< p>

We weten dat we een goed pakket hebben. Maar het kan altijd beter. Daarom blijven we ons product ontwikkelen. En daar willen we het gesprek over aangaan met de gebruikers van Carta Online. Niet met iedere klant afzonderlijk, want dat doen we al, maar juist met onze gebruikers samen. Tijdens onze eerste Carta Online Gebruikersdag kwam een interessante mix van gebruikers van onze software bij elkaar. We spraken met de aanwezigen over diverse functionaliteiten, wensen en verbeteringen van Carta Online. 

Nieuwste ontwikkelingen 

Na een korte toelichting door één van onze gebruikers (Iris Vastenouw van Zel) over het waarom van een gebruikersdag, gaf Pascale een update over de nieuwste ontwikkelingen van onze cursusadministratiesoftware. Het afgelopen jaar hebben we weer veel verbeterd aan ons product. We zijn van Carta 17 naar Carta 18 overgestapt, hebben een nieuwe, moderne look en feel doorgevoerd en diverse verbeteringen gerealiseerd in de front– en back-office.  

Release notes 

Vervolgens gaf Ron een toelichting op de ontwikkelingen die we het komende jaar willen gaan doorvoeren. Zo komen er verbeteringen in de CRM, in de workflow van de cursussen, en willen we het aantal functionaliteiten in het docenten- en bedrijvenportal uitbreiden. Alle wijzigingen die we doorvoeren markeren we in release notes. Tijdens de gebruikersdag kwamen we erachter dat niet iedereen hiervan op de hoogte is. Voor ons reden om dit vanaf nu beter te doen. 

Interactie

In gesprek over toekomstige ontwikkelingen Carta Online cursusadministratiesoftware
In gesprek tijdens gebruikersdag

Tijdens een interactieve sessie bespraken we met elkaar wat Carta Online nog beter kan maken. De gebruikers konden een keuze maken in welke nieuwe functionaliteiten gewenst zijn, wat er verbeterd zou kunnen worden in de back-office en wat in de front-office. 

Online gebruikersgroep 

Voordat we met elkaar aan de borrel gingen om ervaringen uit te wisselen, lanceerde Erik de gebruikersgroep van Carta Online. Ben je klant van Carta Online, dan kun je je heel eenvoudig aanmelden door een link aan te maken met Erik via LinkedIn. Deze besloten groep hebben we ingericht om onze gebruikers een andere manier te bieden om informatie uit te wisselen. Ook tussen klanten onderling. Want Carta Online is net zoals Word of Excel heel intuïtief in gebruik. Maar soms zijn er meerdere manieren om een actie uit te voeren. Door met elkaar kennis en ervaringen te delen, wordt het gebruik van Carta misschien wel weer net een tikje eenvoudiger. En daar gaat het ons om.  

Voor herhaling vatbaar 

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Uit de reacties van de aanwezigen blijkt dat zij ook enthousiast waren. Maart 2020 zijn onze gebruikers weer welkom op de tweede gebruikersdag van Carta Online. Het programma gaan we naar aanleiding van de evaluatie iets aanpassen. Heb je tips of ideeën dan horen we dat graag. Bijvoorbeeld in onze Carta Online gebruikersgroep.