aangemaakt.

Figuur 12 Bestand aangemaakt

Klik op OK en u kunt in uw mappenbestand zoals hierboven vermeld staat de certificaten terug vinden. In het voorbeeld zijn de certificaten (en andere documenten) opgeslagen op een C schijf.

Figuur 13 Map met certificaten

Taken opschonen

Dit icoontje [] ziet u alleen in de knoppenbalk staan als er taken in uw lijst staan die ouder dan 6 maanden zijn.

Figuur 14 Taken opschonen

Als u daarop klikt, verschijnt deze pop-up

Figuur 15 Opschonen van oude taken

 

Klik op ‘Ja’ als u de oude taken wilt verwijderen.

Toon alle taken

Door op dit icoontje te klikken in de knoppenbalk ziet u in de takenlijst alle taken staan. Zowel de taken die open staan, al gedaan zijn of overtijd zijn.

Figuur 16 Toon alle taken

In bovenstaand voorbeeld zijn ‘Alle gebruikers’ geselecteerd. U kunt er ook voor kiezen om alleen uw eigen taken te bekijken. Klik daarvoor op het pijltje van het uitklapvenster bij Alle gebruikers.

Ter info: De groene vlakken in deze afbeelding laten zien dat deze taken zijn uitgevoerd

Het is ook mogelijk om op alle kopjes afzonderlijk te klikken, bijvoorbeeld bij ‘Eigenaar’, dan ziet u op alfabet de namen staan i.p.v. door elkaar zoals in bovenstaand voorbeeld.

Figuur 17 Kopjes van de takenlijst

Ter info: als u op een van deze kopjes klikt, dan wijzigen alle kolommen vanzelf mee.

In de kolom van ‘Status’ kunnen er icoontjes verschijnen aan de hand van wat u gedaan heeft.

 

Figuur 18 Status van uw takenlijst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitleg over wat deze icoontjes betekenen:

Takenlijst op tijd afgerond

Takenlijst te laat afgerond

Waarschuwing, u heeft nog een taak af te ronden

Toon alle overtijd taken

Dit icoontje geeft de taken die overtijd zijn aan als u daarop klikt. Zoals in het onderstaande voorbeeld ziet u dat deze gebruiker 2 taken heeft staan die zij nog niet afgevinkt heeft, wat inhoud dat deze taken nog gedaan moeten worden.

Figuur 19 Alle overtijd taken

Toon alle open takenDit icoontje laat alle taken zien die nog open staan, uw To-Do lijst. Ook de taken die overtijd zijn ziet u hier, mits deze nog niet afgevinkt zijn.

Figuur 20 Alle open taken

De blauwe regel is de eerst volgende taak die ingepland staat.

Navigeer naar persoon

Figuur 21 Naar persoon navigeren

Als u een taak geselecteerd heeft waar een Persoon bij staat, kunt met dit icoontje [] navigeren naar de desbetreffende persoon. Dan komt u bij het hoofdmenu Persoon => Algemeen uit.

Figuur 22 Persoon => Algemeen

Navigeer naar bedrijf

Wilt u naar het bedrijf navigeren die aan deze cursus is gekoppeld, klik dan op dit icoontje []

Figuur 23 Naar bedrijf navigeren

En u komt in het hoofdmenu terecht bij Bedrijf => Algemeen

Figuur 24 Bedrijf => Algemeen

Navigeer naar cursus

Figuur 25 Naar cursus navigeren

Wilt u snel naar deze cursus navigeren, klik dan op dit icoontje [] en u komt uit in het hoofdmenu bij Cursus => Algemeen.

Figuur 26 Cursus => Algemeen
 

Meer informatie?

Ja, ik wil graag meer informatie over Carta Online. Neem contact met mij op.


      Bel mij terug