De Algemene Verordening Gegevensbescherming is sinds 25 mei 2018 Europees in werking.

De wet heeft tot veel discussie geleid, en dat is goed voor uw en onze privacy. De ‘keten’ van verantwoordelijkheid moet nu formeel worden vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. Ook vallen ’technische persoonsgegevens’ zoals IP-adressen en MAC-adressen onder deze wet. Vooral grote webwinkels zoals Bol.com en Coolblue hebben hierdoor hun klantprofilering moeten aanpassen.

Om duidelijk te maken wat de AVG voor u betekent, kunt u onderstaand interactief schema gebruiken. Zoek op welke relatie u heeft tot onze organisatie, klik op de illustratie, en in de kolom links verschijnt een beschrijving op welke manier uw gegevens door de AVG worden beschermd.

Interactief schema

Zoek uw relatie met Carta Online op in het plaatje en klik op de juiste plek om te zien wat voor u van toepassing is.

Interactief schema
Leverancier Medewerker leverancier Prospect Medewerker Klanten Cursist van onze klant Zakelijke klant van onze klant Docent of medewerker van onze klant Carta Online

Leverancier

Indien u gegevens van Carta Online verwerkt, dan moet u een verwerkersovereenkomst met Carta Online afgesloten hebben.
Neem contact op met info@cartaonline.nl voor meer informatie.

Medewerker leverancier

Omdat het mogelijk is dat uw gegevens bij Carta Online geregistreerd staan, is de privacyverklaring van Carta Online mogelijk op u van toepassing.

Prospect

Als u als prospect of privé persoon uw gegevens deelt met Carta Online, dan is de privacy verklaring van Carta Online op u van toepassing.

Medewerker

Ook als u bij Carta Online werkt is de privacy verklaring van Carta Online op u van toepassing.

Klanten

Carta Online sluit met al haar klanten een Verwerkersovereenkomst af. Indien u hierover nog geen bericht heeft gehad, stuur dan svp een e-mail naar info@cartaonline.nl

Cursist van onze klant

De privacyverklaring van onze klant is op u van toepassing. De verwerkersovereenkomst die wij met onze klant hebben afgesloten waarborgt ook uw privacy voor de gegevens die bij ons of onze leverancier worden opgeslagen.

Zakelijke klant van onze klant

U dient een verwerkersovereenkomst met uw klant af te sluiten en uw eigen privacyverklaring op te stellen. Via de keten is de privacy van uw gegevens en de gegevens van uw klanten die bij ons of onze leveranciers worden opgeslagen gewaarborgd.

Docent of medewerker van onze klant

De privacyverklaring van onze klant is op u van toepassing. Uw werkgever heeft een verwerkingsverklaring met Carta Online, waardoor ook de privacy van uw gegevens die bij Carta Online of onze leveranciers geregistreerd zijn, gewaarborgd is.

Carta Online

Carta Online neemt uw privacy serieus. De AVG heeft er ook bij ons voor gezorgd dat er een discussie over gegevensopslag en privacy plaats heeft gevonden. Dit interactieve schema helpt u om meer duidelijkheid te krijgen mbt de verschillende verantwoordelijkheden en de manier waarop deze gewaarborgd zijn.