Knoppenbalk en Iconen

Carta Online |

Knoppenbalk en Iconen

Legenda – Iconen

Knoppenbalk in Carta

In welke module u ook werkt in Carta, altijd zult u een knoppenbalk zien staan. De knoppenbalk kan per onderdeel veranderen, de eerste 5 iconen zijn vrijwel hetzelfde, op Factuur => Algemeen na.

De eerste 5 iconen op de knoppenbalk

Persoonlijke Takenlijst

Onder deze knop vind u uw persoonlijke lijst met taken die gedaan moeten worden.
Terug navigeren
Hiermee kunt u terug naar het vorige scherm navigeren.
Navigeren naar volgend scherm
Met deze knop kunt u terug naar het volgende scherm waar u al eerder was geweest.
Nieuw/Toevoegen
In alle (sub)categorieën voegt u nieuwe items toe. Bijv. een nieuwe cursus of inschrijving.
Verwijderen
Met deze knop kunt u items die u had toegevoegd, weer verwijderen. Bijv. als u een fout gemaakt heeft bij het invullen.

De overige iconen op de knoppenbalk

IcoonUitleg
Opslaan
Deze knop moet u na elke handeling gebruiken, wilt u de ingevoerde gegevens niet verliezen.
Annuleren
Met deze knop kunnen de ingevoerde handelingen, die nog niet zijn opgeslagen, ongedaan worden gemaakt.
Wachtlijst
Via deze knop krijgt u toegang tot een dialoog met alle personen die voor de geselecteerde cursus op de wachtlijst staan.
Rapport
Hiermee kunt u (module-afhankelijke) rapporten maken.
Samenvoegen
In alle modules komt u via deze knop bij de wizard die u helpt bij het samenvoegen van gegevens met MS Office programma’s zoals Word, Outlook en Excel.
Etiket
Hiermee voegt u de gegevens van de huidige cursus, inclusief inschrijvingen, samen naar het door u ingestelde standaard etiketsjabloon.
Badge
Hiermee voegt u de gegevens van de huidige cursus, inclusief inschrijvingen, samen naar het door u ingestelde standaard badgesjabloon.
Presentielijst
Hiermee voegt u de gegevens van de huidige cursus, inclusief inschrijvingen, samen naar het door u ingestelde standaard presentielijstsjabloon.
Certificaat
Hiermee voegt u de gegevens van de huidige cursus, inclusief inschrijvingen, samen naar het door u ingestelde standaard certificaatsjabloon.
Bevestiging
Hiermee voegt u de gegevens van de huidige cursus, inclusief inschrijvingen, samen naar het door u ingestelde standaard bevestigingsbrief.
Plaatsing
Hiermee voegt u de gegevens van de huidige cursus, inclusief inschrijvingen, samen naar het door u ingestelde standaard plaatsingsbrief.
Materiaal
Hiermee voegt u de gegevens van de huidige cursus, inclusief inschrijvingen, samen naar het door u ingestelde standaard brief voor toezending studiemateriaal.
Offerte
Met deze knop maakt u een offerte aan voor de personen die op die cursus geselecteerd staan.
Uitgebreid zoeken
Met deze knop kunt u uitgebreid zoeken in Carta op Cursus, Persoon of Bedrijf.
Online synchroniseren
Voordat u Carta afsluit, is het belangrijk dat u uw gegevens niet kwijt raakt. Behalve ‘Opslaan’, kunt u ook deze knop gebruiken, zodat uw ingevoerde handelingen ook in de Portal komen te staan of gewijzigd worden in de Portal.
Wijzig financieel
Met deze knop kunt u eventuele financiële gegevens wijzigen, als dat mogelijk is.
Verplaatsen
Met deze knop kunt u een cursist verplaatsen naar een andere cursus.
Docent vervangen
Met deze knop kunt u de ingeschreven docent vervangen door een andere docent.
Navigeer naar Planbord
Als u een roosteritem geselecteerd heeft wat met het planbord te maken heeft, kunt u met deze knop naar het planbord navigeren.
Toon dag
Hiermee kunt u een rooster weergeven voor een specifieke dag, inclusief de uren.
Toon week
Hiermee kunt u een rooster weergeven voor een specifieke week.
Toon maand
Hiermee kunt u een rooster weergeven voor een specifieke maand.
Toon cursusdata
Door op deze knop te klikken, wordt er een lijst geopend waar de roosterdata voor de geselecteerde cursus of docent in staan. Hiermee navigeert u gemakkelijk naar de juiste plek op de kalender.
Toon cursusplanning
Alleen de rooster items die voortkomen uit het roosteren van cursussen (en zalen en docenten) worden in het rooster weergegeven.
Toon planbord planning
Alleen de roosteritems die voortkomen uit het planbord worden in het rooster weergegeven.
Toon overige planning
Laat zowel de planbord items, als de cursusitems zien in het rooster.
Afdrukken
Als u iets vanuit Carta wilt afdrukken, klikt u op deze knop.
Voer deze taak uit
De geselecteerde taak opent die u uit wilt voeren.
Taak uitvoeren
Hiermee voert u de gekozen taak uit
Taak afmelden
Als u klaar bent met een taak, kunt u dat met deze knop afmelden en ziet u de rij in uw persoonlijke takenlijst, verspringen/opgeschoond worden.
Taak te laat
U heeft de takenlijst te laat afgerond.
Weergave per persoon
Deze knop toont alleen de persoon die geselecteerd staat.
Toon alleen cursisten
Als u op deze knop klikt, ziet u alleen de cursisten voor die cursus waar u op staat, maar geen docent(en).
Weergave per module
Bij Resultaat kunt u kiezen uit ‘Weergave per persoon’ of ‘Weergave per module’. Op die manier kunt u zien hoe een cursist er per module voorstaat.
Ontdubbel bedrijf
Met deze knop kunt u een bedrijf, als die twee (of meer) keer voorkomt in de lijst, samenvoegen tot 1. Dat noemen wij Ontdubbelen.
Open de internetpagina
Hiermee opent u de webpagina van het bedrijf (mits zij een website hebben) die op dat moment geselecteerd staat.
Toon alle taken
Deze knop toont alle taken die er zijn. Ongeacht of de taken overtijd, open staan of gedaan zijn.
Toon alle overtijd taken
Deze knop toont alleen de taken die nog gedaan moeten worden maar overtijd zijn.
Toon alle open taken
Deze knop toont alle taken die nog gedaan moeten worden.
Ga naar persoon
Met deze knop navigeert u direct naar ‘Persoon => Algemeen’
Notitie maken
Met deze knop kunt u een notitie opslaan.
Ontdubbel persoon
Deze knop kunt u gebruiken als u een persoon dubbel in Carta heeft staan. Door deze knop te gebruiken, kunt u beide accounts samenvoegen tot een.
Notitie maken
Met deze knop kunt u een notitie opslaan.
Vrije dag inplannen
Met deze knop kunt u een vrije dag, of vrij moment, voor de docent inplannen.
Vakantiedag inplannen
Met deze knop kunt u een vakantie(dag) inplannen.
Feestdag inplannen
Met deze knop kunt een (landelijke) feestdag inplannen.
Facturen aanmaken
Met deze knop kunt u facturen aanmaken voor alle nog niet gefactureerde debiteuren. Hier kunt u beslissen of u iedereen een factuur stuurt door op ‘Selecteer alle’ , of op ‘Selecteer geen’ te klikken.
Factuur maken
Met deze knop kunt u facturen maken en versturen
Eerste factuur aanmaning versturen
Met deze knop kunt u, indien nodig, een eerste factuur aanmaning versturen.
Tweede factuur aanmaning versturen
Met deze knop kunt u, indien nodig, een tweede factuur aanmaning versturen.
E-mail
Met deze knop kunt u naar de desbetreffende cursisten/docenten een e-mail versturen.

Overige iconen in Carta

Waarschuwing
Wanneer u dit icoontje ziet, dan wordt belangrijke informatie gegeven om iets wel of niet te doen.
Wissen
Als u dit schaartje ziet, kunt u daarmee de tekst die daarnaast staat, wissen.
Opzoeklijst bijwerken
Als u deze pijltjes ziet, kunt u de opzoeklijst die daarbij hoort, bijwerken.
Ga naar het sjabloon
Met deze knop gaat u naar de bijbehorende sjabloon.
Naar een persoon navigeren
Met deze knop navigeert u direct naar ‘Persoon -> Algemeen’
Naar een (tussen)persoon navigeren
Ook met deze knop navigeert u direct naar ‘Persoon -> Algemeen’
Naar de docent navigeren
Hiermee navigeert u naar ‘Persoon -> Inschrijving’ om een docent toe te voegen.
Naar de manager navigeren
Hiermee navigeert u naar ‘Persoon -> Inschrijving’ om een opleidingsmanager toe te voegen.
Naar een bedrijf navigeren
Met deze knop navigeert u direct naar ‘Bedrijf -> Algemeen’
Naar de factuur navigeren
Met deze knop navigeert u direct naar ‘Factuur -> Algemeen’
Navigeer naar leergang
Met deze knop navigeert u direct naar ‘Leergang -> Algemeen’
Navigeer naar cursus
Met deze knop navigeert u direct naar ‘Cursus -> Algemeen’

Meer informatie?

Ja, ik wil graag meer informatie over Carta Online. Neem contact met mij op.


      Bel mij terug