De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld.De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld.De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld.

co-detail (gevorderd)

Carta Online |

co-detail (gevorderd)

De shortcode [co-detail] wordt gebruikt om details van een cursus weer te geven. Op basis van de URL wordt een cursus geselecteerd, en met deze shortcode kunnen details van de cursus getoond worden. De shortcode [co-detail] op de pagina van de cursus “Privacy in het sociaal domein” geeft het volgende resultaat
<div class="co-field co-field-subject">Privacy in het sociaal domein - 3 daags</div>

De volgende atribuuttypes kunnen worden meegeven aan de shortcode [co-detail]: Atribuut types:
class
field
subfield
type
element-type
 

class

Het zelfde resultaat als bovenstaande voorbeeld op de pagina van de cursus “Privacy in het sociaal domein” kan bereikt worden door het atribuuttype class van de desbetreffende cursus mee te geven op een willekeurige pagina [co-detail class=cl205]
<div class="co-field co-field-subject">Privacy in het sociaal domein - 3 daags</div>
 

field

Welke details van een cursusuitvoering getoond worden wordt bepaald door het atribuuttype field
banner Een link naar een (grote) afbeelding. (URL)
thumbnail Link naar plaatje
content Inhoud van de cursus. (HTML)
description Korte beschrijving
currency De valuta van de cursusprijs
price De cursusprijs zonder opmaak
memberPrice De ledenprijs zonder opmaak
priceDescription De cursusprijs inclusief opmaak en beschrijving van de kosten
formattedPrice De cursusprijs voorzien van valuta, decimal separator en eventueel thousand separator
formattedMemberPrice De ledenprijs voorzien van valuta, decimal separator en eventueel thousand separator
searchName De zoeknaam van de cursus
subject Het onderwerp van de cursus
summery Een korte samenvatting van de cursus
objectives De leerdoelen van de cursus. (HTML)
instances De uitvoeringen van de cursus.
identifier De identifier van de cursus.
motherIdentifier Het id van de moedercursus
teachers List van docent van een cursus
type Het type cursus (ClassSingle, ClassMother, ClassDaughter, CourseSingle)
minimumNumberOfTrainees Het minimum aantal deelnmers van de cursus
maximumNumberOfTrainees Het maximum aantal deelnmers van de cursus
vat Het BTW percentage wat voor de cursus geldt

banner

Bij cursus hoort een afbeelding. Een link naar deze afbeelding kan op de volgende manier op een webpagina gebruikt worden. [co-detail field=banner]
<div class="co-field co-field-banner">https://berghauserpont.acceptatie.cartaonline.nl/image/cl12/banner</div>

thumbnail

Een crusus heeft ook een kleine afbeelding. Een link naar deze afbeelding kan op de volgende manier op een webpagina gebruikt worden. [co-detail field=thumbnail]
<div class="co-field co-field-thumbnail">https://cartaonline.acceptatie.cartaonline.nl/image/cl12/thumb</div>

content

De inhoud van een cursus kan worden getoond door de waarde content mee te geven aan het atribuut field [co-detail field=content]
<div class="co-field co-field-content">
 <h3> Inleiding</h3>
 Eindelijk is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat we vanaf 2021 in Nederland een ander systeem van <strong>kwaliteitsborging</strong> voor het bouwen krijgen. <br>
 <br>Waarschijnlijk heeft&nbsp;u al de nodige kennis van de bouwregelgeving, maar om kwaliteitsborger te worden zult naast nog&nbsp;inhoudelijke verdieping ook meer moeten weten over het bouwproces, beoordelen van bouwplannen en uiteraard kwaliteitsborging. Deze opleiding stoomt u hier klaar voor.<br>
 <h3>Inhoud en resultaat</h3>
 <p>Deze opleiding is er op gericht om de kennis van personen die nu al adviseren, toetsen of toezichthouden – zowel bij publieke als private organisaties – &nbsp;te verdiepen en op te frissen. Door het bijbrengen van de <strong>kennis &nbsp;en vaardigheden</strong> over de bouwregelgeving gaan we van toezien op de kwaliteit naar het borgen ervan. Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn:</p>
 ...
</div>

description

De omschrijving van een cursus kan worden getoond door de waarde description mee te geven aan het atribuut field. [co-detail field=description]
<div class="co-field co-field-description">Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging </div>

currency

De valuta van een cursus kan worden getoond door de waarde currency mee te geven aan het atribuut field. [co-detail field=currency]
<div class="co-field co-field-currency">EUR</div>

price

De prijs van een cursus kan worden getoond door de waarde price mee te geven aan het atribuut field. De prijs die getoond wordt heeft geen opmaak, dus geen thoudand en geen decimal separator. [co-detail field=price]
<div class="co-field co-field-price">3495</div>

memberPrice (planning)

De ledenprijs van een cursus kan worden getoond door de waarde memberprice mee te geven aan het atribuut field. De ledenprijs die getoond wordt heeft geen opmaak, dus geen thoudand en geen decimal separator. [co-detail field=memberPrice]
<div class="co-field co-field-memberPrice">3195</div>

priceDescription

De prijs voorzien van opmaak en een beschrijving van de kosten van een cursus kan worden getoond door de waarde priceDescription mee te geven aan het atribuut field. De prijs die getoond wordt heeft is voorzien van een valutateken en een decimale komma. [co-detail field=priceDescription]
<div class="co-field co-field-priceDescription">€ 3495, <span>—</span> (Met vrijstelling: € 1.895), ex btw / incl. lunch
 <br>
 <br> 
 De kosten voor de opleiding zijn inclusief alle documentatiematerialen, handboek, toegang tot het digitaal dossier op de kennisbank, diploma, begeleiding praktijkopdracht en alle catering (koffie/thee/frisdrank/lunch).
</div>

formattedPrice

De standaard prijs van een cursus, inclusief opmaak kan worden getoond door de waarde formattedPrice mee te geven aan het atribuut field. De prijs die getoond wordt is voorzien opmaak, dus heeft een valuta teken en een dicimale komma en indien vantoepassing een thoudand separator. [co-detail field=formattedPrice]
<div class="co-field co-field-formattedPrice">€ 3.495,-</div>

formattedMemberPrice

De ledenprijs van een cursus, inclusief opmaak kan worden getoond door de waarde formattedMemberPrice mee te geven aan het atribuut field. De ledenprijs die getoond wordt is voorzien opmaak, dus heeft een valuta teken en een decimale komma en indien vantoepassing een thoudand separator.


searchName

De zoeknaam van een cursus kan worden getoond door de waarde searchName mee te geven aan het atribuut field.
[co-detail field=searchName]
<div class="co-field co-field-searchName">Bouwt Kwal M</div>

subject

Het onderwerp van een cursus kan worden getoond door de waarde subject mee te geven aan het atribuut field. [co-detail field=subject]
<div class="co-field co-field-subject">Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging </div>

summery

Een korte samenvatting van een cursus kan worden getoond door de waarde summery mee te geven aan het atribuut field. [co-detail field=summery]
<div class="co-field co-field-summary">Deze 10-daagse opleiding brengt u als BWT-er en bouwadviseur de nog ontbrekende kennis en vaardigheden om te functioneren als kwaliteitsborger, publiek of privaat.</div>

objectives

De leerdolen van een cursus kunnen worden getoond door de waarde objectives mee te geven aan het atribuut field. [co-detail field=objectives]
<div class="co-field co-field-objectives">
 <p>De opleiding bestaat uit 6 blokken en praktijkopdracht: </p>
 <ol class="nummeruitlijning">
  <li>Introductie – dag 1 </li>
  <li>Bouwproces – dag 2 </li>
  <li>Brandveiligheid – dag 3 en 4 </li>
  <li>Update Bouwbesluit technisch – dag 5 t/m 8 ochtend</li>
  <li>Vaardigheden dag 8 middag </li>
  <li>Bouwplannen beoordelen in ontwerp- en uitvoering – dag 9 en 10 </li>
  <li>Praktijkopdracht en kennistoets </li>
 </ol>
 ...
</div>

instances

De uitvoeringen van een cursus kunnen worden getoond door de waarde Instances mee te geven aan het atribuut field. [co-detail class="co1" field="instances"] geeft een array terug met uitvoeringen. De array kan uitgesplits worden door het attribuut type de waarde planning te geven. Vervolgens kan met het atribuut subfield bepaald worden welke velden getaaond worden. bij subfield kunnen de volgende velden opgegeven worden:
dateEnd
dateStart
location
room
module
subject
[co-detail class="co1" field="instances" type=planning subfield="dateStart;module;subject;startendtime;location;room" seperator=" | " element-type=div inner-element-type=div ] geeft een lijst terug van planningsdata met beukp van type=planning kan de samenstelling van de getoonde planning aangepast worden door bij subfield de gewenste velden op te geven.
<div class="co-field co-field-dateStart-module-subject-startendtime-location-room">
 <div class="co-planning-dateStart-date">4 juni 2020</div>
 <div class="co-planning-module"></div>
 <div class="co-planning-subject"></div>
 <div class="co-planning-startendtime">09:00 - 17:00</div>
 <div class="co-planning-location">Forsa Advies</div>
 <div class="co-planning-room">Londen, 1e etage</div> 
 | 
 <div class="co-planning-dateStart-date">4 mei 2021</div>
 <div class="co-planning-module"></div>
 <div class="co-planning-subject"></div>
 <div class="co-planning-startendtime">09:00 - 17:00</div>
 <div class="co-planning-location">Forsa Advies</div>
 <div class="co-planning-room">Boomhut, 2e verdieping</div>
 |
 ...
</div>

identifier

Het unieke id van een cursus kan worden getoond door de waarde identifier mee te geven aan het atribuut field. [co-detail field=identifier]
<div class="co-field co-field-identifier">cl11</div>

motherIdentifier

Het unieke id van de moedercursus kan worden getoond door de waarde motherIdentifier mee te geven aan het atribuut field. [co-detail field=motherIdentifier]
<div class="co-field co-field-motherIdentifier">cl3</div>

teachers

Docenten hebben een profiel pagina in de Carta Online Plugin. De profiel pagina van de docent(en)  van een cursus kan getoond worden met behulp van de volgende shortcode. [co-detail class="cl1858" field="teachers" type="teacherlist" mother-teacher="true" element-type=div inner-element-type=div] Met het atribuut class wordt de gewenste cursus gekozen. Door het atribuut field de waarde teachers te geven en het atribuut type de waarde teacherlist te geven krijgen we een lijst van docent profiel terug van de ingegeven cursus. Door het attribuut mother-teacher de waarde true te geven worden de docenten van de bijbehorende moedercursus getoond. Als dit niet gewenst is dan het atribuut mother-teacher niet gebruiken.
 <div class="co-field co-field-teachers">
  <div class="co-teacher" id="co-teacher-789">
   Jan Voorbeeld
   Geboren 01-07-1980 te Utrecht

   Orteliuslaan 850
   3528 BB Utrecht
   06-12345678

   Samenvatting
   Attente docent voortgezet onderwijs met uitstekende communicatievaardigheden. 
   Gestructureerd en gedreven met de aangeboren vaardigheid om taken af te maken. Gebruikt effectieve en efficiënte leermethodes en 
   houdt rekening met de individuele behoeften van elke leerling.

   Sterke punten
   – ervaring met plannen van lessen
   – academische prestatiebeoordelingen
   ...
  </div>
  <div class="co-teacher" id="co-teacher-254">
   An Voorbeeld
   Geboren 02-02-1983 te Utrecht

   Orteliuslaan 850
   3528 BB Utrecht
   06-12345678

   Samenvatting
   Attente docent voortgezet onderwijs met uitstekende communicatievaardigheden. 
   Gestructureerd en gedreven met de aangeboren vaardigheid om taken af te maken. Gebruikt effectieve en efficiënte leermethodes en 
   houdt rekening met de individuele behoeften van elke leerling.

   Sterke punten
   – ervaring met plannen van lessen
   – academische prestatiebeoordelingen
   ...
  </div>
  ...
 </div>
 

type

Door de waarde type aan het atribuut field mee te geven kan worden opgevraagd met wat voor soort cursus we te maken hebben. Het reultaat van de shortcode kan zijn: ClassSingle, ClassMother, ClassDaughter of CourseSingle [co-detail field=type]
<div class="co-field co-field-type">CourseSingle</div>

minimumNumberOfTrainees

Het minimum aantal deelnemers van een cursus kan worden getoond door de waarde minimumNumberOfTrainees mee te geven aan het atribuut field. [co-detail field=minimumNumberOfTrainees]
<div class="co-field co-field-minimumNumberOfTrainees">8</div>

maximumNumberOfTrainees

Het maximum aantal deelnemers van een cursus kan worden getoond door de waarde maximumNumberOfTrainees mee te geven aan het atribuut field. [co-detail field=maximumNumberOfTrainees]
<div class="co-field co-field-maximumNumberOfTrainees">12</div>

vat

Het BTW percentage van de cursus kan worden getoond door de waarde vat mee te geven aan het atribuut field. [co-detail field=vat]
<div class="co-field co-field-vat">21</div>
 

inner-element en outer-element

Met de atributen inner-element en outer-element kunnen extra html tags om de gegenereerde data geplaatst worden [co-detail class="co1" field="instances" outer-lement="div" inner-element="li"]

Meer informatie?

Ja, ik wil graag meer informatie over Carta Online. Neem contact met mij op.


   Bel mij terug