Cursus inschrijvingen algemeen

Carta Online |

Cursus inschrijvingen algemeen

Inschrijvingen 

In Carta kunt u verschillende inschrijvingen op een cursus maken. Navigeer naar Cursus => Inschrijving, klik op de cursus die de cursist wil volgen en klik op ‘Toevoegen’ []en de wizard ‘Selecteer een persoon’ opent.

Figuur 1 Cursist aanvinken

Carta vinkt al meteen Cursist aan, maar zoals u ziet, zijn er nog 4 andere persoonsvormen die u kunt aanvinken. Elke persoonsvorm heeft andere stappen en die worden hieronder allemaal stap voor stap uitgelegd.

Figuur 2 Stappen

Bij Cursist zijn het zoals u hierboven ziet, 4 stappen, bij Contact bedrijfsopleiding zijn het 5 stappen, maar bij Docent, Medewerker en Acteur zijn dat er maar 2.

Elke inschrijving heeft net iets andere opties dan de andere.

Cursus inschrijving van een Cursist

Navigeer naar Cursus => Inschrijving, klik op de cursus die de cursist wil volgen, dan selecteert u de persoon/cursist die zich wil inschrijven op deze cursus

Figuur 3 Stap 1 – Cursist inschrijven op cursus

En klik op ‘Volgende’ .

Figuur 4 Stap 2 – Privé correspondentie, Bedrijf factuur

Bij stap 2 staan Privé adres, van de cursist, en Bedrijf betaalt, waar de cursist werkzaam is, al automatisch geselecteerd. Mocht het nodig zijn kunt u dit veranderen.

Klik op ‘Volgende’ .

Figuur 5 Stap 3 – Prijsafspraken

De prijsafspraken voor de cursus staan ook al automatisch aangevinkt. Ook hier is het mogelijk om dat zelf te veranderen waar nodig.
Bij T.A.V. kunt u eventueel de naam van de contactpersoon van de cursist toevoegen. (Tussenpersoon)
Klik op ‘Volgende’ .

Figuur 6 Stap 4 – Korting en facturatie

Bij stap 4 kunt u, bij het groene plusje, nog eventueel andere producten toevoegen waar nodig. Bijv. kosten voor een lunch.

Figuur 7 Extra producten toevoegen

Als u een extra product heeft toegevoegd, klik dan op ‘OK’ zodat het product ook daadwerkelijk toegevoegd wordt.

Figuur 8 Omschrijvingen van producten

Zoals u in bovenstaande afbeelding ziet, is het extra product ‘Lunch’ nu toegevoegd.

Ter info: Wat u níet ziet in het kolom eronder, is dat de lunch niet doorberekend wordt. Als u gaat factureren komt het overigens wel helemaal goed. Dan worden alle kostencomponenten gewoon meegenomen.

Klik op ‘Voltooien’.

Figuur 9 Uitklapvensters

In een aantal velden van Carta zult u deze pijltjes tegen komen. Klik er op om te zien welke velden er in- of uit worden geklapt.

Figuur 10 Bevestig de inschrijving

Cursus Inschrijving van een Docent

Navigeer naar Cursus => Inschrijving, klik op de cursus waar u een docent aan toe wilt voegen, dan selecteert u ‘docent’ en klik op ‘Volgende’

Figuur 11 Stap 1 – Inschrijving Docent op cursus

Klik op ‘Volgende’.

Figuur 12 Stap 2 – Zakelijk of privé

Deze stap is net als bij Cursist, correspondentie gaat naar privé adres, tenzij anders aangegeven en dan kunt u het Zakelijk adres aanvinken.

De betaling werkt idem dito, alhoewel u hier ook nog voor een derde optie kunt kiezen en wel ‘Derde betaalt’, al komt dat niet zoveel voor, dat een derde partij betaald.

Klik op ‘Voltooien’.

Figuur 13 Docent toegevoegd aan cursus

Er staan in dit voorbeeld nog heel wat opties open. Dat kan eventueel allemaal worden ingevuld als bekend is wat voor ordernummer, registratienummer etc er staan moet.

Contact bedrijfsopleiding inschrijven op cursus

Navigeer naar Cursus => Inschrijving, klik op de cursus waar u een persoon aan toe wilt voegen die van een bepaald bedrijf het contact onderhoud. Vink bij deze persoon ‘Contact bedrijfsopleiding’  aan.

Figuur 14 Stap 1 – Inschrijving Contact bedrijfsopleiding

Klik op ‘Volgende’.

Figuur 15 Stap 2 – Zakelijk of privé

Bij deze stap 2 ziet u dat het Zakelijke adres voor correspondentie is aangevinkt, en dat er nog een derde veldje staat met Bedrijf deelnemers bedrijfsopleiding en daar kunt u dan het desbetreffende bedrijf selecteren d.m.v. een uitklapvenster.

Klik op ‘Volgende’ .

Figuur 16 Stap 3 – Cursisten selecteren

Bij stap 3 kunt u cursisten van het desbetreffende bedrijf selecteren, die mee gaan doen met de cursus.

Klik op ‘Volgende’ .

Figuur 17 – Stap 3

Dit is dezelfde afbeelding alleen zijn hier dan alle cursisten aangevinkt.

Klik op ‘Volgende’.

Figuur 18 Stap 4 – Prijs

Bij stap 4 kunt u aanvinken wat van toepassing is. En bij T.a.v. kunt u degene invullen die als Contact Bedrijfsopleiding geregistreerd staat.

Klik op ‘Volgende’.

Figuur 19 Stap 5 – Korting en facturatie

Bij stap 5 kunt u ook hier weer eventueel het groene plusje gebruiken om iets extra’s toe te voegen, klik nadat u alles juist heeft ingevuld op ‘Voltooien’.

Figuur 20 Contact bedrijfsopleiding

Na het doorlopen van de wizard is dit het eindresultaat bij Contact bedrijfsopleiding. U ziet dat deze persoon de Rol van Bedrijfsopleiding heeft toegewezen gekregen.

En u ziet ook alleen weer de prijs staan van de cursus, die van de lunch die we bij Stap 5 hadden toegevoegd, ziet u later terug op de factuur tijdens het factureren naar de klant.

Figuur 21 Afwijkende prijs

Omdat deze persoon zowel Contact bedrijfsopleiding is, als wel cursist voor dezelfde cursus, hoeft deze persoon als zichzelf niet nogmaals te betalen voor dezelfde cursus. Dat is de reden waarom er Afwijkende prijs staat bij haar naam.

Acteur inschrijven op cursus

Navigeer naar Cursus => Inschrijving, klik op de cursus waar u een Acteur aan toe wilt voegen.

Ter info: Een acteur is een persoon die ingehuurd wordt om bijv. tijdens praktijkdagen helpt met praktijkopdrachten door middel van een rollenspel.

Figuur 22 Stap 1 – Inschrijving van een Acteur

Vink bij deze stap de inschrijvingsvorm ‘Acteur’ aan en klik op ‘Volgende’.

Figuur 23 Stap 2 – Zakelijk of privé

Ook hier kunt u kiezen door wie de acteur betaald gaat worden voor haar diensten. In deze uitleg laten we de acteur uitbetalen door het Acteurscollege alwaar zij bij is aangesloten.

Klik op ‘Voltooien’.

Figuur 24 – Acteur

 

U ziet dat de naam van de acteur nu in het blauw staat. En dat de rol Acteur is toegekend. Maar ook hier kunt u weer datgene invullen wat van toepassing is op deze persoon.

Medewerker inschrijven bij cursus

Navigeer naar Cursus => Inschrijving, klik op de cursus waar u een persoon van uw eigen bedrijf aan toe wilt voegen in de rol van ‘Medewerker’.

Figuur 25 Stap 1 – Inschrijving van een medewerker

Vink bij stap 1 Medewerker aan en klik op ‘Volgende’.

Figuur 26 Stap 2 – Zakelijk of privé

Bij stap 2 zet Carta automatisch bij ‘Wie betaalt?’ een vinkje bij ‘Zelf betalen’. Klik op ‘Voltooien’.

Figuur 27

De medewerker staat nu in licht blauw aangegeven.

 

Meer informatie?

Ja, ik wil graag meer informatie over Carta Online. Neem contact met mij op.


      Bel mij terug