Opstarten van Carta Online

Carta Online |

Opstarten van Carta Online

Inleiding

Carta is een uitgebreid pakket voor cursusadministratie en eventbeheer.
Dit document maakt onderdeel uit van een set van instructiedocumenten, die elk een specifiek onderdeel van Carta beschrijven en toelichten.
In dit document wordt een algemene introductie gegeven van Carta.

Doelgroep

Profiel doelgroep:
Nieuwe gebruikers van Carta

Kennis na afloop van deze instructie:
Hoe u de backoffice van Carta opstart

Opstarten en inloggen

Carta Icoon

Carta wordt opgestart via het Carta icoon op uw desktop. Na het opstarten van Carta ziet u het ‘login scherm’.

Nadat u de, aan u uitgereikte, naam-wachtwoord combinatie heeft ingevuld, drukt u op de knop ‘Login’ om Carta op te starten.
Ter info: Als u de informatie niet juist invoert, komt er een foutmelding.
Als er meer gebruikers actief zijn dan uw licentie toestaat, dan is het niet mogelijk om in te loggen. U ziet dan onderstaand voorbeeld en dient u Carta af te sluiten.

Figuur 2 – Teveel personen tegelijkertijd, u kunt niet inloggen

Het kan zijn dat er een update beschikbaar is voor Carta. Dan krijgt u dit scherm te zien. Klik dan op ‘Installeren’.

Figuur 3 – Carta update installeren

Zijn er andere gebruikers bezig in Carta, terwijl u een update wilt draaien, vraag dan uw collega’s even uit te loggen, zodat u de update kunt draaien.

Figuur 4 – Melding van actieve gebruikers zodat u niet kunt updaten

Carta hoofdscherm

Qua menustructuur lijkt Carta wellicht nog het meest op Outlook.

• Het hoofdmenu staat linksonder verticaal weergegeven, maar is ook horizontaal bovenin te zien.
• Elke module uit het hoofdmenu kent weer een aantal submodules. Dit aantal verschilt per hoofdmodule.
• Het submenu staat linksboven verticaal weergegeven maar kan ook als uitklapmenu verschijnen wanneer je op een module in de bovenste balk klikt.

Figuur 5 Hoofdscherm van Carta

Dit is het Hoofdscherm van Carta.
Het hoofdscherm is onderverdeeld in een aantal vaste onderdelen:

Figuur 6 Hoofdmodules en Submodules in Carta

• Linksonder staan de Hoofdmodules. De geselecteerde ‘hoofdmodule’ krijgt een donker grijze achtergrondkleur. In het voorbeeld hierboven is de hoofdmodule ‘Cursus’ geselecteerd.
• Elke hoofdmodule heeft meerdere Submodules. De geselecteerde ‘submodule’, in het voorbeeld hierboven is dat ‘Algemeen’, krijgt ook een donker grijze achtergrondkleur.
In de handleiding geven we aan waar we aan het werk zijn. Dit is in de meeste gevallen een combinatie van een Hoofdmodule en een Submodule.
We geven dit aan als:
Hoofdmodule => Submodule, en zoals in het voorbeeld hierboven wordt dat dus: Cursus => Algemeen.

Een hoofdmodule is de ingang naar de data, de meeste gebruikte manieren zijn om vanuit de cursus, of persoon of het bedrijf, te bekijken.

Figuur 7 De logica van Carta

Hoofdbrowse

Elke hoofdmodule heeft zijn eigen Hoofdbrowse. Dit is de belangrijkste manier om binnen Carta gegevens terug te vinden.

Detailbrowse

Niet in bovenstaand plaatje te zien, maar komt o.a. voor bij Cursus => Inschrijving. Dan staat rechts van de hoofdbrowse een Detailbrowse. Deze wordt gebruikt om binnen de submodule, gegevens terug te vinden.

Detailscherm

In het Detailscherm staat gedetailleerde informatie over de geselecteerde hoofdbrowse.

Hoofdmenu

Helemaal bovenin het hoofdscherm staat het Hoofdmenu. Via het hoofdmenu heeft u een alternatieve manier om naar een detailscherm te navigeren.

Knoppenbalk

Voor de uitgebreide uitleg van de knoppenbalk, verwijs ik u naar het document; B01 Bijlage 1 – Knoppenbalk en Iconen.

Meer informatie?

Ja, ik wil graag meer informatie over Carta Online. Neem contact met mij op.


      Bel mij terug