Website Leeroverzicht

Carta online zorgt ervoor dat via de koppeling met EDU-DEX alle informatie op de website van Leeroverzicht terecht komt. 

Bij alle opleidingen op Leeroverzicht kun je beknopte informatie over de opleiding terugvinden en via de knop ‘Meer over deze opleiding’ krijg je nog aanvullende informatie over deze opleiding te zien. 

Hoe zorg je er nu voor dat de juiste velden in Carta gevuld worden om alle informatie van de opleiding op Leeroverzicht te krijgen? 

Aan de hand van onderstaand voorbeeld van een opleiding op Leeroverzicht wordt uitgelegd waar je de betreffende gegevens in Carta vast kunt leggen. 

 

Leeroverzicht.nl

Overzicht van de velden

Leeroverzicht.nl

1. Naam opleiding

Voor de naam van de opleiding wordt in geval van een cursus het onderwerp van de cursus getoond en in het geval van een leergang de omschrijving.

2. Beschrijving opleiding

Bij de beschrijving van de opleiding wordt de beschrijving getoond, die is vastgelegd bij de inhoud van de cursus/leergang. Indien de beschrijving in Carta niet ingevuld is, wordt daar de naam van de cursus/leergang getoond.

3. Studieduur

De studieduur wordt in leerverzicht.nl weergegeven als:

– “t/m 3 maanden”
– “3-12 maanden”
– “> 1 jaar”

De studieduur wordt in Carta bij een cursus bepaald aan de hand van de doorlooptijd van de eerstvolgende geplande dochtercursus.
In het geval van een leergang wordt als studieduur de som van de doorlooptijd van alle gekoppelde cursussen genomen of (in geval van een moedercursus) van de eerstvolgende geplande dochtercursus.

4. Jouw opleidingsniveau

Het opleidingsniveau kan in het adhoc veld ‘EduDEX_programLevel’ bij de cursus/leergang vastgelegd worden.
Dit zijn vaste (EDU-DEX) waarden waaruit gekozen kan worden, zoals academic bachelor, academic master, bachelor, havo, mavo, etc.’.
Indien dit veld niet in Carta gevuld is, wordt in Leeroverzicht.nl de tekst ‘niet van toepassing’ getoond.

7. Soort diploma

Bij ‘soort diploma’ wordt aangegeven naar welk diploma de opleiding leidt. Dit kan in Carta vastgelegd worden in het adhoc veld ‘EduDEX_degree‘ bij de cursus/leergang.
Dit zijn vaste (EDU-DEX) waarden waaruit gekozen kan worden, zoals certificate, certificate of participation, diploma, etc.’.
Indien dit veld niet in Carta gevuld is, wordt in Leeroverzicht.nl de tekst ‘geen diploma’ getoond.

6. Voltijd, deeltijd of duaal

Het vereiste opleidingsniveau kan in het adhoc veld ‘EduDEX_programForm‘ bij de cursus/leergang vastgelegd worden.
Dit zijn vaste (EDU-DEX) waarden waaruit gekozen kan worden, zoals ‘dual’, ‘full-time’, ‘part-time’, ‘evening education’ of ‘distance learning’.
Als ‘programform’ niet bij de cursus/leergang is vastgelegd, wordt als defaultwaarde in de EDU-DEX feed ‘dual’ meegegeven.

5. Leervorm

De leervorm wordt afgeleid van het adhoc veld ‘EduDEX_programLocation’, wat bij de cursus/leergang vastgelegd kan worden. Dit is een vrij tekstveld.

8. Thema’s

Bij het thema wordt het onderwerp-gebied van de opleider getoond. Dit thema/deze thema’s kan/kunnen in Carta Online in het portaal van de opleider bij de EDU-DEX gegevens vastgelegd worden. Dit is een standaard (EDU-DEX) lijst waaruit 1 of meerdere thema’s gekozen kunnen worden. Indien er geen thema gespecificeerd is, zal het kopje thema ook niet getoond worden bij de opleiding op Leeroverzicht.nl.

9. Taal

De taal waarin de opleiding gegeven wordt, kan in het adhoc veld ‘EduDEX_ instructionLanguage‘ bij de cursus/leergang vastgelegd worden. Indien dit niet gevuld is, wordt op Leeroverzicht.nl de tekst ‘Onbekend’ getoond.

10. Mogelijke financiering

Indien bij de opleiding in Carta is aangegeven dat het een STAP-opleiding betreft, dan verschijnt in Leeroverzicht.nl de link naar de UWV-STAP pagina https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/.

In Carta kun je aangeven dat een cursus/leergang een STAP-opleiding betreft door in het adhoc veld ‘EduDEX_includeInCatalog’ de waarde  ‘rio/stap’ vast te leggen.

 

11. Ga naar opleiding

Via deze link kan vanuit Leeroverzicht.nl direct doorgestart worden naar de betreffende opleidingspagina op de website van de opleider.
Deze URL kan in Carta vastgelegd worden in het adhoc veld ‘EduDEX_weblink‘ bij de cursus/leergang. Indien dit veld niet in Carta is vastgelegd, is de link de defaultpagina van de opleiding op de Carta website van de opleider.

Al deze kenmerken kunnen op Leeroverzicht.nl ook gebruikt worden om een opleiding te zoeken.

Leeroverzicht.nl

Overheidserkende opleiding

Wanneer de opleider opleidingen verzorgd die door de overheid erkend zijn, wordt dit als zodanig ook bij de opleiding op Leeroverzicht.nl aangegeven. De opleider moet dan ‘NVAO’ geaccrediteerd zijn. Dit kan aangegeven worden bij de algemene EDU-DEX instellingen in het Carta portaal.

Leeroverzicht

Vastleggen EDU-DEX adhoc velden in Carta

De EDU-DEX adhoc velden zijn geen standaard velden bij de cursus en leergang in Carta. Deze kunnen door de Carta consultant als extra velden bij ‘Cursus-Inhoud-Extra informatie’ of bij ‘Leergang-Inhoud-Extra informatie’ toegevoegd worden.

EDU-DEX thema’s opleider

Mogelijke EDU-DEX thema’s kunnen bij de opleider in het Carta portaal vastgelegd worden:

Welke cursussen en leergangen in Carta worden opgenomen in de EDU-DEX feed?

De cursussen en leergangen die in de EDU-DEX feed opgenomen worden, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De cursus/leergang moet niet op ‘verberg in aanbod’ staan
  • De cursus/leergang moet niet gearchiveerd zijn
  • De cursus/leergang moet niet geannuleerd zijn
  • De cursus/leergang moet nog lopen of gepland zijn
  • De moedercursus/basisleergang moet minimaal één lopende of geplande uitvoering hebben
    -> In het Carta portaal kan ingesteld worden of ook moedercursussen zonder lopende of geplande uitvoeringen in de EDU-DEX feed opgenomen moeten worden. Dit is niet instelbaar voor leergangen.
  • Enkelvoudige cursussen/leergangen waarbij de zoeknaam van de cursussoort ‘Online’ is. Dit kan gebruikt worden voor e-learning cursussen/leergangen, waarbij geen rooster wordt vastgelegd.

 

Cursusadministratie compleet, eenvoudig en overal toegankelijk

Met Carta Online beschikt u over een zeer uitgebreid pakket. Zo beheert u eenvoudig uw complete opleidingsaanbod van oriëntatie en inschrijving van cursist tot en met certificering en vervolgcursussen. Wilt u weten wat Carta Online voor u als cursusaanbieder kan beteken? Vraag vrijblijvend informatie aan.